Danh mục cơ sở dữ liệu Tiếng Việt

Gõ từ khóa tài liệu cần tìm vào hộp Search và sử dụng dấu mũi tên ↓↑ ở mỗi trường dữ liệu để sắp xếp thứ tự tài liệu theo ABC .

Lưu ý: Đọc giả cần Đăng ký tài khoản để xem những tài liệu này

Mã TL Tên tài liệu  Tên tác giả NXB Thể loại Xem TL
Vn-001 An Toàn Lao Động Hàng Hải Phần 2  Phạm Thanh Quang 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-002 Đánh giá khả năng phân loại các đối tượng thực phủ trong ảnh vệ tinh độ phân giải cao của phương pháp định hướng đối tượng Trần Thống Nhất 2015 Đề tài, dự án Xem 
Vn-003 Cơ sở đánh giá tác Động Môi Trường  Lê Xuân Hồng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-004 Phương pháp nghiên cứu khoa học Vũ Cao Đàm 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-005 Phương pháp nghiên cứu khoa học Nguyễn Bảo Vệ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-006 Phương pháp thống kê trong Hải dương học Phạm Vãn Huấn  2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-007 Kịch bản Biến đổi khí hậu và nước biển dâng năm 2016 Viện KH KTTV và BĐKH 2009, 2011, 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-008 Một số phương pháp phân tích môi trường Lê Đức 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-009 Nhiệm vụ lập quy hoạch không gian biển Quốc gia Tổng cục biển hải đảo VN 2018 Sách, giáo trình Xem 
Vn-010 Vật lý biển Đinh Văn Ưu Nguyễn Minh Huấn  2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-011 Quản lý biển Lê Đức Tố  2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-012 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ Tổng Cục Khí tượng Thủy văn 2006, 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-013 Bài giảng Mô Hình Hóa Các Quá Trình Môi Trường Bùi Tá Long ? Bài giảng Xem 
Vn-014 Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Vân Hà  2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-015 Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Cục hàng hải 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-016 Quản lý tổng hợp vùng ven biển Nguyễn Lân Anh, Trần Văn Phước, Nguyễn Trọng Lương 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-017 Nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển Việt Nam Bùi công Huế ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-018 Quy Chuẩn Kỹ Thuật Quốc Gia Về Trang Bị An Toàn Tàu Biển Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải  2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-019 Quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo Đặng Xuân Phương,Nguyễn Lê Tuấn 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-020 Quản lý Tài nguyên và môi trường biển Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-021 Quản lý đới bờ Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-022 Sức tải môi trường vịnh hạ long- bái tử long Trần Đức Thạnh  ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-023 Quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam Nguyễn Chu Hồi ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-024 Xử lý ảnh Nguyễn Quang Hoan 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-025 Quá trình phát tán vật chất trong các cửa sông và vùng nước ven bờ Roy Lewis (Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo) 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-026 Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn Biển Việt Nam Angus McEwin, Nguyễn Tố Uyên,  Thẩm Ngọc Diệp,   Hà Minh Trí,  Keith symington 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-027 Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ Việt Nam Lưu Văn Diệu 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-028 Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước Larry W. Mays và Yeou-Koung Tung. (Biên dịch: Nguyễn Tiền Giang, Nguyễn Thị Nga) 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-029 Thuỷ lực biển Đinh Văn Ưu
Nguyễn Thọ Sáo
 Phùng Đăng Hiếu
2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-030 Giáo trình tin học chuyên ngành trong quản lý đất đai Trần văn Trọng 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-031 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững tại khu du lịch biển Thiên Cầm – Hà Tĩnh Đậu Thị Liên ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-032 Nghiên cứu Tài nguyên môi trường hệ sinh thái nhân văn khi dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ Lê Đức Tuấn 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-033 Giáo trình cơ sở địa lý tự nhiên Lê Thị Hợp 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-034 Thiên Tai Ven Biển Và Cách Phòng Chống  Vũ Như Hoán 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-035 Sinh thái và môi trường Nguyễn Văn Tuyền 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-036 Sinh thái học trong biến đổi khí hậu Trần Hậu Vương 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-037 Biển và đảo Việt Nam (mấy lời hỏi đáp) Nhóm khảo sử Nam bộ 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-038 Biển đảo Việt Nam, Tài nguyên vị thế và những kỳ quan địa chất, sinh thái tiêu biểu  Trần Đức Thạnh (chủ biên) 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-039 Giáo trình Môi Trường Và Con Người Sinh Thái Học Nhân Văn –  Vũ Quang Mạnh 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-040 Xử lý ảnh Khoa công nghệ thông tin  2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-041 Giáo trình truyền thông biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai Phan Thế Duy ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-042 Đất Việt Nam Hội khoa học đất Việt Nam 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-043 Bài tập ngữ pháp tiếng anh chuyên ngành (market leader) Phạm Đức Trọng 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-044 Biển Đông Hợp tác vì an ninh và phát triển trong khu vực Đặng Đình quý 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-045 Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương án nạo vét đến chế độ thủy động lực cửa Đà Diễn Lê Văn Linh  2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-046 Bão và phòng chống bão Nguyễn Đức Ngữ 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-047 Hóa Học Biển Đoàn Bộ 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-048 Phương pháp thống kê trong khí hậu Phan Văn Tân 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-049 Cơ sở Hải dương học Phạm Văn Huấn 1991 Sách, giáo trình Xem 
Vn-050 Cơ học chất lỏng ứng dụng Phạm Văn Vĩnh 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-051 Quản lý tổng hợp đới bờ Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-052 Vịnh Bắc việt- Địa lý và chủ quyền hải phận Vũ hữu San ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-053 Cơ sở đo ảnh  Trương Anh Kiệt, Phạm Vọng Thành 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-054 Giáo trình định vị vệ tinh Đặng Nam Chinh ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-055 Công Trình Biển Tiêu Chuẩn Thực Hành Thiết Kế Neo Bờ Và Các Kết Cấu Nổi  Nguyễn Hữu Đầu 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-056 Các nguyên lý của dòng chảy chất lỏng và sóng mặt trong sông, cửa sông, biển và đại dương  Leo C. Van Rijn (Biên dịch Nguyễn Thọ Sáo)  2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-057 Con người & môi trường Lâm Minh triết, Huỳnh Thị Minh Hằng 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-058 Các sóng dài trọng lực trong đại dương: Hiện tượng bẫy sóng, cộng hưởng và phát xạ.  Rabinovich A. B. Phạm Văn Huấn dịch 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-059 Tin học ứng dụng vẽ bản đồ Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-060 Cơ sở viễn thám Nguyễn Ngọc Thạch 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-061 Tính toán thủy văn Nguyễn Thanh Sơn 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-062 Cơ sở khoa học môi trường- Phần 1 Lưu Đức Hải 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-063 Thuỷ văn học và phân tích vùng ngập lụt Philip B. Bedient, Wayne C. Huber.  (Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn) 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-064 Bài giảng ARCGIS 8.1 Trần Quốc Bình 2004 Bài giảng Xem 
Vn-065 Quản lý biển Nguyễn Kỳ Phùng 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-066 Quan trắc và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước Lê Trình 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-067 Dân số định cư môi trường- phần 1 Nguyễn Đình Hòe 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-068 Dự báo thuỷ văn biển Phạm Văn Huấn 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-069 Sổ tay định vị GPS Lê Văn Hưgn dịch 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-070 Đối lưu khí quyển Trần Tân Tiến 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-071 Động lực học biển, Phần 2: Dòng chảy biển Phạm Văn Vỵ 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-072 Viễn thám ứng dụng Phạm vọng Thành 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-073 Động lực học cát biển – Các hướng dẫn thực hành  Soulsby. Thomas Telford (Nguyễn Thọ Sáo biên dịch)  2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-074 Địa chất đới bờ Trịnh Lê Hà 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-075 Bài tập thực hành với phần mềm ArcView GIS Nguyễn Hồng Phương 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-076 Địa lý Thủy văn Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Văn Tuấn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-077 Địa lý biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa Vũ Hữu Sang  2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-078 Địa mạo bờ biển Việt Nam Lê xuân Hồng, lê Thi Kim Thoa 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-079 Động lực học chất lỏng tính toán John F. Wend (chủ biên) (Biên dịch:Nguyễn Thọ Sáo) 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-080 Đo lập thể ảnh hàng không Phan Văn Lộc 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-081 Giáo trình cơ sở bản đồ và vẽ bản đồ Nguễn Thế Việt 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-082 Đầu tư cho các Hệ sinh thái Vùng bờ biển – Tài liệu Hướng dẫn cho các Nhà báo về Vai trò của các Hệ sinh thái Vùng bờ biển UNDEF 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-083 Giới thiệu 1 số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam Bộ ngoại giao- Ban biên giới 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-084 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Trần Văn Quang ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-085 Giáo trình Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Đình Mạnh  2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-086 Biển Đông Tập 1 – Khái quát về Biển Đông Lê Đức Tố nnk.  2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-087 Giáo trình quy hoạch và quản lý nguồn nước Huỳnh Chức 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-088 Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cơ lưu chất- Phần 1 Nguyễn Thị Phương, Lê Song Giang 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-089 Môi trường & con người Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn thị Phương Loan 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-090 Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Sê San Lê Thị Thanh Quỳnh  2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-091 Bài giảng khí tượng vệ tinh Đỗ Huy Dương 2004 Bài giảng Xem 
Vn-092 Giáo trình Quản lý tổng hợp vùng ven bờ Nguyễn Mộng  ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-093 Hải dương học Biển Đông Lê Đức Tố 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-094 Vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam và tiềm năng sử dụng Trần Đức Thạnh (chủ biên) 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-095 Hải dương học đại cương. Tập 1 – Các quá trình vật lý V. N.Malinhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch) 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-096 Hệ thống tin địa lý và một số ứng dụng trong hải dương học Nguyễn Hồng Phương -Đinh Văn Ưu  2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-097 Ứng dụng Mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy và bùn cát vào hồ thủy điện   Phùng Thị Thu Trang  2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-098 Hải dương học đại cương. Phần 2: Các quá trình động lực học V. N. Vorobiev, N. P. Smirnov (Biên dịch: Phạm Văn Huấn)  2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-099 Giáo trình tài nguyên nước lục địa Nguyễn Võ Châu Ngân 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-100 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Phạm Ngọc Hồ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1000 So sánh phương pháp IDW và Kriging trong đánh giá chất lượng không khí TP. Hồ Chí Minh Trần Thị Phương 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1001 Tích hợp bài toán AHP chuẩn hoá vector vào phần mềm ArcGis Phan Danh Đức 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1002 Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây cao su tại huyện Chơn Thành tỉnh Bình Phước Nguyễn Đắc Kha 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1003 Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá thích nghi cây điều tại huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước Thượng Ngọc Thảo 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1004 Tích hợp GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai Võ Thị Phương Thủy 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1005 Nghiên cứu một sô giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Đỗ Thị Hoài 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1006 Nghiên cứu biến động sử dụng đất trong mối quan hệ với một số yếu tố nhân khẩu học thuộc khu vực huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định Lê Thị Thu Hà 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1007 Nghiên cứu giải pháp nâng cao độ chính xác mô hình số bề mặt được thành lập từ ảnh radar Trần Thanh Hà 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1008 Trích xuất dữ liệu đất xây dựng trên địa bàn quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh dựa trên ảnh vệ tinh Trần Trọng Nghĩa 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1009 Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đăng Phương Thảo 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-101 Kỹ thuật biển Tập 1 ( Nhập môn về công trình bờ) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1010 Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập tờ bản đồ địa chính số 20 xã Vô Tranhhuyện Hạ Hòa- tỉnh Phú Thọ Vũ Văn Anh 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1011 Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất nông nghiệp và nghiên cứu các biện pháp thích ứng cho cộng đồng vùng ven biển. Võ Quang Minh 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1012 Xây dựng giải pháp dự báo tốc độ giao thông tại các con đƣờng thành phố Hồ Chí Minh Lê Thị Hòa Hiệp 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1013 Ứng dụng ảnh vệ tinh đa thời gian thành lập bản đồ cơ cấu cây trồng nông nghiệp trên lưu vực sông La Vĩ, tỉnh Bình Định Nguyễn Văn Đệ 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1014 Ứng dụng ảnh vệ tinh trích xuất độ sâu hồ Dầu Tiếng Nguyễn Hữu Tuấn 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1015 Ứng dụng ảnh vệ tinh Landsat để khảo sát nhiệt độ bề mặt quận Thủ Đức – Tp H Chí Minh Huỳnh Tấn Phát 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1016 Ứng dụng ảnh vệ tinh MODIS giám sát lũ Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2012 Lê Thị Bích Liên 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1017 Ứng dụng ảnh viễn thám MODIS phân vùng ảnh hưởng xâm nhập mặn tỉnh Bến Tre năm 2012 Trần Thị Phương Dung 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1018 Ứng dụng bài toán luồng cực đại phục vụ mô hình tắc nghẽn giao thông tại Thàn  phố Hồ Chí Minh Dương Khả Lợi 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1019 Ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý và mô hình toán tính toán cân bằng nước lưu vực sông Bé Nguyễn Duy Liêm 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-102 Kỹ thuật biển Tập 2( Cảng và Bờ biển) E. van Meerendonk (biên tập), (Đinh Văn Ưu, biên dịch)  2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1020 Ứng dụng công nghệ GIS và mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực hồ Dầu Tiếng Nguyễn Thanh Tuấn 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1021 Ứng dụng công nghệ 3D GIS mô phỏng không gian đô thị tại khu vực ven sông Sà  Gòn, phƣờng Bến Nghé, quận 1, TP.HCM Trần Văn Khoa 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1022 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 – 2014 Võ Thị Thanh Lam 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1023 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá nguy cơ hạn hán tại huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận Phạm Thị Thu Ngân 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1024 Ứng dụng công nghệ mã nguồn mở xây dựng WebGIS thông tin hành chính Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Sony 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1025 Ứng dụng công nghệ viễn thám đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn tại tỉnh Kiên Giang trong giai đoạn 2010- 2016 Trương Thanh Long 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1026 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS đánh giá tính biến động rừng ngập mặn huyện Cần Giờ, TP.HCM trong giai đoạn 2006 – 2016 Nguyễn Thanh Thoại 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1027 Ứng dụng công nghệ Viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn khu vực mũi Cà Mau giai đoan 2002-2016 Nguyễn Văn Sáng 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1028 Ứng dụng Công nghệ WebGIS mã nguồn mở phục vụ công tác quảng bá du lịch Phạm Thị Phép 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1029 Ứng dụng GIS đánh giá biến đổi sử dụng đất giai đoạn 2005 – 2014 Quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Phạm Thị Hương 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-103 Khí tượng biển Phạm Đức Nghĩa 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1030 Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2014-2020 Trần Thị Hồng Mi 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1031 Ứng dụng GIS đánh giá mức độ xói mòn đất tại tỉnh Kon Tum năm 2005 Đặng Thị Ngân Hà 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1032 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) đánh giá nguy cơ hạn hán ảnh hưởng đến nông nghiệp tỉnh Bình Thuận Phạm Thị Linh 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1033 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi cây hồ tiêu tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông Nguyễn Thị Tường Vi 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1034 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi cây khoai lang tại thành phố Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thanh Thảo 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1035 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi cây sắn tỉnh Tây Ninh Huỳnh Thị Mỹ Trinh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1036 Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh Tiền Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu Lê Thanh Nguyệt 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1037 Ứng dụng GIS định hướng quy hoạch vùng trồng cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Châu Đức tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu Lê Thị Minh Tuyết 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1038 Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán đặt camera trên đường phố tối ƣu tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trung Thành 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1039 Ứng dụng GIS hỗ trợ bài toán tưới cây trên đường tại quận Thủ Đức Nguyễn Thị Bảo Xuyên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-104 Khí tượng ra đa Nguyễn Hướng Điền 2020 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1040 Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác sửa chữa trên mạng lưới cấp nƣớc tại thành phố Hồ Chí Minh Bùi Thị Thanh Tâm 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1041 Ứng dụng GIS hỗ trợ công tác tác chiến và quy hoạch phòng cháy chữa cháy trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Truyện Phương Minh Tú 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1042 Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích đặc điểm tai nạn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh Đinh Thị Thúy Kiều 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1043 Ứng dụng GIS hỗ trợ phân tích kinh doanh cho hệ thống cửa hàng bán lẻ sản phẩm VINAMILK áp dụng trong phạm vi Quận Thủ Đức Lê Thị Dung 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1044 Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý cây xanh tại Trường Đại Học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh Đỗ Minh Cảnh 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1045 Ứng dụng GIS hỗ trợ xử lý biến động đất đai tại huyện Bắc Bình – tỉnh Bình Thuận Đặng Xuân Tiến 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1046 Ứng dụng GIS mã nguồn mở trong quản lý cây xanh đô thị tại phường 6, quận 3, Tp.HCM. Nguyễn Quốc Tuấn 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1047 Ứng dụng GIS phân bổ mạng lưới điện theo nhân lực tỉnh Bình Dương Phạm Nguyễn Anh Thư 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1048 Ứng dụng GIS phân tích biến động sử dụng đất tại huyện Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2005-2015 Nguyễn Đức Thiện 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1049 Ứng dụng GIS phân tích tính phân mảnh của cảnh quan rừng tại tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thị Diệu 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-105 Kinh tế môi trường Chương trình kinh tế môi trường Đông Nam Á 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1050 Ứng dụng GIS phân tích xu hƣớng biến động sử dụng đất nông nghiệp huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2005 – 2015 Nguyễn Thị Ngọc Tú 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1051 Ứng dụng GIS phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Xuân Lộc- Tỉnh Đồng Nai Đoàn Minh Thành 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1052 Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chỉ số bụi mịn tại Quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Minh Tâm 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1053 Ứng dụng GIS thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt cho địa bàn quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Chung 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1054 Ứng dụng GIS thành lập bản đồ phát thải khí thải trong không khí tại Cần Thơ Phạm Ngọc Phương Uyên 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1055 Ứng dụng GIS tối ƣu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm quan trắc lƣợng mƣatrên lưu vực sông La Ngà Phan Thị Thanh Trúc 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1056 Xây dựng phương pháp nội suy Kriging đánh giá chất lượng nước mặt thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triều 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1057 Ứng dụng Gis trong quản lý nước tại Quảng lộ Phụng Hiệp Nguyễn Lý Bằng 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1058 Tích hợp GIS và AHP trong đánh giá khả năng thích nghi cây Macca tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông Nguyễn Trọng Khiêm 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1059 Ứng dụng GIS và AHP thành lập bản đồ phân vùng nguy cơ lũ lụt lưu vực sông Kôn tỉnh Bình Định Trần Thị Thương 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-106 Khí tượng vệ tinh Nguyễn Văn Tuyên 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1060 Ứng dụng GIS và ALES đánh giá thích nghi cây mía tại tỉnh Long An Nguyễn Quỳnh Anh 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1061 Ứng dụng GIS và công nghệ viễn thám đánh giá biến động rừng huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh Hồ Ngọc Hiếu Nhơn 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1062 Ứng dụng GIS và Google Sketchup xây dựng mô hình 3D trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh Nguyễn Lê Tấn Đạt 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1063 Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động biến đổi khí hậu đến lƣu lượng dòng chảy và phục vụ quản lý hợp lý lưu vực sông Bé Nguyễn Thị Kim Nga 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1064 Ứng dụng GIS và SWAT hỗ trợ công tác đề xuất quy hoạch sử dụng đất cho lƣu vực sông Đak Bla, tỉnh Kon Tum Nguyễn Kiều Minh Thông 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1065 Ứng dụng GIS và phân tích đa tiêu chuẩn (MCA) trong đánh giá thích nghi đất đai Nguyễn Thị Lý 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1066 Ứng dụng GIS và phương pháp thống kê phân tích đánh giá khả năng lặp lại tai nạn giao thông trên các tuyến đường chính tại địa bàn Quận2 Nguyễn Thị Ngọc Hân 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1067 Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng không khí tại Thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Trương Thanh Xuân 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1068 Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng môi trường không khí tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Kim Oanh 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1069 Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy đánh giá chất lượng nước sông Sài Gòn năm 2010 Vương Huệ Minh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-107 Khí hậu và khí tượng đại cương Trần Công Minh 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1070 Ứng dụng GIS và thuật toán nội suy dự báo mức độ ô nhiễm không khí Tp. HCM trong tương lai Hồ Sỹ Anh Tuấn 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1071 Ứng dụng GIS và viễn thám trong thành lập bản đồ phân vùng lũ quét tại huyện Đạ Huoai Mai Thị Huyền 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1072 Ứng dụng GIS xác định khu vực thích hợp xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương Nguyễn Ngọc Huyền 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1073 Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ nhạy cảm môi trường đường bờ đối với sự cố tràn dầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Bùi Thị Trâm Anh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1074 Ứng dụng GIS xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý tài sản và vận hành mạng lưới cấp nước tại Phường 1, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng Hoàng Đăng Nguyễn 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1075 Ứng dụng GIS xây dựng hệ hỗ trợ công tác phòng cháy chữa cháy trực chiến tại TP.HCM Trần Văn Tấn 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1076 Ứng dụng Google Earth để thành lập cơ sở dữ liệu quần đảo Trường Sa Nguyễn Thị Thanh Trầm 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1077 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System) đánh giá thích nghi cà phê tại Huyện Di Linh tỉnh Lâm Đồng Phan Thị Ánh Hồng 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1078 Ứng dụng kết hợp Gis, mã nguồn mở Postgresql và Adobe Dreamweaver trong quản lý cây xanh khu vực quận 4, TP.HCM Trần Minh Tài 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1079 Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nƣớc mặt lƣu vực sông La Ngà Nguyễn Đỗ Ngọc Uyên 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-108 Tích hợp viễn thám và GIS trong quan trắc độ đục nước Vịnh Tiên Yên, Quảng Ninh Phạm Thị Tuyết 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1080 Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá diễn biến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực Sông Bé Nguyễn Quốc Hải An 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1081 Ứng dụng GIS và mô hình SWAT đánh giá tác động của các công trìng hồ chứathủy điện Hàm Thuận đến lƣu lƣợng dòng chảy tại lƣu vực sông La Ngà Nguyễn Thị Tú 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1082 Ứng dụng mô hình toán và công nghệ GIS để phân tích rủi ro ngập lụt và đề xuất giải pháp quản lý sử dụng đất của tỉnh Đồng Tháp Đỗ Thị Khánh Hà 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1083 Xây dựng trang WEBGIS lập chuyến su lịch phù hợp thử nghiệm tại TPHCM Nguyễn Thị Kim Ngân 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1084 Ứng dụng phần mềm GIS mã nguồn mở gvSIG xây dựng công cụ hỗ trợ quản lý thu gom rác thải sinh hoạt tại phường 8, quận 11,TP.HCM Đặng Thị Ngọc Lý 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1085 Ứng dụng viễn thám và GIS theo dõi diễn biến xói lở – bồi tụ khu vực bờ biển huyện Thạnh Phú tỉnh Bến Tre Lê Thị Ngọc Ánh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1086 Ứng dụng viễn thám phân loại thực phủ tại huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Trương Nguyên Huy 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1087 Ứng dụng WebGIS cung cấp thông tin chất lượng nước mặt trên sông Đồng Nai đoạn qua tỉnh Đồng Nai Lâm Thanh Sâm 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1088 Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Bình Dương Trần Thị Thúy An 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1089 Ứng dụng WebGis hỗ trợ tra cứu thông tin loài bướm ở Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Mai 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-109 Giáo trình môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1090 Ứng dụng WebGIS hỗ trợ tra cứu thông tin phân bố các loài động vật hoang dã ở Việt Nam Đặng Thị Hương 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1091 Ứng dụng WebGIS tra cứu thông tin địa điểm tham quan du lịch tại thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng Trần Thị Phương Nhung 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1092 Ứng dụng WebGIS xây dựng bản đồ tra cứu thông tin du lịch tỉnh Bình Thuận Trần Thị Kim Liên 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1093 Ước lượng carbon lưu giữ trong rừng lá rộng thường xanh
dựa vào ảnh vệ tinh đa phổ kết hợp điều tra thực địa tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông
Võ Huy 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1094         Xem 
Vn-1095 Điều tra đánh giá tài nguyên môi trường các vũng vịnh trọng điểm ven bờ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường Mai Trọng Nhuận 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1096 Đánh giá diễn biến môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc: tập II ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1097 Thành lập bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1.000.000. Trần Nghị 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1098 Quá trình xác lập chủ quyền của VN tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Nguyễn Nhã   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1099 Báo cáo tổng kết đề tài Đánh giá tổng hợp tiềm năng tự nhiên KH-XH, thiết lập cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển KT-XH bền vững cho một số huyện đảo ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-110 Cơ sở đánh giá độ tin cậy Phan Văn Khôi 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1100 Nghiên cứu thiết kế, thi công các loại công trình biển thích hợp điều kiện Việt Nam và các giải pháp phòng tránh khắc phục sự cố công trình Phạm Khắc Hùng 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1101 Nghiên cứu dự báo hạn hán vùng Nam Trung bộ và vùng Tây Nguyên và xây dựng các giải pháp phòng chống, 2005: Báo cáo tổng kết ? 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1102 Đánh giá tai biến địa chất ở các tỉnh ven biển miền trung từ Quảng Bình đến Phú Yên-hiện trạng, nguyên nhân, sự báo và để xuất biện pháp phòng tránh, giảm thiểu hậu quả, tập 1 Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1103 kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường biển khu vực quảng Ninh hải Phòng Cục điều tra kiểm soát tài nguyên môi trường biển 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1104 Xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ nguồn nước thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên Bùi Anh Tú 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1105 Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt sông Vàm Cỏ Đông tại huyện Bến Lức tỉnh Long An Bùi Thị Thu Thảo 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1106 Xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro có tính liên vùng khu vực thành phố Hồ Chí Minh Cao Nhã Vy 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1107 Khảo sát đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp kiểm soát chất lượng nước ngầm tỉnh Phú Yên  Đào Trung Hiệp 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1108 Nhận diện và đề xuất quản lý rủi ro liên vùng của hồ Dầu Tiếng đến Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Thị Kim Chi 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1109 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước mặt kênh Thầy Cai – sông Cần Giuộc Hoàng Thị Hường 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-111 Động lực học biển Nguyễn Kỳ Phùng 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1110 Xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải khí ô nhiễm của các nguồn điểm tại KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre Huỳnh Hữu Hạnh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1111 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hiệu quả nước ngầm tỉnh Phú Yên Lê Kim Nên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1112 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Long Xuyên Lê Thị Hồng Hoa

2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1113 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng ngập mặn huyện Cần Giờ thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Công Thoại 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1114 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý tài nguyên nước mặt tỉnh Phú Yên Nguyễn Nhật Thanh Nguyên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1115 Nghiên cứu xây dựng quy trình sàng lọc đối tượng có nguy cơ xảy ra sự cố môi trường do hóa chất trong sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Thị Bích Liên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1116 Đánh giá khả năng xảy ra sự cố tràn dầu tại tổng kho xăng dầu Nhà Bè và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, ứng cứu sự cố  Nguyễn Thị Hồng Anh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1117 Nghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá ảnh hưởng từ sự cố phát tán hóa chất độc hại đến môi trường không khí trong sản xuất công nghiệp-Trường hợp điển hình tại Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Chi 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1118 Đánh giá tác động của hoạt động giao thông vận tải đến chất lượng không khí trên một số tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Kim Thoa 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1119 Dự báo nhu cầu khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt tỉnh Đồng Tháp và đề xuất giải pháp bảo vệ theo hướng phát triển bền vững Nguyễn Thị Mỹ Tiên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-112 Mô hình tính sóng ven bờ Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thọ Sáo 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1120 Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE 11 để tính toán sự xâm nhập mặn ảnh hưởng đến các nhà máy cấp nước vùng TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Thùy Trang 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1121 Phân tích, đánh giá công tác phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai do nước gây ra trên địa bàn tỉnh Phú Yên Phạm Thị Thu Huyền 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1122 Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian phục vụ công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện Chơn Thành – tỉnh Bình Phước Võ Thị Ngọc Hân 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1123 Áp dụng chỉ số chất lượng nước ngầm (GWQI) để đánh giá chất lượng nước ngầm quận 12, thành phố Hồ Chí Minh Võ Thị Nguyên Son 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1124 Ứng dụng gis và viễn thám xây dựng cơ sở dữ liệu không gian đánh giá biến động đường bờ tại khu vực bán đảo thanh đa quận bình thạnh, tp. hồ chí minh từ năm 1991 đến năm 2017 Hồ Quang Hải 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1125 Đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí từ KCN Trà Nóc 1,2 Thành Phố Cần Thơ đến khu vực xung quanh và đề xuất giải pháp giảm thiểu Huỳnh Long Huy 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1126 Ứng dụng GIS và viễn thám xây dựng CSDL không gian phục vụ cho công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Bình Thạnh TP.HCM năm 2017 Nguyễn Viết Minh Chi 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1127 Đánh giá diễn biến tình trạng ngập lụt của Thành phố Hồ Chí Minh và nghiên cứu đề xuất giải pháp cải thiện chống ngập hiệu quả Đỗ Minh Hùng 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1128 Ứng dụng chỉ số WQI đánh giá chất lượng nước mặt sông La Ngà tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp bảo vệ  Võ Thị Anh Phương 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1129 Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá sự thay đổi lớp phủ rừng vườn quốc gia Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp từ năm 1988 đến năm 2017 Võ Thị Hiền Hậu 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-113 Phép chiếu bản đồ Trần Trung Hồng 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1130 Đo vẽ và thành lập bản đồ địa chính tỉ lệ 1:10000 bằng công nghệ GNSS khu vực xã Ia Jlơi, Ia Lốp huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Lê Hoàng Phú Khang 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1131 Ứng Dụng Data Reviewer kiểm định chất lượng dữ liệu GIS (Áp dụng với dữ liệu ngành cấp nước Lê Hồng Nhung 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1132 Ứng dụng GIS để đánh giá khả năng trồng rau an toàn của vùng trồng rau huyện Hóc Môn Lý Trương Hoàng Anh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1133 Sử dụng Google Earth Engine trong giám sát biến động diện tích rừng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2010-2016 Nguyễn Trọng Nhân 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1134 Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin sự cố cấp nước (Thực hiện thí điểm tại phường 15, quận 10) Tống Kim Trang 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1135 Ứng dụng GIS mô phỏng vận hành van trên mạng lưới cấp nước (Thí nghiệm tại phường 15 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh) Trương Thị Thu Giang 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1136 Đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa tỉnh Bình Định từ năm 2006 -2016 Đặng Thị Tường 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1137 Ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trên biển Đông đến lượng mưa ở khu vực Nam Bộ từ 2011- 2015 Nguyễn Tố Nguyên 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1138 Ứng dụng GIS và AHP trong đánh giá thích nghi đất đai đối với cây vú sữa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Đặng Thúy Duy 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1139 Ứng dụng phân tích thứ bậc AHP đánh giá thích nghi cây bơ trên địa bàn huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Huỳnh Thị Quảng Lâm 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-114 Trường Địa từ và kết quả khảo sát tại Việt Nam Nguyễn Thị Kim Thoa 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1140 Ứng dụng GIS và MCA để lựa chọn vị trí bãi tập kết rác thải trên địa bàn Quận 2, TP .Hồ Chí Minh Nguyễn Công Thành 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1141 Nghiên cứu đặc điểm địa chất- địa chất công trình vùng đông nam thềm lục địa Việt Nam phục vụ chiến lược phát triển kinh tế và xây dựng công trình biển Mai Thanh Tân 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1142 Nghiên cứu , dự báo, phòng chống sạt lở bờ biển miền Trung Phạm Huy Tiến 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1143 Nghiên cứu động lực bờ biển và địa chất công trình  đảo, đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho việc chống xói lở bờ biển đảm bảo ổn định và an tòn các công trình một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa Nguyễn Văn Cư 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1144 Báo cáo tổng kết đề tài cơ sở khoa học cho việc xây dựng và khai thác công trình biển di động trên vùng biển Việt Nam ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1145 Nghiên cứu xâm nhập mặn phục vụ phát triển KTXH vùng ven biển ĐB SCL, Viện KH thủy lợi miền Nam Lê Sâm 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1146 Đánh giá diễn biến môi trường và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tập III ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1147 Báo cáo tổng kết khoa học và công nghệ đề tài Luận chứng khoa học về mô hình phát triền kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo thuộc vùng biển ven bờ Việt Nam ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1148 Xây dựng cơ sở dữ liệu mực nước lũ vùng ngập lụt ĐBSCL nhằm đề xuất giải pháp khoa học xây dựng hệ thống đê bao, Viện KHTL miền Nam Trần Như Hồi 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1149 Nghiên cứu các vấn đề thoát lũ và kinh tế-xã hội-môi trường phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng Tháp Mười Đào Xuân học 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-115 Một số giải pháp đột phá phát triển du lịch vùng biển và ven biển Việt Nam Lê Trọng Bình 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1150 Quy hoạch và lập kế hoạch quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1151 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công trình giảm nhẹ hán hán Phạm Hùng 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1152 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng, thử nghiệm bộ chỉ thị sinh học phục vụ quan trắc môi trường các lưu vực sông của Việt Nam – áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Nhuệ – Đáy – Xây dựng phương pháp luận và quy trình xây dựng bộ chỉ thị sinh học cho hệ sinh thái môi trường nước chảy Hồ Thanh Hải 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1153 Điều tra tổng hợp nguồn lợi sinh vật biển quần đảo Trường Sa Nguyễn Tiến Cảnh   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1154 Hệ thống tư liệu về điều kiện tự nhiên, tài nguyên môi trường, kinh té xã hội các vũng vịnh Việt Nam, các giải pháp phát triển bền vững Liên đoàn địa chất, Cục địa chất và khoáng sản VN,  2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1155 Thiết lập, sử dụng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý và kết hợp ứng dụng viễn thám phục vụ qui hoạch môi trường bền vững các tỉnh ven biển Hải Phòng và Quảng Ninh,  Trần văn Điện 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1156 Đánh giá hiệu quả đầu tư, xây dựng I-O và áp dụng TSA ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:báo cáo tổng kết ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1157 Điều tra điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển ven bờ miển Trung Đặng Ngọc Thanh 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1158 Khảo sát biến động môi trường vùng nuôi và nâng cao chất lượng vem xanh nuôi ở Khánh Hòa nhằm đa dạng nguyên liệu để chế biến xuất khẩu  Nguyễn Thị Nga 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1159 Cơ sở khoa học cho việc phát triển kinh tế-xã hội dải ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình phát triển cho một số khu vực trọng điểm:Báo cáo tổng hợp ? 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-116 Kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên và Môi trường ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1160 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường khu vực ven biển sông Hồng giai đoạn 2001-2010 Bộ KH&CN, Trung tâm nghiên cứu và phát triển KHCN, 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1161 Nghiên cứu các giải pháp quản lý lũ vùng ven biên giới Việt Nam-Campuchia phục vụ ổn định an ninh-quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội dải biên giới đồng bằng sông Cửu Long Tô Văn Trường 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1162 Thủy triều biển đông và sự dâng lên của mực nước biển ven bờ việt Nam Nguyễn Ngọc Thụy 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1163 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Túy Loan phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tp.Đà Nẵng Huỳnh Vạn Thắng 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1164 Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia: báo cáo tổng kết,  Đặng Ngọc Thanh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1165 khảo cổ học vùng đông bắc VN-phần 1 Nguyễn Khắc Sử 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1166 Tiến hóa đới ven biển, dao động mực nước biển và quá trình tích tụ vật liệu nguyên (phù sa) trong holocen ở thềm lục địa vùng biển giữa châu thổ Mekong và Nha Trang, Đông Nam Việt Nam Nguyễn Tiến Hải 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1167 Quản lý nguồn lợi thủy sản ven bờ trên cơ sở cộng đồng tại các thôn biển của xã Ninh ích, huyện ninh Hòa Võ Thiên Lăng 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1168 Báo cáo tổng kết các đề tài thuộc chương trình biển 48B (1 986-1990) Nguyễn Ngọc Thụy   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1169 Các giải pháp khoa học công nghệ để ổn định lòng dẫn hạ du-đánh giá tác động dòng chảy dưới tác động của công trình thượng nguồn và khai thác hạ du ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-117 Mô hình hoàn lưu biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1170 Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến hạn hán theo các chỉ số hạn, Nguyễn Quang Kim    Đề tài, dự án Xem 
Vn-1171 Đặc điểm phân bố san hô và thảm cỏ biển tỉnh Bình Định Đỗ Công Trung 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1172 Đặc trưng nhận dạng lũ sông Mekong và đồng bằng sông Cửu Long Phân viện khảo sát và quy hoạch thủy lợi Nam bộ ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1173 Báo cáo chuyên đề Module kiểm tra chất lượng số liệu nhiệt độ-độ muối bổ sung cho phần mềm VODC3.0 ? 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1174 Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó, 2010: phần phụ lục Phan Văn Toàn 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1175 Đánh giá chất lượng môi trường, lịch sử và xu thế một số thuỷ vực quan trọng làm cơ sở quản lý các đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và một số hồ có liên quan Nguyễn Hữu Cử 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1176 Nghiên cứu hiện tượng mực nước biển dâng dị thường không phải do bão xảy ra tại các vùng cửa sông ven biển Việt  Bùi Nam Thông 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1177 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cung cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền Trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi Viện NC Địa chất-khoáng sản 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1178 Hỗ trợ xây dựng các nội dung vê bảo tồn da dạng sinh học trong đề án tổng thể Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế, Cục bảo vệ môi trường  2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1179 Nghiên cứu sinh học và kỹ thuật nuôi trồng một số tảo biển ở vùng quần đảo Trường Sa Đặng Diễm Hồng 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-118 Bài giảng hệ thống thông tin địa lý Lê Bảo Tuấn ? Bài giảng Xem 
Vn-1180 Đánh giá khả năng nguồn lợi đặc sản (mực, tôm vô) ở vùng biển sâu, đề xuất phương hướng và biện pháp khai thác Bùi Đình Chung  1994 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1181 Nghiên cứu thiết kế mạng lưới quang tắc môi trường tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và xây dựng công cụ hỗ trợ trên nền bản đồ điện tử Viện KT nhiệt đới và bảo vệ môi trường 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1182 Đánh giá suy thoái môi trường trong quá trình chuyển đổi đất nông lâm sang nuôi trồng thuỷ sản ở các huyện ven biển Đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất Nguyễn Văn Lân 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1183 Điều tra nghiên cứu rạn san hô và các hệ sinh thái liên quan vùng biển từ hòn Chảo đến Nam đèo Hải vân và bán đảo Sơn Trà Nguyễn Văn Long, Hoàng Xuân Bền 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1184 Nghiên cứu cân bằng nước phục vụ phát triển dân sinh kinh tế vùng ven biển miền Trung Nguyễn Trọng Sinh 1994 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1185 Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường nước và tảo độc tại Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên). Đề xuất các giải pháp quản lý tổng hợp nước hồ.  Trần Văn Tựa 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1186 Đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác hải sản xa bờ ở những vùng biển trọng điểm  ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1187 Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển Vịnh Bắc Bộ Nguyễn Thế Tưởng 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1188 Nghiên cứu dự báo tốc độ xói lỡ, bồi tụ, hoạch định hành lang ổn định để khai thác và phát triển bền vững hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn Hoàng Văn Huân 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1189 Lập luận chứng khoa học kỹ thuật về mô hình quản lý tổng hợp và phát triển bền vững dải ven bờ tây Vịnh Bắc Bộ Trần Đức Thạch 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-119 Bảo tồn Đa dạng sinh học biển Việt Nam Đặng Ngọc Thanh,  Nguyễn Huy Yết 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1190 Báo cáo tổng kết các đề tài của chương trình biển KHCN 06,  Viện Hải dương học Đặng Ngọc Thanh ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1191 Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu ở vùng biển ven bờ Việt Nam giai đoạn 1991-1995-báo cáo tổng kết Nguyễn Chu Hồi, 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1192 Đề tài Nghiên cứu tài nguyên sinh vật biển vịnh Bắc bộ, Rong biển vịnh bắc bộ, Tập 2 Đỗ Công Thung 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1193 Đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế – xã hội các khu bảo tồn biển trong điểm phục vụ cho xây dựng và quản lý Đỗ Văn Khương 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1194 Nghiên cứu đánh giá khả năng tích lũy các chất gây ô nhiễm trong môi trường trầm tích ven bờ biển Việt Nam Đào Mạnh Tiến 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1195 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường nước vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 Ngô Ngọc Cát 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1196 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ địa mạo ứng dụng ven biển tỉnh Hà Tĩnh Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1197 Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1198 Chương trình biển KT.03, Tập 4 Đặng Ngọc Thanh ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1199 Điều tra nghiên cứu các yếu tố vật lý thủy văn và động lực biển Việt Nam Lê Phước Trình   Đề tài, dự án Xem 
Vn-120 Quản lý tài nguyên nước. Các nguyên lý – Điều tiết và ví dụ. Neil S. Grigg.(Nguyễn Thanh Sơn, Phạm Văn Huấn, Trịnh Minh Ngọc, Nguyễn Ý Như, Nguyễn Phương Nhung) 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1200         Xem 
Vn-1201 Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô Võ Sỹ Tuấn 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1202 Chương trình biển 48 B 9 1986-1990), tập 3 Đặng Ngọc Thanh 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1203 Báo cáo chuyên đề Tài nguyên sinh vật biển vịnh Bắc bộ, Viện Tài nguyên và môi trường biển Đỗ Công Thung 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1204 Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1205 Nghiên cứu đề xuất biện pháp phòng ngừa và phương án ứng phó sự cố tràn dầu mức I tại Tp.Đà Nẳng Phùng Chí Sỹ 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1206 Điều tra hiện trạng phân bố hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ tỉnh khánh Hòa làm cơ sở quy hoạch, bảo vệ, phục hồi và sử dụng bền vững Tống Phước Hoàng Sơn 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1207 Luận chứng khoa học về mô hình phá triển kinh tế-sinh thái đảo Ngọc Vừng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Đăng Văn Bào 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1208 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch môi trường phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng Sở KH&CN Đà Nẵng 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1209 Luận chứng khoa học-kỹ thuật cho một số vấn đề cấp bách về xây dựng công trình và cải tạo môi sinh vùng quần đảo Trường Sa (giai đoạn 1991-1995):Báo cáo tổng hợp hoạt động và kết quả thực hiện Học viện KTQS, Hà Nội 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-121 Ngôn ngữ lập trình Fortran 90 Phan Văn Tân 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1210 Ô nhiễm dầu trên vùng biển Việt Nam và Biển Đông Nguyễn Đình Dương 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1211 Định giá tổn thất môi trường do hoạt động nuôi tôm ven biển Trần Đình Lân 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1212 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống ngập cho Thành phố Hồ Chí Minh Lê Sâm 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1213 Dự án sản xuất  Xây dựng dây chuyền sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị trạm pin mặt trời phục vụ miền núi và hải đảo ( lắp đặt thử nghiệm tại đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi), Viện năng lượng 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1214 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 2: Giàn chân căng neo đứng ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1215 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 3: Giàn bán chìm ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1216 Sử dụng hệ thống thông tin địa lý trong xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ- sơ đồ phân bố trường độc tính trong nước, trầm tích và các hệ sinh thái phục hồi Nguyễn Tác An 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1217 Đánh giá diễn biến môi trường khu vực trọng điểm phát triển kinh tế xã hội của hai vùng tam giác phía Bắc và phía Nam: báo cáo tóm tắt ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1218 Báo cáo kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương phục vụ đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia, Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1219 Nghiên cứu xây dựng phương pháp và công nghệ dự báo hạn thủy văn, ĐH Thủy lợi-cơ sở 2, Lê Bắc Huỳnh   Đề tài, dự án Xem 
Vn-122 Ngôn ngữ lập trình Fortran và ứng dụng trong khí tượng thủy văn.  Phạm Văn Huấn 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1220 Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1221 Báo cáo tổng kết các đề tài của chương trình biển Thuận Hải- Minh Hải, Viện nghiên cứu biển Nha Trang ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1222 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý đô thị tại Tp. Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thị Lan Hương 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1223 Các vấn đề khoa học, pháp lý trong việc bảo vệ chủ quyền và quản lý biển của Việt Nam phù hợp với Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982: Báo cáo Cơ sở dữ liệu thực hiện công ước của Liên  hợp quốc về Luật biển năm 1982,  Nguyễn Hồng Thao 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1224 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ độ dốc vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận, Đậu Hiền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1225 Nghiên cứu xây dựng thí điểm kế hoạch phòng chóng hạn tổng hợp cho tỉnh Ninh Thuận, ĐH Thủy lợi-cơ sở 2 Phạm Ngọc 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1226 Định hướng và các giải pháp phát triển thương mại vùng biển các tỉnh phía Bắc đến nằm 2010, Bộ Thương mại   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1227 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 1: Giàn tự nâng ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1228 Nghiên cứu phân vùng chức năng cho khu bảo tồn biển rãn Trào, Vạn ninh, Viện HDH Nha Trang Hoàng Xuân Bền 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1229 Đánh giá nguy hiểm hoạt động sống thần tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và vi phân vùng động đất thành phố Vũng Tàu, Viện Vật lý địa cầu, 2008: báo cáo tổng kết ? 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-123 Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng sa, Trường sa và khu vực thềm lục địa phía Nam (ĐK 1) Bộ tư lệnh Hải quân (Cục chính trị) 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1230 Xây dựng mô hình thu và xử lý chất thải tại cộng đồng dân cư ấp Hải Tân, xã Phước Hải, huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Sở KH&CN tỉnh Br-VT, 2004 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1231 Phương pháp và công nghệ dự báo lũ đồng bằng sông Cửu Long Phân viện Khảo sát  quy hoạch thủy lợi Nam bộ 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1232 Thiên tai lụt, úng ở vùng đồng bằng ven biển miền Trung, Viện Khí tượng thủy văn Đỗ Đình Khôi 1992 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1233 Hệ sinh thái rạn san hô vùng biển ven bờ Việt Nam, Nguyễn Hữu Phụng, Võ Sĩ Tuấn 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1234 Điều kiện khí tượng hải văn, môi trường và nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam (tập bản đồ), Bộ Thủy sản, Viện NCHS,  2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1235 Những giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà Nẵng, Sở Kế hoạch và đầu tư, 2002: Báo cáo tổng hợp ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1236 Luận chứng khoa học về mô hình phá triển kinh tế-sinh thái cụm đảo Hòn Khoai Lê Đức Tố   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1237 Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 Viện Kinh tế quy hoạch thủy sản 2012 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1238 Điều tra khảo sát tình trạng dữ liệu phục vụ cho CSDL về hệ thống giao thông vận tải biển Việt Nam, Q1, Hà Nội 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1239 Cơ sở khoa học và các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội bền vững đảm bảo an ninh quốc phòng huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-124 Nguồn lợi sinh vật đáy trong thủy vực nữa kín ở vùng ven biển bờ Bình Định và Khánh Hòa, Luận văn tiến sĩ sinh học Phan Đức Ngại 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1240 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 2: Công trình biển di động phục vụ quốc phòng: nhu cầu và triển vọng ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1241 Báo cáo nhiệm vụ kho học đánh giá diễn biến môi trường khu vực trọng điểm phát triển KT-XH của hai vùng tam giác phía Bắc và phía Nam: Tập 1: Phương pháp luận đánh giá diển biển môi trường ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1242 Phụ lục, Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng nhiễm mặn, nhiễm bẩn và khả năng cung cấp nước sinh hoạt ở dải ven biển miền Trung từ tỉnh Quảng Bình đến tỉnh Quảng Ngãi,  Viện Nghiên cứu địa chất và khoáng sản, 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1243 Hệ sinh thái rạn san hô miền Bắc Việt Nam, Trung tâm KHTN&CNQG, Phân viện hải dương học tại Hải Phòng, Nguyễn Chu Hồi, 1995 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1244 Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt Nam,  Lê Minh, 2007 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1245 Đánh giá hiệu quả và kiến nghị giải pháp bảo vệ nguồn nước hệ thống thủy lợi Ba Lai tỉnh Bến Tre,  Trần Quang Minh 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1246 Sự tham gia của cộng đồng ngư dân nghèo trong xác định nguồn lực và nhu cầu đầu tư phát triển thủy sản, The worlk bank, Viện kinh tế Việt Nam 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1247 Chương trình biển Thuận hải- Minh Hải, Tập 1,   Trung tâm KHTN&CNQG 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1248 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ địa hình các huyện ven biển tỉnh Hà Tỉnh,  Pham Nguyễn Hà Vũ 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1249 Lý luận và kinh nghiệm thực tiển phát triển kinh tế-sinh thái đảo trong nước và thế giới ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-125 Bài giảng Độc Tố Học Môi Trường –  Trần Thị Mai Phương ? Bài giảng Xem 
Vn-1250 Nghiên cứu mối quan hệ giữa nguy cơ dầu tràn và các biết cố địa chất tự nhiên trên vùng biển Việt Nam Phan Trọng Trịnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1251 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 2: Phân tích đánh giá phục vụ việc hoàn thiện TCVN về công trình biển di động ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1252 Các giải pháp kiểm soát lũ theo yêu cầu chung sống với lũ, Phân viện khảo sát quy hoạch thủy lợi miền Nam,  Tô Văn Trường 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1253 Dự báo tác động tiêu cực đối với môi trường và đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường đến năm 2020 đối với quy hoạch sử dụng đất của đảo Phú Quốc,  Cục bảo vệ môi trường,  2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1254 Hiện trạng môi trường ở vùng biển ven bờ Đông Tây Nam bộ,  Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải phòng,  2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1255 Phân tích thể chế và chính sách liên quan đến quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh hạ Long,uảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT, Trần Thị Quỳnh Anh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1256 Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu cấp Nhà Nước 1977-2000 ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1257 Nghiên cứu tạo giống và trồng 1 số cây rừng ngập mặn ở ven biển huyện Ninh Hòa, Khánh Hòa,  Nguyễn Duy Toàn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1258 khảo cổ học vùng đông bắc VN-phần 2 Nguyễn Khắc Sử 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1259 Chương trình biển 48.06 (1981-1985), tập 2 Đặng Ngọc Thanh 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-126 Giáo trình khí tượng Synop Nguyễn Viết Lành 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1260 Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước phục vụ quy hoạch sử dụng hợp lý dải cát ven biển miền trung, Nguyễn Thị Thảo Hương 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1261 Hướng dẫn xây dựng cá khu bảo vệ biển Cục Môi trường tổ chức dịch và xuất bản 1991 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1262 Thảm thực vật trên dải cát ven biển và vùng phụ cận từ Quảng Bình -Bình Thuận Nguyễn Hữu Tứ 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1263 Quản lý bền vững nguồn lọi hải sản vùng gần bờ châu Á: dự án ADB/RETA 5766 Phạm Thược, viện Nghiên cứu hải sản   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1264 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 1: Giới thiệu chung về các tiêu chuẩn quy phạm quốc tế ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1265 Khí hậu toàn cầu nóng lên và xu thế mực nước biển dâng ở Châu Á và ở Việt Nam,  Nguyễn Ngọc Thụy, 1995 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1266 Báo cáo kết quả điều tra khảo sát thực địa về tình hình xóa bồi dọc sông hạ du sông Đồng Nai-Sài Gòn, mức độ thiệt hại và ảnh hưởng Hoàng Văn Huân   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1267 Nghiên cứu tác động của môi trường đối với các vùng nuôi tôm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,  Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Đà Nẵng   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1268 Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững (RIO+20) ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1269 Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của bao đê đến sự phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long,  Viện KH thủy lợi miền Nam 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-127 Giáo trình khí hậu Việt Nam Trần Việt Liễn 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1270 Chuyên đề địa chất biển Liên đoàn đại chất biển, Hà nội, 2006 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1271 Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng đê biển, đê cửa sông ngăn mặn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản Trần Như Hối 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1272 Font tư liệu về chủ quyền của Việt Nam đối với huyện đảo Hoàng Sa TP Đà Nẵng, Trần Đức Anh Sơn,  Trần Đức Anh Sơn 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1273 Hoàn nguyên và mô phỏng lũ năm 2000 và 2001 và đồng bằng sông Cửu Long,  Phân viện khảo sát quy hoạch thủy lợi Nam bộ, ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1274 Đánh giá biến động về hoạt động của xoáy thuận nhiệt đới ( bão và áp thấp) trên vịnh Bắc bộ (1996-2000), Trung tâm khí tượng thủy văn, trung tâm khí tượng thủy văn biển,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1275 Dự thảo hướng dẫn xây dựng quy hoạch môi trường vùng, Trung tâm NC&phát triển vùng, Lệ Quý An ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1276 Bản đồ hiện trạng địa chất môi trường biển ven bờ Hà Tiên – Cà Mau tỷ lệ 500.000, Hà Nội 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1277 khoáng sản rắn biển Đông VN và kế cận,  Nguyễn Biểu, Hà nội, 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1278 Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên-môi trường biến đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1279 Điều kiện tự nhiên các vùng sinh thái nghiên cứu tại tỉnh Thái Bình, Bắc Giang, Hòa Bình, Quảng Nam, Đắk lắk, Ninh Thuận, Tiền Giang, Nghệ An và Thanh Trì (Hà Nội), Bộ KH&CN, Viện Quy hoạch & Kinh tế nông nghiệp,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-128 Lý thuyết dòng chảy biển và đại dương Đinh Văn Ưu 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1280 Kiểm kê và đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái đất ngập nước Hồ Tây, Hà Nội,  Phạm Bình Quyển 1997 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1281 Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mốc Vân Cốc-Hát Môn xác định khả năng tháo và tính thủy lực thượng hạ lưu công trình khi phân lũ từ 1000 m3/s đến3 m3/s,  Viện KH Thủy lợi,  2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1282 Sản phẩm 1, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống để bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,  Viện khoa học thủy lợi miền Nam, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1283 Xác định các kế hoạch hành động ưu tiên tiền khả thi trong quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT, Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản,  Đào Thị Thủy 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1284 Phụ lục Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất TP.HCM,  Trung tâm MTĐT &KHCN, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1285 Khí tượng thủy văn biển, Hà nội,  ? 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1286 Kiến nghị quản lý khai thác phát triển tổng hợp đa mục đích các vũng vịnh Việt Nam, Mai Trọng Nhuận   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1287 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 1: Phương pháp tính toán ổn định công trình biển di động ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1288 Báo cáo kiểm kê dữ liệu hải dương học phục vụ đề tài Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia,  Đào Bắc Thái, 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1289 tổng quan về hệ thống vũng vịnh ven bờ biển Việt Nam, Viện Tài nguyên và môi trường biển,  Nguyễn Hữu Cử, Hải Phòng,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-129 Giáo trình thủy lực Huỳnh chức 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1290 Kết quả nghiên cứu chất lượng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa,  Viện Nghiên cứu hải sản,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1291 thuyết minh bản đồ địa chất biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1.000.000, Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam, Liên đoàn địa chất, Trần Nghi, Hà Nội,  2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1292 Phụ lục Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất TP. Hà Nội,  Trung tâm MTĐT &KHCN, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1293 Đánh giá môi trường tổng thể vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh,Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT, Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản, Đào Thị Thủy 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1294 Xây dựng mô hình nuôi trồng thủy sản hiệu quả kết hợp bảo vệ bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn tại xã Phù Long, huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1295 Hoàn thiện đánh giá trữ lượng cá biển Việt Nam,  Viện NCHS, Bùi Đình Chung,  1990 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1296 Đánh giá nguồn lợi cá tầng đáy ở vùng biển quần đảo Trường Sa,  Bộ Thủy sản, Viện NCHS,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1297 Cơ sở khoa học cho việc thiết kế xây dựng và khai thác sử dụng công trình biển đi động trên vùng biển Việt Nam-Quyến 1: Quy trình và mô hình thí nghiệm công trình biển di động trong bể thử ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1298 Chương trình biển KHCN.06, Tập 5, Trung tâm KHTN&CNQG,  Đặng Ngọc Thanh 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1299 Thử đánh giá năng lực tải môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT, Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản, Đào Thị Thủy 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-130 Sử dụng hợp lý tài nguyên biển ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1300 Nghiên cứu, dự báo phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, Bộ KHCN&MT   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1301 Phụ lục Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất Bình Dương Hoàng Văn Huây, Hà Nội, 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1302 nghiên cứu dự báo phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển, Hoàng Văn Huây 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1303 Báo cáo Chế độ nhiệt-muối và dòng chảy ở vùng biển quẩn đảo Trường Sa, Bộ Thủy sản,  Viện Nghiên cứu hải sản, Bùi Xuân Thông, 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1304 Dự án Hợp tác Việt Nam-Thái Lan về quản lý nguồn lợi biển ở vịnh Thái Lan,  Phạm Thược,  1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1305 Báo cáo Nghiên cứu ngành Thủy sản Việt Nam, Chương trình Quỹ Ủy thác Toàn cầu của Nhật Bản dành cho Phát triển Thủy sản bền vững của Việt Nam và Ngân hàng thế giới: ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1306 Sản phẩm 2b, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống đê bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long, Viện khoa học thủy lợi miền Nam, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1307 Đặc điểm kinh tế xã hội giải cát ven biển từ Quảng Bình đến Bình Thuận và một số kiến nghị phát triển Viện khoa học thủy lợi miền Nam, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1308 Lập bản đồ địa chất tầng nông vịnh Bắc Bộ tỷ lệ 500.000, Trường ĐHTN, ĐHQG HN,  Liên đoàn địa chất biển,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1309 Sinh vật phù du vùng biển quần đảo Trường Sa,  Nguyễn Tiến Cảnh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-131 Sinh thái biển và ven bờ Lê Đình Thành ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1310 Nguồn lợi cá nổi vùng biển quần đảo Trường Sa, Viện nghiên cứu hải sản,  Hải Phòng 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1311 Nghiên cứu tính toán sạt lở bờ vùng ven biển Nam bộ dưới tác động của sóng: báo cáo và phụ lục ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1312 Phụ lục Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất Quảng Ninh,  Trung tâm MTĐT &KHCN, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1313 Tính toán tải lượng ô nhiễm và dự báo chất lượng môi trường vùng đồng bằng sông Hồng, TT NC&PT vùng, Lê Quý An 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1314 Thuyết minh bản đồ các đơn vị sinh thái dải cát ven biển miền Trung từ Quảng Bình-Bình Thuận,  Viện Đại lý, Nguyễn Thành Long,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1315 Xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững trên đất cát ven biển quy mô hộ gia đình tại địa bàn huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận,  sở KHCN, Phan Thiết,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1316         Xem 
Vn-1317 Đề xuất các giải pháp chỉnh trong kế hoạch thực hiện chiến lược quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh,  Đào Thị Thủy 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1318 Địa chất biển, Trung tâm khí tượng thủy văn biển, Đào Mạnh Tiến 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1319 Nguồn lợi và khả năng phát triển nghề cá tại các đảo lớn, Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật,  Hồ Thanh Hải, 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-132 Sinh học và sinh thái học biển Vũ Trung Tạng 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1320 Đánh giá hiện trạng môi trường huyện đảo Phú Quý Sở KH&CN  tỉnh Bình Thuận, 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1321 Nguồn lợi rong biển quần đảo Trường Sa, Phân viên Hải dương học tại Hải Phòng,  Hải Phòng, 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1322 Nghiên cứu hiện tượng nước trồi và các quá trình có liên quan trong khu vực thềm lục địa nam Việt Nam,  Trung tâm KHTN&CNQG, Viện HDH NT,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1323 phân vùng địa chất và địa động lực hình thành biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1.000.000,  Liên đoàn địa chất biển, Lê Duy Bách, 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1324 Tổng kết mô hình làng ven biển, Mạc Đường, 2003 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1325 Vai trò của cộng đồng địa phương trong việc quản lý vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT,  Đào Việt Long 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1326 San hô và rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa, Đỗ Cung Thung, Viện nghiên cứu hải sản, Hải phòng,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1327 Dự án thăm dò khai thác nguồn lợi hải sản phục vụ nghề cá xa bờ: Báo cáo kết quá nghiên cứu sinh vật phù du vùng biển vịnh Bắc bộ.  TS Đà Mạnh Sơn, Bộ Thủy sản, Viện Nghiên cứu hải sản   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1328 Xác định các vấn đề, lĩnh vực ưu tiên quản lý trong kế hoạc h quản lý tổng hợp vùng bờ vịnh Hạ Long ,Q uảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT,  Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản, Đào Thị Thủy 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1329 Đặc điểm địa hình, địa mạo đáy biển Vịnh Bắc Bộ Việt Nam, tỷ lệ1: 500.000, Hà Nội 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-133 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam Pan Nature 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1330 thành lập bản đồ địa chất tầng nông biển đông và các vùng kế cận tỷ lệ 1.000.000.  Trần Nghi, Liên đoàn địa chất biển, Hà Nội 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1331 Kết quả nghiên cứu xây dựng tập bản đồ khí tượng thủy văn Biển Đông, Trung tâm Khí tượng thủy văn biển, Hà Nội,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1332 Thực vật phù du và tảo độc hại ở khu vực nuôi nghêu cần giờ (tp.HCM) và Bình Đại (Bến Tre),  Phân viện HDH tại Hải Phòng, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1333 Sản phẩm 4, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống để bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,  Viện khoa học thủy lợi miền Nam,  2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1334 Hiện trạng và nguồn lợi cá rạn san hô vùng biển quần đảo Trường Sa, Bộ Thủy sản, Viện Nghiên cứu hải sản,  Nguyễn Tiến Cảnh, Hải Phòng,  2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1335 Điều tra khảo sát tình trạng dữ liệu phục vụ cho CSDL về hệ thống giao thông vận tải biển Việt Nam, Q2,  Hà Nội 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1336 Tổng quan về các nguyên tắc phân vùng chức năng sử dụng vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, Đề tài 17/2004/HĐ-ĐTNĐT hợp tác VN-HK theo NĐT, Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản Cao Lệ Quyên 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1337 Sản phẩm 3, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống để bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,  Viện khoa học thủy lợi miền Nam,  2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1338 Mô hình sử dụng hợp lý hệ sinh thái vùng biển cửa sông Hồng, Phân viện Hải dương học tại Hải Phòng, Nguyễn Đức Cự 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1339 Thành lập bản đồ đức gãy biển đông và vùng phụ cận, tỷ lệ 1.000.000, PGS. TS Cao Đình Triều,  Viện địa chất toàn cầu Hà Nội 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-134 Một Số Vấn Đề Cơ Sở Tính Toán Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Và Nước – Dương Ngọc Hải 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1340 Điều tra khảo sát tình trạng dữ liệu phục vụ cho CSDL về hệ thống giao thông vận tải biển Việt Nam, Q3, Hà Nội 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1341 Tính tỷ số bền vững cho vùng bờ vịnh Hạ Long, Quảng Ninh,  Viện Kinh tế và quy hoạch thủy sản,  Vũ Thị Hồng Ngân 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1342 Báo cáo Quy trình công nghệ dự báo xói lở bồi tụ ở các khu vực trọng điểm  hệ thống sông Đồng Nai-Sài Gòn ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1343 báo cáo khảo sát kinh tế xã hội các cộng đồng biển và ven biển Việt Nam, 1999 ? 1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1344 Phân tích giải quyết ảnh hàng không đánh giá thực trạng mặt bằng đường phân lũ sông Đáy,  Viện Khoa học thủy lợi, 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1345 Báo cáo kiểm kê danh mục tài liệu hải dương học tại viện hải dương học Nha Trang (HĐ 01/HDH) ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1346 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ nhiệt độ trung bình nước biển khu vực đới bờ tỉnh Bình Định,  Hoàng Thi Minh Thảo 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1347 Thu thập xử lý số liệu mực nước, nhiệt độ và độ muối tại các trạm Cô Tô, Cửa Ông, Bãi Cháy, Bạch Long Vỹ và Sầm Sơn,  Trung tâm Hải văn, Hà Nội, 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1348 Sản phẩm 2a, Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ xây dựng hệ thống để bao nhằm phát triển bền vững vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long,  Viện khoa học thủy lợi miền Nam, 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1349 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ độ dốc vùng ven biển tỉnh Bình Thuận,  Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-135 Nhập môn quản trị các khu bảo vệ và bảo tồn IUCN 2019 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1350 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá và biên hội bản đồ tài nguyên rừng và đa dạng sinh học, sinh thái ven biển và trọng điểm tỉnh Bình định,  Nguyễn Nghĩa Thìn,  2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1351 Thu thập xử lý số liệu mực nước, nhiệt độ và độ muối tại các trạm Hòn Ngư, Cồn Cỏ, Phú Quý và Phú Quốc,  Trung tâm Hải văn, Hà Nội,  2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1352 Thu thập xử lý số liệu mực nước, nhiệt độ và độ muối tại các trạm Hòn Dấu, Sơn Trà, Quy Nhơn, Vũng Tàu,  Trung tâm Hải văn, Hà Nội, 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1353 Hiện trạng bồi lắng các cửa sông bãi biển và cảng dải ven biển thành phố Hạ Long, Cục Môi trường,  Nguyễn Huy Phương, 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1354 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnhPhú yên ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1355 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnh Quảng Nam ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1356 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnh Nghệ An ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1357 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển thành phố Đà nẵng ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1358 Báo cáo tổng kết chuyên đề địa chất biển ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1359 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ địa mạo ứng dụng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận,  Nguyễn Đình Nguyên 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-136 Một ngày khám phá rừng GTZ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1360 Thu thập xử lý số liệu mực nước, nhiệt độ và độ muối tại các trạm Thổ Chu, Côn Đảo, Trường Sa, DK17, Trung tâm Hải văn, Hà Nội,  2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1361 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnh Thừa Thiên Huế ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1362 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ địa mạo ứng dụng biển ven bờ miền trung Việt Nam bằng phương pháp viễn thám,  Nguyễn Đình Nguyên 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1363 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ nhiệt độ trung bình nước biển khu vực đới bờ tỉnh Hà Tĩnh,  Hoàng Thị Minh Thảo 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1364 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỉnh Thừa thiên Huế,  Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1365 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỉnh Quảng Trị, Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1366 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnh Quảng Ngãi ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1367 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ độ dốc vùng biển ven bờ, đặc trưng độ dốc quanh các đảo ven biển Trung Bộ,  Tạ Trọng Thắng 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1368 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỉnh Bình Định,  Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1369 Sự hình thành đê biển, đê ngăn mặn cửa sông qua các thời kỳ và mục tiêu nội dung nghiên cứu, Viện KH thủy lợi miền Nam Trần Như Hối 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-137 Tương tác biển khí quyển Đinh Văn Ưu  1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1370 Đề xuất các giải pháp bảo vệ các hệ sinh thái rừng ngập mặn, rạn san hô và thảm cỏ biển tỉnh Hà Tĩnh ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1371 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp thành lập bản đồ thủy động lực đới biển ven bờ đặc điểm thủy động lực sóng, thủy triều và dòng chảy đới biển ven bờ miền trung Việt Nam,  Nguyễn Đình Thái 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1372 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá , biên hội và thành lập bản đồ trầm tích tầng mặt đáy biển miền trung Việt Nam,  ? ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1373 Báo cáo thu thập thông tin đánh giá dữ liệu môi trường nước biển,Nguyễn Đình Thái, 2007 Trần Thị Thanh Nhàn 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1374 Thông tin đánh giá dữ liệu tài nguyên địa chất khoáng sản: các huyện ven biển tỉnh Thanh Hóa Cục bảo vệ môi trường, Đinh Xuân Thành, 2007 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1375 Chuyên đề thuyết minh tổng hợp đánh giá tài liệu biên hội thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ TP Đà Nẵng Đinh Xuân Thành 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1376 Điều tra, đánh giá và đề xuất giải pháp cải tạo hệ thống cống qua đê biển các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Cục Quản lý Đê diều và Phòng chống lụt bão 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1377 Nghiên cứu, đề xuất mô hình thích hợp để quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường tuyến đường Hồ Chí Minh Trần Văn Ý 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1378 Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của quá trình phát triển kinh tế-xã hội tới môi trường sông Thị Vải và vùng lân cận. Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường Trịnh Thị Long 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1379 Xây dựng mô hình ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và hoàn thổ phục hồi môi trường trong khai thác, chế biến sa khoáng ven biển Nguyễn Thuý Lan 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-138 Sinh vật phù du, vùng rạn san hô Việt Nam, Cù lao Chàm, Cù lao Cau và Côn Đảo Đoàn Như Hải, Nguyễn Ngọc Lâm 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1380 Huyền thoại Phú Quốc Đặng Đình Chấn, Trần Miệu, Trần Anh Tuấn 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1381 Đảm bảo quyền an sinh xã hội trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở Việt Nam Nguyễn Vân Trang 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1382 Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo các yếu tố khí tượng bằng phương pháp thống kê trên sản phẩm mô hình HRM Đỗ Lệ Thủy 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1383 Nghiên cứu, áp dụng tổ hợp các phương pháp địa vật lý (điện, điện từ, điện chấn,…) địa chất, địa chất thủy văn để xác định các tầng chứa nước nhạt đới ven bờ (đến độ sâu 3m nước); thử nghiệm tai vùng ven biển tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Hồng Bàng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1384 Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống trạm khí tượng tự động Nguyễn Viết Hân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1385 Xác định chiều cao sóng trong tính toán thiết kế đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Nguyễn Khắc Nghĩa 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1386 Nghiên cứu môi trường nước lưu vực Sông Đáy Đặng Đình Kim 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1387 Xây dựng bản đồ hạn hán và mức độ thiếu nước sinh hoạt vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên Trần Thục 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1388 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các module phục vụ đo lường giám sát trong trạm khí tượng tự động. Trịnh Hải Thái 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1389 Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trước 3 ngày Trần Tân Tiến 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-139 Khám phá thiên nhiên Michael Matarasso, Nguyễn Việt Dũng, Đỗ Thị Thanh Huyền 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1390 Nghiên cứu xây dựng một số công cụ trợ giúp và  mô hình phục vụ khí tượng thủy văn ở địa phương Nguyễn Kiên Dũng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1391 Nghiên cứu biến động cửa sông và môi trường trầm tích Holocen hiện đại vùng ven bờ Châu thổ sông Cửu Long, phục vụ phát triển bền vững kinh tế – xã hội Nguyễn Địch Dỹ 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1392 Phân tích tính toán thủy văn và dự báo dòng chày mùa cạn Lê Kim Truyền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1393 Đánh giá diễn biến môi trường nước dưới đất Bình Dương Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và khu công nghiệp 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1394 Nghiên cứu phương pháp xử lý đồng thời các dữ liệu đo GPS/GLONASS để đồng bộ hoá dị thường độ cao vệ tinh-thuỷ chuẩn và dị thường độ cao trọng lực trong bài toán xác định mặt Geoid Hà Minh Hoà 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1395 Bản đồ địa chất, bản đồ khoáng sản Việt Nam tỷ lệ 1/500.000 Trần Đức Lương, Nguyễn Xuân Bao, Lê Văn Trảo, Trần Phí Thành 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1396 Vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ rừng ở Việt Nam hiện nay ? 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1397 Khôi phục và phát triển rừng ngập mặn, rừng tràm ở Việt Nam Ngô Đình Quế 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1398 Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang đến măm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 2015 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1399 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS phục vụ giám sát trạng thái sinh trưởng, phát triển và dự báo năng suất lúa ở Đồng bằng sông Hồng Dương Văn Khảm 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-140 Trắc địa ảnh Trương Anh Kiệt 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1400 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam) Hoàng Văn Huân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1401 Thực trạng xói lở, bồi lắng và công trình xói lở trên hệ thống sông, kênh rạch, bờ biển ĐBSCL và định hướng các giải pháp bảo vệ, ổn định lâu dài. VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI MIỀN NAM 2017 Bài giảng, báo cáo Xem 
Vn-1402 Nghiên cứu xây dựng atlat, bộ mẫu chuẩn địa chất-khoáng sản biển nông ven bờ 0-100m nước Việt Nam Trịnh Nguyễn Tính 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1403 Xây dựng hàng rào MELALEUCA nhằm kiểm soát xói  lở bờ biển và phát triển rừng ngập mặn-Mô hình tại xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang GIZ 2015 Bài giảng, báo cáo Xem 
Vn-1404 Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2012 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-1405 QUY HOẠCH THĂM DÕ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH KIÊN GIANG GIAI ĐOẠN 2016 – 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030 Bùi Minh Tuân 2016 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1406 Nghiên cứu chuẩn bị xây dựng dự án phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1407 Đánh giá kết quả thực hiện “Định hướng Chiến lược phát triển Thủy lợi Việt Nam” giai đoạn 2009 đến 2015 Vùng Đồng bằng sông Cửu Long Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam 2016 Bài giảng, báo cáo Xem 
Vn-1408 Lún sụt đất và xói lở vùng đồng bằng sông cửu long: thực trạng, nguyên nhân và  định hướng giải pháp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2017 Bài giảng, báo cáo Xem 
Vn-1409 Phục hồi, bảo vệ và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ Ban quản lý rừng phòng hộ Cần Giờ 2017 Bài giảng, báo cáo Xem 
Vn-141 Giáo trình hải dương học Nguyễn văn Lai  2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1410 Báo cáo hiện trạng môi trường 5 năm  tỉnh An Giang 2005- 2009 Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1411 Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ Nguyễn Chiến 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1412 Tư vấn Kỹ thuật Bảo vệ Bờ biển tỉnh Cà Mau GIZ 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1413 BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG RỪNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 2015 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-1414 Sổ tay hướng dẫn Phương pháp đánh giá hiện trạng bờ biển bằng ghi hình video (SVAM) GIZ 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1415 QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN VÀ RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2016 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1416 Phân tích tác động của hoạt động trồng rừng ngập mặn nhằm giảm thiểu rủi ro thảm họa tại Việt Nam Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1417 Đánh giá bằng phương pháp ghi hình và Lập bản đồ đường bờ biển tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam GIZ 2014 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1418 Quản lý Rừng ngập mặn-Sổ tay hướng dẫn phương thức trồng và bảo tồn rừng ngập mặn thích hợp ở Đồng bằng sông Cửu Long GIZ 2014 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1419 Cơ sở kỹ thuật bờ biển Vũ Minh Cát 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-142 Giáo trình động vật học Lê Trọng Sơn 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1420 Hướng dẫn quản lý bờ biển Bảo vệ bờ biển ở Đồng Bằng Sông Cửu Long Thorsten Albers, Đinh Công Sản và Klaus Schmitt 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1421 Quản lý nước ở vùng thượng nguồn đồng bằng sông Cửu Long-Nghiên cứu tiền khả thi dự  án hành lang thoát lũ An Giang – Kiên Giang GIZ 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1422 Bảo vệ tổng hợp vùng bờ và Phục hồi rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long GIZ 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1423 Điều tra cơ bản kinh tế xã hội của các cộng đồng ven biển trong Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang GIZ 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1424 Phục hồi đê biển ở tỉnh Kiên Giang Micheal Heiland, GIZ 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1425 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và kết quả xây dựng các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững và có hiệu quả ở các tỉnh ven biển phía Bắc Việt Nam Nguyễn Đức Minh 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1426 Điều tra hiện trạng bờ biển, rừng ngập mặn và Nghiên cứu khả thi chương trình REDD tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Sharon Brown, GIZ 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1427 Tiếp tục chuyến hành trình trong rừng ngập mặn Barry Clough, Phan Văn Hoàng dịch 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1428 Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý với từng loại đê và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Vũ Minh Cát 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1429 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI YÊU CẦU THIẾT KẾ ĐÊ BIỂN- Hydraulic structures – Requirements for seadike design trường Đại học Thủy lợi 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-143 ENSO với xoáy thuận nhiệt đới hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, Biển Đông và ảnh hưởng tới Việt Nam Trần Việt Liên 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1430 Quản lý Nguồn Tài nguyên Thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng-Xây dựng Hàng rào Tre Thorsten Albers 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1431 Cấu trúc, chức năng vàquản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn Ongong Wooi Khoon Phan Văn Hoàng dịch 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1432 Quản lý nguồn tài nguyên thiên nhiên vùng ven biển tỉnh Sóc Trăng, Việt Nam , Thiết kế chi tiết của đê chắn sóng Thorsten Albers 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1433 Thích ứng với BĐKH ở ĐBSCL-Phần 4. Chương trình cải thiện hệ thống mùa vụ ứng phó với biến đổi khí hậu JICA 2019 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1434 Nghiên cứu điển hìnhThiết kế, xây dựng và bảo dưỡng đê biển Bài học kinh nghiệm ở tỉnh Kiên Giang, Việt Nam GIZ 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1435 PHỤC HỒI RỪNG Ở KHU VỰC BỜ BIỂN BỊ XÓI LỞ-Báo cáo nghiên cứu ở Kiên Giang GIZ 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1436 PHỤC HỒI ĐÊ BIỂN TẠI TỈNH KIÊN GIANG, VIỆT NAM GIZ 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1437 Quản lý Tổng hợp Vùng Ven biển (ICAM) GIZ 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1438 Kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2018-2020 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2017 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1439 Kế hoạch Quản lý xói lở, Phục hồi rừng ngập mặn và sinh kế bền vững vùng ven biển tỉnh Kiên Giang Ban Quản lý dự án GIZ Kiên Giang 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-144 Trắc địa ảnh – công tác tăng dày khống chế ảnh Trương Anh Kiệt 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1440 BÁO CÁO KHẢO SÁT ĐÊ Kết quả của đợt khảo sát đê ban đầu tại tỉnh Cà Mau GIZ 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1441 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ xây dựng đê biển chống được bão cấp 12 triều cường (từ Quảng Ninh đến Ninh Bình) Nguyễn Khắc Nghĩa 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1442 Bài học kinh nghiệm từ khoá tập huấn nhà báo-Dịch vụ Hệ sinh thái các tỉnh ven biển Đồng bằng Sông Cửu Long Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai (MFF) 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1443 Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phòng,chống lụt, bão cấp tỉnh, huyện khu vực các tỉnh, đồng bằng sông Cửu Long Tổng cục Thủy Lợi 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1444 CHƯƠNG TRÌNH RỪNG NGẬP MẶN CHO TƯƠNG LAI-GIAI ĐOẠN III-Kế hoạch Hành động Chiến lược Quốc gia (2015 – 2018) Chương trình Rừng ngập mặn cho Tương lai 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1445 Nghiên cứu tác động của các công trình thủy điện trên dòng chính sông Mê Công Bộ Tài nguyên và Môi trường 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1446 Thực trạng và giải pháp tăng cường công tác bảo vệ rừng phòng hộ hiện nay TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC LẬP PHÁP 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1447 PHỤC HỒIRỪNG NGẬP MẶN ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỀN BỀN VỮNG Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thị Kim Ngân   Sách, giáo trình Xem 
Vn-1448 Đặc điểm khí tượng thủy văn 1998 Trung tâm Quốc iaG dự báo KTTV 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1449 Thích ứng với Biến đổi khí hậu cho Phát triển bền vững Nông nghiệp và Nông thôn các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Việt Nam JICA 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-145 Đo đạc địa chính Nguyễn Trọng sang 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1450 Rừng ngập mặn – Tài liệu giáo dục ngoại khóa dành cho giáo viên các trường trung học cơ sở ven biển Chương trình RNM cho tương lai (MFF); 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1451 Điều tra, thống kê, đánh giá và xây dựng kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2010 – 2020 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  TỈNH TIỀN GIANG 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1452 Nghiên cứu đề xuất giải pháp công trình bảo vệ bờ phù hợp cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long và sông Sài Gòn- Đồng Nai Bùi Huy Bình 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1453 Nghiên cứu biến động bãi do tác động của công trình giảm sóng, tạo bồi cho khu vực Hải Hậu, Nam Định Doãn Tiến Hà 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1454 Nghiên cứu đánh giá biến động đường bờ phục vụ quản lý bờ biển Sóc Trăng- Cà Mau Lưu Thành Trung 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1455 Nghiên cứu đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý công trình đê kè bảo vệ bờ sông Mai Xuân Chính   Luận văn, luận án Xem 
Vn-1456 Nghiên cứu xác định biến động đường bờ vùng biển Cà Mau, Việt Nam từ liệu  viễn thám radar thời gian NGỤY MINH HIỂN 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1457 Nghiên cứu địa mạo phục vụ quản lý tai biến xói lở bờ biển khu vực từ cửa Thuận An đến mũi Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đắc Vệ 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1458 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đến huyện đảo Phú Quốc và đề xuất một số giải pháp ứng phó Nguyễn Thi Thu Hương 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1459 Nghiên Cứu Biến Động Địa Hình Trong Mối Quan Hệ Với Các Hệ Sinh Thái Vùng Ven Biển Tỉnh Quảng Ninh Trên Cơ Sở Ứng Dụng Công Nghệ Viễn Thám Và GIS Nguyễn Văn Thảo 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-146 Giáo Dục Môi Trường Địa Phương Thông Qua Môn Địa Lý Việt Nam Đậu Thị Hoà 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1460 Giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò của rừng ngập mặn cho phụ nữ sống ở vùng ven biển huyện Vĩnh Châu – tỉnh Sóc Trăng Thạch Thị Domres 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1461 Nghiên cứu thành phần loài và thảm thực vật vùng cửa sông – ven biển sông Hàm Luông, tỉnh Bến Tre Phạm Thị Minh Chi 2007 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1462 NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN VÀ GIẢI PHÁP CHỈNH TRỊ ĐOẠN SÔNG PHÂN LẠCH – ỨNG DỤNG CHO SÔNG CỬU LONG TRẦN BÁ HOẰNG 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1463 Nghiên cứu hiện trạng xói lở cục bộ sau các cống vùng triều của tỉnh Nghệ An  và giải pháp khắc phục. Bạch Thị Thúy Hoa 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1464 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở – bồi tụ đới ven biển Hải Phòng Vũ Thị Thu Thủy 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1465 Nghiên cứu một số cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp kỹ thuật gây trồng rừng ngập mặn cho vùng bãi bồi ven biển huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình Tô Văn Vượng 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1466 Nghiên cứu xây dựng quy trình và phương pháp lập định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý khai thác công trình thủy lợi Trương Đức Toàn 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1467 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất chính sách phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Trần Chí Trung 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1468 Nghiên cứu dự báo xói lở hạ du sông Lô-Gâm khi công trình thủy điện Tuyên Quang đưa vào vận hành phát điện và chống lũ Nguyễn Tuấn Anh 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1469 Đánh giá tính khả thi của các hệ thống hỗn hợp năng lượng tái tạo gió và mặt trời cho các đảo và các vùng nông thôn Việt Nam Phạm Khánh Toàn 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-147 Đánh giá nguồn lợi sinh vật biển và hiện trạng môi trường vùng biển quần đảo Trường Sa Nguyễn Tiến Cảnh 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1470 Nghiên cứu quá trình phát sinh thủy triều đỏ và sinh thái phát triển của các loài tảo độc hại ở một số vùng ven bờ đặc trưng và ảnh hưởng của chúng tới nguồn lợi hải sản Nguyễn Ngọc Lâm 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1471 Nghiên cứu xây dựng một số thông số, quy trình phục vụ quan trắc đa dạng sinh học quốc gia Hoàng Thị Thanh Nhàn 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1472 Tối ưu hoá mạng quan trắc động thái nước dưới đất vùng thành phố Hồ CHí Minh Phan Chu Nam 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1473 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn xác định tiêu chí phân vùng khai thác, vùng cấm khai thác nước dưới đất. áp dụng thử nghiệm cho vùng hạ lưu sông Đồng Nai-Sài Gòn Nguyễn Trọng Hiền 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1474 Nghiên cứu, ứng dụng tổ hợp các phương pháp địa chất thuỷ văn, địa vật lý, mô hình số để điều tra, đánh giá nhiễm mặn và tìm kiếm các thấu kính hoặc tầng chứa nước nhạt dải ven biển. áp dụng cho một số vùng. Nguyễn Văn Đản 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1475 Nghiên cứu xây dựng yêu cầu xác định tuyến đê biển mới ở vùng chưa có đê và điều chỉnh cục bộ tuyến đê biển hiện có từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Nguyễn Bá Quỳ 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1476 Nghiên cứu giải pháp khoa học công nghệ xây dựng đê biển chống được các cơn bão và triều cường theo tần suất thiết kế. Vũ Thanh Te 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1477 Nghiên cứu phát triển hệ thống đo giám sát đê Trần Cánh 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1478 Nghiên cứu xây dựng phần mềm thuỷ lực kết hợp với truyền tải chất ô nhiễm trên các hệ thống sông tích hợp với công nghệ GIS Nguyễn Tất Đắc 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1479 Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xóa các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy, Hoàng Long Hà Văn Khối 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-148 Công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1480 Quản lý tổng hợp lưu vực và sử dụng hợp lý tài nguyên nước hệ thống sông Đồng Nai Đỗ Tiến Lanh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1481 Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài nguyên nước lưu vực sông Ba Huỳnh Thị Lan Hương 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1482 Nghiên cứu xây dựng và đề xuất quy trình vận hành điều tiết nước mùa cạn hệ thống hồ chứa trên sông Hương Hoàng Minh Tuyển 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1483 Nghiên cứu các giải pháp thủy lợi nhằm khai thác sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Cái Lớn – Cái Bé Lương Quang Xò 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1484 Hoàn thiện công nghệ thiết kế, chế tạo thi công và quản lý vận hành đập xa lan di động áp dụng cho vùng triều phục vụ các công trình ngăn sông vùng ven biển Trường Đình Dụ 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1485 Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình trên dòng chính và giải pháp quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước mặt lưu vực sông Hương Nguyễn Quang Trung 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1486 Xây dựng chương trình dự báo xâm nhập mặn cho khu vực  Đồng bằng sông Hồng – sông Thái Bình Đoàn Thanh Hằng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1487 Nghiên cứu sự hình thành, phân bố và đề xuất hệ phương pháp đánh giá và sử dụng tài nguyên nước ngầm ở vùng karst Nguyễn Văn Lâm 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1488 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng – Sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước Nguyễn Văn Hạnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1489 Nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường của hệ sông hồng – Sông Thái Bình và đề xuất các giải pháp duy trì dòng chảy môi trường phù hợp với các yêu cầu phát triển bền vững tài nguyên nước – Tổng quan nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt Nam Nguyễn Văn Hạnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-149 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật An Văn Minh, Trần Hùng Cường 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1490 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ thiết kế thi công đê biển bằng vật liệu tại chỗ. Nguyễn Quốc Dũng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1491 Nghiên cứu các giải pháp quản lý phát triển bền vững tài nguyên nước lưu vực sông Nguyễn Thế Quảng 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1492 Nghiên cứu công nghệ điều hành liên hồ chứa đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ, an toàn vận hành hồ chứa và sử dụng hợp lý tài nguyên nước về mùa kiệt lưu vực sông Ba Nguyễn Hữu Khải 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1493 Nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin liên quan tới nước để phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam Vũ Khắc Trí 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1494 Đề xuất các giải pháp quản lý xây dựng đê bao và đường giao thông nhằm giảm thiểu tác hại của lũ xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia Đặng Thanh Lâm 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1495 Nghiên cứu những tác động của hệ thống thuỷ lợi Bắc Bến Tre (tên cũ: hệ thống thuỷ lợi Ba Lai) đối với môi trường lưu vực và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực diễn biến môi trường trong các vùng nhạy cảm của tỉnh Bến Tre Nguyễn Thế Biên 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1496 Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Ngọc Quý 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1497 Nghiên cứu, đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với điều kiện từng vùng từ Quảng Ngãi đến Bà Rịa-Vũng Tàu – Phụ lục Phạm Ngọc Quý 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1498 Nghiên cứu xác định hệ thống chỉ tiêu và trình tự xác định ngưỡng giới hạn khai thác đối với dòng chính sông, áp dụng thử nghiệm đối với sông Đồng Nai Nguyễn Văn Đức 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1499 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp có hút chân không xử lý nền đất yếu phục vụ xây dựng công trình thuỷ lợi vùng ven biển Nguyễn Chiến 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-150 Biển Đông tài nguyên thiên nhiên và môi trường Vũ Trung Tạng 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1500 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn định giá giá trị tài nguyên cho ngành nông nghiệp, sinh hoạt, thuỷ điện và một số ngành công nghiệp chính trên lưu vực sông Hương Châu Trần Vĩnh 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1501 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới (Mike21) vào đánh giá và dự báo phòng chống sạt lở bờ sông (miền Bắc, miền Trung, miền Nam)- Các chuyên đề nghiên cứu Hoàng Văn Huân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1502 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Nguyễn Lê Tuấn 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1503 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Chuyên đề: Những khái niệm về kỹ thuật công trình biển. Tổng quan hệ thống đê biển từ Quảng Ninh – Quảng Nam Khổng Trung Duân  2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1504 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc xi măng đất Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1505 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng cọc cát Nguyễn Hồng Điệp 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1506 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Nghiên cứu giải pháp xử lý nền bằng thoát nước thẳng đứng + gia tải trước Nguyễn Hồng Điệp 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1507 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Đánh giá hiệu quả của một số giải pháp công nghệ đối với đê biển Khổng Trung Duân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1508 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Nghiên cứu, phân tích đánh giá các giải pháp bảo vệ từ xa Lê Văn Tuân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1509 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Hướng dẫn thiết kế bảo vệ mái đê biển bằng vật liệu xây dựng Lê Văn Tuân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-151 Biển Đông- bản dịch tiếng việt từ The Southchina sea- The struggle for power in Asia- Bill Hayton Huỳnh Phan dịch 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1510 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Phân loại đất phục vụ xây dựng đê biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1511 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Quy định kỹ thuật về công trình trên đê Hà Thanh Lân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1512 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Tổng hợp các chuyên đề khoa học – Tập 1 Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1513 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Tổng hợp các báo cáo khoa học – Tập 2 Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1514 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Phụ lục: Điều tra địa chất tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1515 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Phụ lục: Điều tra địa chất từ Hải Phòng đến Quảng Nam Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1516 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Khảo sát tổng quan nhựa phế thải và định hướng nghiên cứu trong gia cố bảo vệ đê biển Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1517 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Quy chuẩn thiết kế đê biển (Dự thảo) Nguyễn Quốc Dũng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1518 Nghiên cứu giải pháp đắp đê bằng vật liệu địa phương và đắp đê trên nền đất yếu từ Quảng Ninh đến Quảng Nam – Nghiên cứu giải pháp đắp đê biển theo công nghệ đất có cốt VĐKT Khổng Trung Duân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1519 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng các dạng kết cấu, điều kiện thuỷ lực, đặc điểm kỹ thuật điển hình của đê biển 2 vùng trọng điểm nghiên cứu, lựa chọn điều kiện biên cho các mô hình Ngô Trí Viềng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-152 Bài tập thiên văn Phan Văn Đồng, Lê Phước Lộc 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1520 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Xác định tần suất mực nước đê biển hiện có để đánh giá tần suất vượt tần suất thiết kế và xác định các tổ hợp sóng, triều và nước dâng có thể xảy ra trong vùng biển nước ta Ngô Trí Viềng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1521 Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khoa học công nghệ đảm bảo sự ổn định và độ bền của đê biển hiện có trong trường hợp sóng, triều cường tràn qua đê-Nghiên cứu cơ chế phá hoại đê biển trong bão và triều cường Ngô Trí Viềng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1522 Nghiên cứu quá trình tương tác biển lục địa và ảnh hưởng của chúng đến các hệ sinh thái ven bờ Đông và bờ Tây Nam Bộ Nguyễn Kỳ Phùng 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1523 Nghiên cứu xác định hệ số thấm hàm lượng sét và độ tổng khoáng hoá của nước dưới đất khu vực Đồng bằng Nam Bộ theo tài liệu địa vật lý lỗ khoan Nguyễn Hồng Bàng 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1524 Nghiên cứu phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long Lê Mạnh Hùng 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1525 Nghiên cứu dự báo xói lở-bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở đồng bằng sông Cửu Long Lê Mạnh Hùng 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1526 Đánh giá hiện trạng đa dạng sinh học động vật thuỷ sản ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Vũ Vi An 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1527 Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia Bạch Mã Lê Mạnh Thạch 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1528 Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia Bạch Mã – Các bài báo đã đăng liên quan đến đề tài Lê Mạnh Thạch 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1529 Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia Bạch Mã – Đa dạng sinh học động vật vườn quốc gia Bạch Mã Lê Vũ Khôi, Võ Văn Phú 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-153 Giáo trình Đánh giá tác động môi trường Nguyễn Khắc Thành, Vũ Văn Doanh 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1530 Nghiên cứu tài nguyên đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp bảo vệ, phát triển bền vững vườn quốc gia Bạch Mã – Đa dạng sinh học hệ nấm và thực vật vườn quốc gia Bạch Mã Lê Mạnh Thạch 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1531 Nghiên cứu xác lập luận cứ khoa học kỹ thuật để thiết lập chương trình, mạng lưới quan trắc-cảnh báo phóng xạ môi trường biển Việt Nam Nguyễn Văn Phúc 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1532 Đánh giá tác động của các loài thuỷ sinh vật nhập nội đến đa dạng sinh học và nguồn lợi thuỷ sản Lê Thiết Bình 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1533 Đánh giá tác động của trang trại gió đến chế độ vận hành và chất lượng điện năng của lưới điện trung áp Việt Nam. Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành của các trang trại gió trong hệ thống điện Trịnh Trọng Chưởng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1534 Nghiên cứu đánh giá tiềm năng các nguồn năng lượng biển chủ yếu và đề xuất các giải pháp khai thác Nguyễn Mạnh Hùng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1535 Nghiên cứu đề xuất năng lượng tái tạo phục vụ cấp điện chiếu sáng và nước nóng cho các đồn biên phòng vùng sâu, vùng xa Phạm Hồng Vân 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1536 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Đánh giá tác động của các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản và đánh bắt hải sản đến tính đa dạng sinh học và môi trường vùng ven biển phía Bắc Việt Nam Phan Nguyên Hồng 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1537 Xây dựng mạng lưới GPS địa động lực sông Mã phục vụ công tác dự báo tai biến tự nhiên vùng Tây Bắc Việt Nam Hà Minh Hòa 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1538 Nghiên cứu dự báo động đất mạnh khu vực Đông Nam á có nguy cơ gây sóng thần ảnh hưởng đến bờ biển và hải đảo Việt Nam. Cao Đình Triều, Ngô Thị Lư 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1539 ứng dụng công nghệ thông tin xử lý, phân tích tài liệu địa chấn phản xạ nông độ phân giải cao để xây dựng một số phân vi địa chấn địa tầng chuẩn phục vụ công tác lập bản đồ tướng địa chấn; áp dụng thử nghiệm tại vùng biển ven bờ Phan Thiết-Hồ Tràm Đào Triệu Túc 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-154 Sinh thái học và bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Kim Thái, Lê Thị Hiền Thảo 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1540 Nghiên cứu các chỉ tiêu kỹ thuật của nền san hô và tương tác giữa kết cấu công trình và nền san hô Hoàng Xuân Lượng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1541 Nghiên cứu nâng cao hiệu quả áp dụng các phương pháp địa chất và địa vật lý hiện đại; Nghiên cứu địa chất môi trường vùng Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long Mai Thanh Tân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1542 Nghiên cứu đặc điểm địa chất-địa chất công trình thềm lục địa miền Trung phục vụ cho việc xây dựng công trình và định hướng phát triển kinh tế Biển Mai Thanh Tân 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1543 Xây dựng và áp dụng một số qui trình công nghệ điển hình để xử lý ô nhiễm nước, khí tại một số cơ sở và khu công nghiệp các tỉnh phía Nam Lâm Minh Triết 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1544 Nghiên cứu hoạt động kiến tạo trẻ, kiến tạo hiện đại và địa động lực Biển Đông, làm cơ sở khoa học cho việc dự báo các dạng tai biến liên quan và đề xuất các giải pháp phòng tránh Phan Trọng Trịnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1545 Nước dâng do bão và gió mùa (báo cáo tổng kết đề tài) Phạm Văn Ninh 1991 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1546 Nghiên cứu đánh giá độ nguy hiểm động đất và sóng thần ở vùng ven biển và hải đảo Việt nam và đề xuất các giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả Bùi Công Quế 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1547 Nghiên cứu cấu trúc địa chất và đánh giá tiềm năng dầu khí các khu vực Trường Sa và Tư Chính – Vũng Mây Nguyễn Trọng Tín 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1548 Nghiên cứu cấu trúc địa chất vùng biển nước sâu (trên 200m nước) Nam Việt Nam làm cơ sở khoa học để tìm kiếm tài nguyên khoáng sản liên quan Nguyễn Thế Tiệp 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1549 Nghiên cứu các thành tạo địa chất phần cấu trúc nông (Pliocen-Đệ tứ) thềm lục địa Việt Nam phục vụ đánh giá điều kiện xây dựng công trình biển Mai Thanh Tân 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-155 Động lực học biển- Phần 3: thủy triều Phạm Văn Huấn 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1550 Xác định tầng chứa nước dưới sâu (hệ tầng Vĩnh Bảo) tại vùng ven biển cửa sông Hồng theo các phương pháp địa vật lý Đặng Thanh Hải 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1551 Hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Tiên Yên-Hà Cối tỷ lệ 1:200.000 Mai Trọng Nhuận 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1552 Nghiên cứu đặc điểm địa chất công trình của nền san hô ở một số vùng trọng điểm và các giải pháp thích hợp cho xây dựng các công trình biển phục vụ phát triển kinh tế và quốc phòng Hoàng Xuân Lượng 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1553 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) Trần Trọng Huệ 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1554 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Môi trường địa hoá ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc Lâm Thuý Hoàn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1555 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Nghiên cứu đánh giá tai biến lũ quét – lũ bùn các tỉnh miền núi phía Bắc Trần Trọng Huệ 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1556 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Nghiên cứu đánh giá tai biến nứt – sụt đất vùng miền núi phía Bắc Đinh Văn Toàn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1557 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Nghiên cứu đánh giá tai biến sạt lở bờ sông khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc Phạm Tích Xuân 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1558 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Nghiên cứu đánh giá tai biến trượt lở khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc và các giải pháp phòng tránh Lê Thị Nghinh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1559 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp các loại hình tai biến địa chất lãnh thổ Việt Nam và các giải pháp phòng tránh (giai đoạn II – các tỉnh miền núi phía Bắc) – Nghiên cứu đánh giá tai biến xói mòn khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc Nguyễn Văn Phổ 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-156 Rừng ngập mặn tỉnh Khánh hòa ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1560 Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung ven biển, đề xuất giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra (báo cáo tổng kết) Chu Văn Thuộc 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1561 Điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường biển: báo cáo tổng kết + báo cáo tóm tắt Nguyễn Thế Trưởng 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1562 Đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và kinh tế xã hội hệ thống đảo ven bờ Việt Nam trong chiến lược phát triên kinh tế-xã hội biển Lê Đức An 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1563 Hệ thống quan điểm và phương pháp luận đề xuất chính sách-biện pháp phát triển bền vững kinh tế-xã hội-văn hóa vùng đồng tháp mười (đề tài nhánh) Nguyễn Văn Sơn 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1564 Nghiên cứu các hoạt động kiến tạo, macma, địa nhiệt và ảnh hưởng của chúng tới quá trình thành tạo, dịch chuyển, tích tụ dầu khí trọng các bồn trầm tích Kainozoi thềm lục địa Việt Nam (bồn sông Hồng, Cửu Long và Nam Côn Sơn)-báo cáo tổng kết Đặng Văn Bát, Lê Văn Dung 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1565 Nghiên cứu các vấn đề xói lở bờ biển lhu vực Hồ Tràm-Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc)-Đề xuất giải pháp xử lý xói lở bờ biển góp phần phát triển bền vững địa phương tập phụ lục tư liệu khảo sát và tính toán (báo cáo) Bùi Quốc Nghĩa 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1566 Nghiên cứu động thái môi trường đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam làm cơ sở lựa chọn phương án quản lý (Báo cáo tổng kết) Trần Đức Thạnh 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1567 Cấu trúc thuỷ văn và động lực biển Đông và các vùng biển kế cận: báo cáo tổng kết Võ Văn Lành 1990 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1568 Nghiên cứu đặc điểm địa hóa các chất chỉ thị đánh dấu phân tử nhằm định hướng đánh giá tốc độ lắng đọng trầm tích, chất lượng nhằm định hướng đánh giá tốc độ lắng đọng trầm tích, chất lượng và nguồn gốc ô nhiễm môi trường trầm tích một số vùng cửa sông và cảng biển lớn Bắc trung Bộ Việt Nam  Lê Văn Đức, Lê Thị Hà 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1569 Hợp tác Việt-Trung về nghiên cứu dự báo sóng biển và nước dâng do bão bằng phương pháp số (báo cáo tổng kết)  Trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-157 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Phạm Thị Bích Thủy 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1570 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất công trình và xây dựng các chương trình hỗ trợ thành lập bản đồ địa chất công trình (báo cáo tổng kết) Nguyễn Xuân Nhạ, Trịnh Quang Trung 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1571 Chuyên đề hoá học-môi trường nước biển vịnh Bắc Bộ Đoàn Văn Bộ 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1572 Nghiên cứu sự xuất hiện và phân bố vi tảo, tảo độc hại ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế-Báo cáo chuyên đề Tôn Thất Pháp, Trương Quang Đốc 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1573 Nghiên cứu khả năng thoát lũ sang sông Vàm Cỏ (báo cáo chuyên đề) Nguyễn Thái Quyết 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1574 Điều tra điều kiện tự nhiên có định hướng vùng biển miền Trung Đặng Ngọc Thanh 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1575 Bảo tồn thiên nhiên biển Đặng Ngọc Thanh 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1576 Nghiên cứu khả năng thoát lũ của sông Tiền và các kiến nghị cải tạo cửa thoát lũ (báo cáo chuyên đề) Nguyễn Sinh Huy 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1577 Thành phần loài, phân bố và biến động của nhóm tảo độc, tão gậy hại (khu vực ven biển Thái Bình 2004-2005)-Báo cáo chuyên đề Lê Thanh Tùng, Nguyễn Văn Nguyên 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1578 Nghiên cứu mối liên quan giữa biến động thành phần loài và mật độ vi tảo, tảo độc hại với các yếu tố môi trường ở đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế (Báo cáo chuyên đề) Tôn Thất Pháp, Trương Quang Đốc 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1579 Nghiên cứu quản lý phát triển tài nguyên sinh vật trong một số hệ sinh thái tiêu biểu ở Việt Nam Võ Quý 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-158 Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Đình Hòe 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1580 Nghiên cứu, đánh giá bước đầu tìm kiếm nước dưới đất ổ độ sâu lớn hơn 80 m và đề xuất giải pháp bảo vệ khai thác hợp lý tài nguyên nước cho huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận ? 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1581 Xây dựng dây chuyền sản xuất, lắp ráp và lắp đặt các thiết bị trạm pin mặt trời phục vụ miền núi và hải đảo (lắm đặt thử tại đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi)-báo cáo tổng kết Phạm Khánh Toàn ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1582 Nghiên cứu thành phần loài, phân bố, biến động của tảo độc và mối quan hệ giữa tào độc và các yếu tố môi trường tại Cát Bà và Đồ Sơn, Hải Phòng (Báo cáo chuyên đề) Chu Văn Thuộc, Nguyễn Thị Minh Huyền 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1583 Hiện trạng thành phần phân bố và số lượng trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con ở ven bờ vùng biển Tây Nam bộ (báo cáo chuyên đề) Phạm Quốc Huy. Đỗ Văn Nguyên 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1584 Khí tượng thuỷ văn vịnh Bắc Bộ Trần Hồng Lam 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1585 Thành phần độc tố ASP và PSP trong vi tảo biển tự nhiên tại khu vực nuôi trồng thuỷ sản Đồ Sơn và Cát Bà, Hải Phòng-Báo cáo chuyên đề Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1586 Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung bộ-báo cáo đề tài nhánh Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1587 Sử dụng hợp lý hệ sinh thái đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam (giai đoạn 1991-1995)-đề tài nhánh Nguyễn Chu Hồi; Trần Đức Thạnh 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1588 Tài nguyên thiên nhiên vũng, vịnh trọng điểm Bái Từ Long và Chân Mây-Báo cáo tổng kết chuyên đề Đỗ Công Thung, Đàm Đức Tiến,.. 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1589 Hệ thống bản đồ và báo cáo thuyết minh tài nguyên môi trường vịnh Đà Nẵng Mại Trọng Nhuận 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-159 Hợp tác nghiên cứu phát triển các hệ thống xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ mạng nơtron phi tuyến tế bào Phạm Thượng Cát 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1590 Địa tầng, cấu trúc kiến tạo, lịch sử phát triền địa chất và phân vùng triển vọng dầu khí thếm lục địa Việt Nam Nguyễn Trọng Tín 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1591 Hóa học-môi trường nước biển vịnh Bắc bộ (báo cáo chuyên đề) Nguyễn Thế Trưởng 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1592 Hàm lượng độc tố liệt cơ (PSP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung bộ-báo cáo đề tài nhánh Viện Tài nguyên và Môi trường biển 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1593 Chuyên đề khí tượng thủy văn (báo cáo chuyên đề) Trần Hồng Lam 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1594 Hàm lượng độc tố gậy mất trí nhớ (ASP) trong động vật thân mềm hai mảnh vỏ ở một số vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung miền Bắc và Bắc Trung bộ-báo cáo đề tài nhánh Nguyễn Thị Minh Huyền, Phạm Thế Thư 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1595 Sử dụng số liệu vệ tinh để phân tích và dự báo sự hình thành, tiến triển và di chuyển của bão nhiệt đới hoạt động trên biển Đông và Tây Bắc Thái Bỉnh Dương Uỷ ban Vũ trụ Việt Nam 1985 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1596 Hiện trạng môi trường vịnh Bái Tử Long (Quảng Ninh) và Chân Mây (Thừa Thiên-Huế)-báo cáo chuyên đề Lê Văn Diệu, Nguyễn Thị Phương Hoa; Cao Thu Trang 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1597 Tổng quan môi trường đầm phá ven bờ miền trung Việt Nam Nguyễn Hữu Cử 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1598         Xem 
Vn-1599 Hiện trạng, công nghệ khai thác hải sản ở quần đảo Trường Sa Nguyễn Phi Toàn 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-160 Giáo trình kinh tế tài nguyên và môi trường Lê Ngọc Uyển ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1600 Tác động của một số ngư cụ đối với cá con và tôm con ở vùng ven biển Đông tây Nam bộ (báo cáo chuyên đề) Cao Văn Hùng 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1601 Kết quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ khai thác cá ngừ đại dương quanh các chà rạo thả ở độ sâu lớn Nguyễn Long 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1602 Đề xuất các giải pháp phòng tránh và giảm thiểu thiên tai lũ lụt, hạn hán tỉnh Quảng Nam Vũ Thị Thu Lan 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1603 Khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá non và ấu trùng tôm-tôm con và một số yếu tố môi trường chính ở ven bờ vùng biển Tây Nam bộ (báo cáo  Nguyễn Hoàng Minh, Phạm Quốc Huy 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1604 Hiện trạng môi trường nông thôn các vùng sinh thái nghiên cứu (báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài) Đường Hồng Dật 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1605 Mô phỏng thuỷ động lực và chất lượng nước hệ thống đầm phá Tam Giang-Cầu Hai bằng mô hình Shyfem (chuyên đề) Trần Anh Tú 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1606 Hiện trạng công nghệ khai thác hải sản vùng biển quần đảo Trường Sa (báo cáo chuyên đề) Nguyễn Phi Toàn 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1607 Kết quả thử nghiệm thiết bị thoát cá con cho nghề lưới kéo đơn tại vùng biển Vũng Tàu (năm 2003) Bùi Văn Tùng, Nguyễn Phi Toàn 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1608 Đánh giá diễn biến môi trường và chất lượng trầm tích hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (tỉnh Thừa Thiên Huế) (chuyên đề) Nguyễn Mạnh Thắng, Nguyễn Thị Kim Anh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1609 Tổng quan về sinh thái và môi trường vùng bờ vịnh Hạ Long-Quảng Ninh (báo cáo chuyên đề) Cao Lệ Quyên 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-161 Mô hình hóa môi trường Bùi Tá Long 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1610 Phân tích, đánh giá một số tiềm năng sử dụng quan trọng của hệ thống vũng, vịnh ven bờ biển Việt Nam dựa trên tiêu chí hình thái-động lực-báo cáo tổng kết chuyên đề Bùi Văn Vương, Trần Đức Thạnh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1611 Các giải pháp mô hình nguyên tắc sử dụng hợp lý tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vũng vịnh trọng điểm và đảm bảo an ninh, quốc phòng-báo cáo chuyên đề Trần Đức Thạnh; Nguyễn Hữu Cử,.. 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1612 Tập số liệu khai thác thí nghiệm trên biển Lê Văn Bôn 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1613 Điều kiện tự nhiên hai vũng, vịnh trọng điềm Bái Tử Long và Chân Mây-đặc điềm khí hậu-thuỷ văn-Báo cáo tổng kết chuyên đề Mai Trọng Thông 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1614 Kết quả các chuyến nghiên cứu thử nghiệm thiết bị thoát rùa biển tại vùng biển Hà Tiên-Kiên Giang (báo cáo chuyên đề) Nguyễn Văn Kháng 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1615 Phương pháp luận nghiên cứu sử dụng hợp lý tài nguyên vũng-vịnh-báo cáo tổng kết chuyên đề Trần Đức Thạnh; Nguyễn Hữu Cử,.. 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1616 Thực vật phù du đầm Nha Phu-Khánh Hoà (Báo cáo chuyên đề) Nguyễn Ngọc Lâm 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1617 Nghiên cứu cải tiến vàng câu cá ngừ đại dương trên tàu PY2979BTS từ tháng 5 đến tháng 7/2005 Lê văn Bôn 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1618 Hiện trạng và nguồn lợi sinh vật đáy vùng biển quần đảo Trường Sa (báo cáo chuyên đề) Đỗ Công Thung 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1619 Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển CBình Đại-Bến Tre-Báo cáo đề tài nhánh Đỗ Thị Bích Lộc, Phạm Thanh Lưu 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-162 Mô hình hóa môi trường- bài giảng Lê Anh Tuấn 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1620 Nghiên cứu đề xuất phương án quản lý môi trường đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (chuyên đề) Trần Đức Thạnh 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1621 Đặc điểm địa chất-đại mạo hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai Trần Đức Thạnh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1622 Đánh giá tổng quan về kinh tế-xã hội vùng bờ liên quan đến hệ thóng vũng-vịnh ven bờ biển Việt Nam-Báo cáo tổng kết chuyên đề Trương Văn Tuyên 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1623 Tình hình khí tượng thuỷ văn khu vực quần đảo Trường Sa (báo cáo chuyên đề) Bùi Xuân Thông 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1624 Hiện trạng và diễn biến chất lượng môi trường đầm phá Tam Giang-Cầu Hai (Thừa Thiên Huế) Lưu Văn Diệu 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1625 Mục tiêu sử dụng lãnh thổ vùng bờ vịnh Hạ Long-Quảng Ninh (báo cáo chuyên đề) Cao Lệ Quyên 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1626 Đặc điểm khí hậu-thuỷ văn hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam và hệ đầm phá Tam Giang-Cầu Hai Trần Đức Thạnh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1627 Kiểm kê hệ thống đầm phá ven bờ miền Trung Việt Nam Nguyễn Hữu Cử 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1628 Hiện trạng môi trường nước hệ thống vũng-vịnh ven bờ biển Việt Nam-Báo cáo tổng kết chuyên đề Lưu Văn Diệu 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1629 Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thuỷ sản ven biển Cần Giờ-Tp.HCM-Báo cáo đề tài nhánh Đỗ Thị Bích Lộc, Phạm Thanh Lưu 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-163 Cơ sở hải dương học- Tập 1 Lê Quang Toại 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1630 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam- báo cáo tổng kết Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1631 Dự báo các trường khí tượng trung bình tháng trên Biển Đông Phạm Văn Huấn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1632 Các mô hình số dự báo thời tiết Biển Đông từ 1- 3 ngày Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1633 Tính toán dự báo nước dâng do bão sử dụng kết quả của mô hình khí tượng RAMS Nguyễn Thọ Sáo 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1634 Nghiên cứu dự báo xói lở bồi lắng lòng dẫn và đề xuất các biện pháp phòng chống cho hệ thống sông ở ĐB sông cửu Long-báo cáo tổng kết Lê Mạnh Hùng 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1635 Tác động của ENSO đến thời tiết khí hậu môi trường và kinh tế xã hội ở Việt Nam – tập 1 Nguyễn Đức Ngữ 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1636 Sổ tay hướng dẫn đánh giá tác động môi trường cho phát triển du lịch Lê Đức An 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1637 Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long- báo cáo tổng kết Đinh Công Sản, Lê Thanh Chương 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1638 Nghiên cứu thăm dò nguồn lơi hải sản và lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp phục vụ phát triển nghề cá xa bờ Việt Nam Đào Mạnh Sơn 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1639 Hiện trạng nguồn lợi hải sản xa bờ biển Việt Nam Đặng Văn Thi, Nguyễn Việt Nghĩa 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-164 Giáo trình viễn thám Nguyễn Khắc Thời 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1640 Hiện trạng nguồn lợi sinh vật Phạm Đình Trọng 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1641 Quan trắc và cảnh báo môi trường các tỉnh ven biển và nội đồng ở đồng bằng sông cửu long Đoàn Văn Tiến 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1642 điều tra theo dõi diễn biến môi trường nước và thủy sinh vật ở vườn quốc gia U Minh Thượng Trần kim Hằng, Trần Trường Lưu 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1643 Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường Việt Nam, trước hết đối với tài nguyên đất và nước Nguyễn Xuân Lâm 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1644 Hiện trạng và khả năng phát triển nghề khai thác cá biển tỉnh Quảng Bình Bùi Đình Chung 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1645 Hiện trạng và khả năng phát triển nghề khai thác cá biển tỉnh Nghệ An Bùi Đình Chung 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1646 Hiện trạng sử dụng nguồn lợi thuỷ sinh vật và môi trường nuôi thuỷ sản  ở vùng ven biển trung bộ từ Quảng Bình đến Bình Thuận Nguyễn Kim Sơn, Lê Hùng Anh   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1647 Điều tra quy hoạch bố trí sản xuất nuôi trồng thuỷ sản mặn, lợ trên các vùng sinh thái cửa sông , ven biển, hải đảo tỉnh Nguyễn Vân Thanh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1648 Điều tra nguồn lợi đặc sản vùng biển ven bờ và ven đảo từ Móng cái đến đèo hải vân Nguyễn Văn Tiến 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1649 Đặc điểm nguồn lợi môi trường vùng triềuvà những vấn đề phát triển nuôi trồng thuỷ sản ở Vịnh Bắc bộ trong thời kỳ 2000-2010 Đỗ Văn Khương 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-165 Giáo trình trắc địa ảnh viễn thám Đàm Xuân Hoàn 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1650 Nghiên cứu dự báo phòng chống xói lở bờ sông Cửu Long- chuyên đề Đinh Công Sản, Lê Thanh Chương 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1651 Báo cáo tổng hợp điều tra nguồn lợi hải sản và điều kiện môi trường vùng biển ven bờ tỉnh Thanh Hoá vụ bắc ( 1999-2000) Mai Hữu Thạnh 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1652 Nghiên cứu giải pháp quản lý lũ vùng ven biên giới Việt Nam-Campuchia phục vụ ổn định an ninh- quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội dải biên giới Đồng bằng sông Cửu Long Tô Văn Trường 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1653 Kết quả điều tra phân loại và đánh giá đất gò đồi huyện Hòa Vang theo phương pháp của FAO/UNESCO Viện Địa chất và môi trường 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1654 Cập nhật cơ sở dữ liệu về hiện trạng trữ lượng, khai thác và ử dụng khoáng sản các điểm, mỏ khoáng Việt Nam Đặng Hữu Ơn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1655 Nghiên cứu xác định hệ thống chỉ tiêu và trình tự xác định ngưỡng giới hạn khai thác đối với dòng chính sông, áp dụng thử nghiệm đối với sông Đồng Nai Nguyễn Văn Đức 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1656 Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn công trình xây dựng trong điều kiên thiên tai bất thường miền Trung Nguyễn Văn Mạo 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1657 Nghiên cứu, thăm dò nguồn lợi hải sản và lựa chọn công nghệ khai thác phù hợp phục vụ phát triển nghề cá xa bờ Việt Nam Đào Mạnh Sơn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1658 Xây dựng bộ số liệu cơ bản về thủy triều, nước dâng dọc bờ biển vùng nghiên cứu, đồng nhất về hệ cao độ phục vụ tính toán, thiết kế đê biển Đinh Văn Mạnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1659 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với từng vùng từ Quảng Ngãi tới Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Ngọc Quý 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-166 Khoa học môi trường đại cương Lê Văn Thắng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-1660 Nghiên cứu đặc điểm phân bố san hô, địa hình địa chất và cấu tạo thạch học của các đảo vùng quần đảo trường sa và khu vực DK1- đề tài nhánh Phạm Văn Tỵ, Lê Đức An 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1661 Nghiên cứu tính chất cơ lý  của san hô và nền san hô khu vực trường sa- đề tài nhánh Phạm Tiến Đạt 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1662 Phân tích các giải pháp công trình biển trên nền san hô Nguyễn Văn Hợi 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1663 Điều tra đánh giá tình hình kinh tế xã hội vùng rừng ngập mặn của các tỉnh ven biển Việt Nam Trần Phú Cường 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1664 Rừng ngập mặn ven biển miền bắc Việt Nam Phùng Tửu Bôi 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1665 Đặc điểm đất ngập mặn dưới các thảm thực vật rừng ngập mặn ven biển Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1666 Tổng quan nghiên cứu xác định dòng chảy môi trường và các biện pháp duy trì dòng chảy môi trường trên thế giới và Việt nam Nguyễn Văn Hạnh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1667 Đánh giá hiện trạng sử dụng đất phèn trong lâm nghiệp và phương hướng khôi phục và phát triển rừng tràm ở đồng bằng Sông Cửu Long Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1668 Nghiên cứu điều kiện kỹ thuật môi trường biển và nền móng công trình nhằm xác định luận chứng kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình biển vùng nước sâu Việt Nam Phạm Khắc Hùng 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1669 Tập bản đồ điều kiện khí tượng hải văn, môi trường và nguồn lợi hải sản vùng biển Việt Nam Viện nghiên cứu hải sản 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-167 Tranh chấp Biển Đông Luật pháp, Địa Chính trị và Hợp tác Quốc tế Đặng Đình Quý 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1670 Tổng quan về tình hình nghiên cứu quy hoạch, phòng lũ và kiểm soát lũ hệ thống sông hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long Hà ăn Khối 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1671 Nghiên cứu đề xuất một số biện pháp bảo vệ môi trường qui hoạch xây dựng cảng biển chân Mây, Thừa Thiên Huế Nguyễn Chu Hồi 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1672 Nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý mô phỏng về cơ chế phá hoại đê biển khi tổ hợp sóng lớn triều cường tràn đỉnh Ngô Trí Viềng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1673 Xác định tần suất mực nước biển hiện có để đánh giá tần suất vượt tần suất thiết kế và xác định các tổ hợp sóng, triều và nước dâng có thể xảy ra trong vùng biển nước ta Ngô Trí Viềng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1674 Đánh giá hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản kết hợp với rừng ngập mặnn tại các tỉnh ven biển Việt Nam, đề xuất các mô hình lâm ngư kết hợp bền vững và có hiệu quả Nguyễn Văn Duyên 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1675 Xây dựng và hoàn thiện mạng lưới toạ độ cơ bản và mạng lưới trọng lực cơ bản quốc gia XHCN Việt Nam Ngô Văn Thông 1991 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1676 Kết quả khoa học công nghệ đề tài phát triển hệ thống giám sát đê Trần Cánh 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1677 Nghiên cứu phòng tránh và hạn chế thiệt hại do thiên tai bão lũ ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven  biển miền Trung Từ Mạo 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1678 Nghiên cứu chiến lược phòng tránh và hạn chế thiệt hại do bão lũ gây ra ở nước ta đặc biệt là các tỉnh ven biển miền Trung Từ Mạo 1992 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1679 Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp các phương pháp ĐCTV, địa vật lý, mô hình số để điều tra, đánh giá nhiễm mặn và tìm kiếm các thấu kính hoặc tầng chứa nước nhạt dải ven biển Nam Định Nguyễn Văn Đản 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-168 Nhập môn xử lý ảnh số Lương Mạnh Bá, Nguyễn Thanh Thủy 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1680 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam – Đa dạng sinh học của đất ngập nước ở Việt Nam Lê Diên Dực 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1681 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Vườn quốc gia và khu bảo vệ thiên nhiên ở Việt Nam Võ Quý 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1682 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Nghiên cứu xây dựng mô hình xã vùng đệm Kỳ Thượng, Kỳ Anh thuộc khu bảo tồn thiên nhiên kẻ gỗ, Hà Tĩnh Đường Nguyên Thuỵ, Nguyễn Cử 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1683 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Nghiên cứu đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng Tuyên Quang và các giải pháp phát triển bền vững Đặng Huy Huỳnh, Hoàng Minh Khiên 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1684 Nghiên cứu, thiết kế và đề xuất các giải pháp thi công ụ khô phục vụ đóng tàu chở dầu 100.000 T Lê Lộc 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1685 Nghiên cứu đề xuất mặt cắt ngang đê biển hợp lý và phù hợp với từng vùng từ Quảng Ninh đến Quãng Nam Vũ Minh Cát 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1686 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Nghiên cứu xây dựng mô hình làng vùng đệm vườn quốc gia Cúc Phương Lê Vũ Khôi; Đặng Đình Viên 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1687 Tổng quan tình hình xói, bồi biến đổi lòng dẫn và các vấn đề ảnh hưởng Đặng Hoàng 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1688 Thiết kế, chế tạo cổ máy thủy điện cực nhỏ cột nước thấp phù hợp với điều kiện làm việc ở môi trường nước biển để khai thác nguồn năng lượng thủy triều phát điện phục vụ dân sinh vùng hải đảo Quảng Ninh Nguyễn Chí Cường 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1689 thu thập, phân tích và xử lý các tài liệu cơ bản trên hệ thống sông hồng và Thái Bình Phạm Thị Hương Lan 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-169 Bài Giảng Phân Tích Hệ Thống Môi Trường –  Chế Đình Lý ? Bài giảng Xem 
Vn-1690 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Bảo tồn đa dạng sinh học Hà Tĩnh Võ Quý 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1691 Nghiên cứu ứng dụng hệ phần mềm xử lý số liệu khí tượng bề mặt và hệ phần mềm xử lý số liệu thủy văn vùng sông không ảnh hưởng triều Trung tâm khí tượng thủy văn 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1692 Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VINASAT, nội dung 1 Phùng Văn Vận 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1693 Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VINASAT- báo cáo tổng kết Phùng Văn Vận 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1694 Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VINASAT- nội dung 2 Phùng Văn Vận 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1695 Nghiên cứu cấu trúc hệ thống viễn thông mặt đất để sử dụng hiệu quả vệ tinh VINASAT- nội dung 3 Phùng Văn Vận 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1696 CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH BIỂN DI ĐỘNG TRÊN VÙNG BIỂN VIỆT NAM Nguyễn Tiến Khiêm 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1697 Tổng quan về công trình biển di động- tình  hình khai thác sử dụng trên thế giới và ở Việt Nam- Quyển 1 Nguyễn Việt Khoa, Lê Khánh Toàn 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1698 Nghiên cứu nhận dạng toàn diện về lũ, dự báo kiểm soát và thoát lũ phục vụ yêu cầu chung sống với lũ ở đồng bằng sông Cửu Long- báo cáo tổng kết Tô Văn Trường 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1699 Dự báo hiện tượng xói lở bồi tụ bờ biển, cửa sông và các giải pháp phòng tránh Phạm Huy Tiến 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-170 Nhập môn hoàn lưu khí quyển  Ian N. James, (Biên dịch: Vũ Thanh Hằng, Lê Thị Thương) 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1700 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Phục hồi, phát triển nhân nuôi động vật quý hiếm tại vườn quốc gia Ba Vì, Hà Tây Đặng Huy Huỳnh, Hoàng Minh Khiên 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1701 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình số độ cao phục vụ quản lý tài nguyên thiên nhiên Tăng Quốc Cương 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1702 Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc xây dựng các mạng lưới GPS các cấp hạng trong hệ tọa độ động học Hà Minh Hòa 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1703 Nghiên cứu thiết kế mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh bà rịa vũng tàu và xây dựng công cụ hỗ trợ trên nền bàn đồ điện tử Trần Minh Chí 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1704 Cơ sở khoa học của tổ chức lãnh thổ Việt Nam Lê Bá Thảo 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1705 Ứng dụng phương pháp viễn thám và hệ thông tin địa lý nghiên cứu hiện trạng bề mặt và xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình Côn Đảo Nguyễn Từ Dần 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1706 Tìm hiểu đánh giá tài nguyên nước Côn Đảo và đề xuất hướng sử dụng hợp lý Ngô Ngọc Cát 1996 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1707 Sử dụng hợp lý các hệ sinh thái tiêu biểu vùng biển ven bờ Việt Nam (giai đoạn 1991-1995)-Hệ sinh thái vùng triều cửa sông Việt Nam Đặng Ngọc Thanh,Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Văn Tiến 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1708 Thiết kế phương án kỹ thuật bể chứa dầu thô nổi đáy hở sức chứa 25.000 tấn phục vụ chứa và gom dầu thô ngoài khơi biển Việt Nam Nguyễn Hữu Nhật;  Bùi Văn Chiến 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1709 Tai biến tiềm ẩn ở các vùng đất thấp ven biển Hải Phòng đến Huế qua đánh giá nhanh (các khu vực Đô thị Hải Phòng-Thanh Hoá-Vinh-Huế) Nguyễn Đình Hoè 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-171 Bài giảng Kinh tế Tài nguyên môi trường Vũ Thị Hồng Thủy 2002 Bài giảng Xem 
Vn-1710 Phân tích ảnh hưởng của hồ chứa Hòa Bình và Thác Bà đến chế độ dòng chảy vùng hạ lưu sông Hồng Lê Kim Truyền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1711 Báo cáo kết quả nghiên cứu của đề tài Địa chất đệ tứ và đánh giá tiềm năng khoáng sản liên quan Nguyễn Địch Dỹ 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1712 Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân nghiên cứu vận động địa chất và dự báo ảnh hưởng của chúng tới một số công trình ở lưu vực  sông Hồng Nguyễn Văn Yêm 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1713 Những giải pháp khôi phục rừng ngập mặn gắn với cộng đồng dân tộc Kmer huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng Hứu Chu Khem 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1714 Nghiên cứu chống sa bồi và công nghệ mới trong xây dựng cảng biển (báo cáo tổng kết) Nguyễn Hữu Đẩu 1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1715 Điều tra và đề xuất một số công nghệ thích ứng xử lý chất thải trong lĩnh vực chế biến thuỷ hải sản nhằm tái sử dụng chất thải và bảo vệ môi trường Lê Doãn Liên 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1716 Báo cáo khoa học tổng kết đề tài Nghiên cứu biến động môi trường sinh vật vùng đồng bằng sông Hồng Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật, Trung tâm Nghiên cứu và phát triển vùng 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1717 Nghiên cứu diễn biến của môi trường nước dưới đất đồng bằng sông Hồng do phát triển KT-XH (Báo cáo khoa học tổng kết đề mục) Trung tâm tư vấn công nghệ môi trường-Liên hiệp các hội KHKT Việt Nam 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1718 Nghiên cứu biến động chất lượng nước mặnt hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình do việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bằng sông Hồng (Báo cáo khoa học tổng kết đề mục) Việt Khoa học Thuỷ lợi, Trung tâm tài nguyên nước và môi trường 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1719 Nghiên cứu biến động chất lượng môi trường đất tại các trọng điểm phát triển do việc thực hiện quy hoạch phát triển KT-XH vùng đồng bằng sông Hồng (Báo cáo khoa học tổng kết đề mục) ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-172 Kinh tế thủy sản Nguyễn Minh Đức 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1720 Một số cơ chế, chính sách đặc biệt để phát triển KT-XH thành phố Đà nẵng Nguyễn Anh Tuấn 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1721 Điều tra, đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả đất đô thị trên địa bàn TP.Đà Nẵng Nguyễn Điểu 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1722 Cải tiến và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu và phương pháp thông kê du lịch Lý Minh Khải 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1723 Nâng cao hiệu quả sử dụng động cơ Diezel dùng cho tàu thuyền đánh cá tỉnh Khánh Hoà Quách Đình Liên 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1724 Các giải pháp công nghệ phát triển giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long (báo cáo Tổng hợp) Bùi Đức Tân 1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1725 Nghiên cứu thiết kế,lựa chọn công nghệ chế tạo và lắp ráp cần trục container cầu cảng Bộ GTVT, Tổng công ty hàng hải VN, Công ty vận tải dầu khí Việt Nam 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1726 Cơ sở phương pháp luận của sự phân chia các đơn vị và các cấp lãnh thổ hành chính ở Việt Nam Nguyễn Hữu Khiển 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1727 Nghiên cứu đề xuất các  giải pháp khoa học, công nghệ phục vụ xây dựng hệ thống đê biển, đê ngăn mặn Nam bộ (báo cáo tổng hợp) Viện khoa học Thuỷ lợi miền Nam 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1728 Báo cáo kết quả điều tra khảo sát hiện trạng đê biển cửa sông ngăn mặnn và điều tra khảo sát thu thập tài liệu cơ bản Nguyễn Biểu 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1729 Báo cáo đánh giá sơ bộ hiệu quả môi trường kinh tế-xã hội và môi trường  sinh thái Trần Như Hối 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-173 Công trình biển mềm và phương tiện nổi Phạm Hiền Hậu 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1730 Đặc điểm địa mạo dải đồng bằng ven biển Huế-Quảng Ngãi Đặng Văn Bào 1996 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1731 Đặc điểm đất ngập mặnn dưới các thảm thực vật rừng ngập mặn ven biển Việt Nam Ngô Đình Quế 2001 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1732 Xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống các huyện đảo ven bờ Việt Nam Trần Nam Bình 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1733 Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học xây dựng các kịch bản lũ phục vụ kiểm soát lũ ĐBSH và nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy Trịnh Quang Hoà 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1734 Sử dụng mô hình 1D đánh giá hiệu quả hệ thống thoát lũ sông Đáy đến hạ thấp mực nước lũ cho Hà Nội ở các giai đoạn 1,2,3 khả năng phân lũ thường xuyên và đề xuất giải pháp KHCN cải tạo nâng cấp hệ thống thoát lũ sông Đáy Vũ Hồng Châu 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1735 Kết quả nghiên cứu thí nghiệm mô hình vật lý chính thái cụm đầu mối đập đáy để phân lũ thường xuyên Q<1000m3/s và khi xả lũ lớn Nguyễn Thu Hương 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1736 Đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng và đề xuất các giải pháp cải tạo lòng dẫn từ hạ du đập đáy đến eo Tân Lang khi phân lũ lớn và lũ thường xuyên Trịnh Việt An 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1737 Sử dụng mô hình 2D lưới công đề xuất các giải pháp KHCN cải thiện chế độ thoát lũ, chống xói bồi khu vực ngã ba sông Đáy, sông Đào Nam Định Trương Văn Bốn 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1738 Sử dụng mô hình 2S-mike 11 đánh giá khả năng thoát lũ hiện trạng của lòng dẫn sông Đáy khi lũ lớn. Mô phỏng quá trình lan truyền lũ trong khu trữ lũ của hệ thống thoát lũ sông Đáy Nguyễn văn Hạnh 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1739 Nghiên cứu đề xuất cơ sở khoa học phục vụ quy hoạch, quản lý môi trường và phân tích hiệu quả kinh tế-xã hội của các  giải pháp cải tạo nâng cấp làm sống lại sông Đáy cho vùng hạ du sông Đáy Hà Lương Thuần 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-174 Luật bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường Nguyễn Thanh toàn 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1740 Các giải pháp công trình thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản tại các vùng sinh thái khác nhau Hà Lương Thuần 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1741 Diễn biến môi trường nước lục địa của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc Trung tâm Kỹ thuật Môi truồng Đô thị và Khu công nghiệp-CEETIA ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-1742 Hiện trạng môi trường biển vùng trọng điểm phát triển kinh tế phía Bắc Phạm Văn Mạnh 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1743 Tài liệu tập huấn viễn thám và xử lý ảnh TRUNG TÂM ĐỊA TIN HỌC 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1744 Tính toán điều tiết hệ thống hồ chứa phục vụ nghiên cứu quy trình điều hành hệ thống Lê Kim Truyền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1745 Tài liệu hướng dẫn thực hành xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám với phần mềm ENVI- Phần 1 Trần Hùng 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1746 Nghiên cứu đánh giá nguồn tài nguyên khí hậu, thuỷ văn tại các khu vực phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thái Lân   Đề tài, dự án Xem 
Vn-1747 Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng Nguyễn Đăng trường, Ngô Trường Thọ 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1748 Nghiên cứu phân vùng các đơn vị chức năng môi trường vùng đồng bằng sông Hồng và dự báo những vấn đề môi trường gay cấn trong các đơn vị phân chia Nguyễn Văn Cư 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1749 Nghiên cứu một số vấn đề xã hội liên quan đến quy hoạch môi trường vùng ĐBSH Bộ KH&CN 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-175 Đánh Giá Năng Lực Thể Chế Về Quản Lý Rủi Ro Thiên Tai Ở Việt Nam  David Lempert 2003 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1750 Nghiên cứu vận dụng mô hình toán trong việc lập qui hoạch môi trường vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 Lê Quý An 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1751 Nghiên cứu xây dựng quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2001-2010 Hoàng Minh Khiên 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1752 Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của một số giải pháp bảo vệ môi trường theo quy hoạch môi trường Nguyễn Thế Cảnh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1753 Nghiên cứu về khu hệ thuỷ sinh vật và tính đa dạng sinh học của hồ Trị An Lương Văn Thanh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1754 Phân tích xác định nồng độ Dioxin trong mẫu bùn trầm tích, nước, cá ở lưu vực hồ Trị An Nguyễn Xuân Nết 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1755 Nghiên cứu, đánh giá mực độ bồi lắng lòng hồ Trị An Lương Văn Thanh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1756 Kết quả nghiên cứu ứng dụng tư liệu ảnh viễn thám thành lập bản đồ thực phủ lưu vực hồ Trị An Lương Văn Thanh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1757 Nghiên cứu đánh giá tổng hợp tài liệu khí tượng thuỷ văn hồ Trị An & lưu vực, Khảo sát đo đạc các thông số thuỷ văn dòng chảy lòng hồ Trị An Lương Văn Thanh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1758 Nghiên cứu đánh giá mức độ tồn lưu Dioxin trong môi trường trầm tích hồ Trị An Lương Văn Thanh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1759 Nghiên cứu, đánh giá chất lượng nước và mức độ tồn lưu Diocxin trong môi trường nước hồ Trị An Lương Văn Thanh 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-176 Quản lý kinh tế biển, kinh nghiệm quốc tế và vận dụng vào Việt Nam Lại Lâm Anh 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1760 Khảo sát đánh giá hiện trạng và dự kiến sử dụng đất của lưu vực hồ Trị An Lương Văn Thanh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1761 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng thảm thực vật rừng lưu vực hồ Trị An Lương Văn Thanh 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1762 Nghiên cứu đánh giá hiện trạng xói mòn và tác động của Dioxin tới môi trường đất lưu vực hồ Trị An Lương Văn Thanh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1763 Tính toán nhu cầu dùng nước cho đồng bằng sông Hồng Lê Kim Truyền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1764 Công trình khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn cần giờ Tp.HCM (báo cáo tóm tắt) Nguyễn Đình Quý 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1765 Tài liệu hướng dẫn thực hành xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám với phần mềm ENVI- Phần 2 Trần Hùng 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1766 Tài liệu hướng dẫn thực hành xử lý và phân tích dữ liệu viễn thám với phần mềm ENVI- Phần 3 Trần Hùng 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1767 Tài liệu tập huấn sử dụng QGIS cơ bản Nguyễn Cao Tùng 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1768 Tài liệu tập huấn khóa đào tạo QGIS nâng cao Dương Tiến Đức 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1769 Ứng dụng viễn thám đánh giá sự biến đổi nhiệt độ bề mặt tỉnh Bình Dương 2002 – 2016 Nguyễn Thị Huyền Trang 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-177 Quy hoạch không gian biển, công cụ quản lý mới trong khai thác, sử dụng biển và vùng bờ biển Nguyễn Chu Hồi, Nguyễn Thị Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàn Hà 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1770 Giáo trình năng lượng tái tạo và giảm thiểu biến đổi khí hậu Lê Hữu Quỳnh Anh, Phan Đình Tuấn 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1771 Giáo trình quy hoạch phát triển vùng lãnh thổ Nguyễn Hữu Cường 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1772          
Vn-1773 Bản đồ học và hệ thống thông tin địa lý Hà Quang Hải, Trần Tuấn Tú 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1774 Đánh giá hiện trạng hạn và phân tích diễn biến hạn theo các chỉ số hạn Nguyễn Quang Kim 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1775 Nghiên cứu xây dựng và thử nghiệm hệ thống giám sát và cảnh báo hạn Nguyễn Quang Kim 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1776 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kỹ thuật phi công trình giảm nhẹ hạn hán Nguyễn Quang Kim 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1777 Tính toán thủy lực phục vụ nghiên cứu quy trình điều hành hệ thống Lê Kim Truyền 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-1778 Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới ở Việt Nam Nguyễn Tuyên Hoàng 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1779 Sức tải môi trường các thủy vực tiêu biểu ven bờ Việt Nam Lưu Văn Diệu, Cao Thị Thu Trang, Lê Xuân Sinh, Vũ Thị Lựu, Trần Đức Thạnh 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-178 Bảo vệ môi trường biển Trần Thị Mai, Trần Hữu Nghị 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1780 Khí hậu và tài nguyên khí hậu ở Việt Nam Nguyễn Đức Ngữ, Nguyễn Trọng Hiệu 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1781 Phương pháp số và toán ứng dụng trong môi trường Nguyễn Kỳ Phùng, Nguyễn Thị Bảy 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1782 Giáo trình con người và môi trường Nguyễn Xuân Cự, Nguyễn Thị Phương Loan   Sách, giáo trình Xem 
Vn-1783 Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS     Luận văn, luận án Xem 
Vn-1784 Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ     Luận văn, luận án Xem 
Vn-1785 Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang     Luận văn, luận án Xem 
Vn-1786 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt lưu vực sông Nhật Lệ, tỉnh Quảng Nam Nguyễn Xuân Hậu 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1787 Đánh giá tác động và tính dễ bị tổn thương do Biến đổi khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Lê Hà Phương 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1788 Đánh giá nguồn lợi tiềm năng cá nổi vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Thi Hương Thảo 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-1789       Sách, giáo trình  
Vn-179 Đất ngập nước Lê Văn Khoa 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1790       Sách, giáo trình  
Vn-1791       Sách, giáo trình  
Vn-1792       Sách, giáo trình  
Vn-1793       Sách, giáo trình  
Vn-1794       Sách, giáo trình  
Vn-1795       Sách, giáo trình  
Vn-1796       Sách, giáo trình  
Vn-1797       Sách, giáo trình  
Vn-1798       Sách, giáo trình  
Vn-1799       Sách, giáo trình  
Vn-180 Thủy văn và động lực học Biển Đông Đinh văn Ưu 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1800       Sách, giáo trình  
Vn-1801       Sách, giáo trình  
Vn-1802          
Vn-1803          
Vn-1804          
Vn-1805          
Vn-1806          
Vn-1807          
Vn-1808          
Vn-1809          
Vn-181 Giáo trình địa lý kinh tế nghề cá Nguyễn Đức Sĩ 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1810          
Vn-1811          
Vn-1812          
Vn-1813          
Vn-1814          
Vn-1815          
Vn-1816          
Vn-1817          
Vn-1818          
Vn-1819          
Vn-182 Luật biên giới quốc gia ? 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-1820          
Vn-1821          
Vn-183 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Phương Kỳ Sơn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-184 Phương pháp nghiên cứu khoa học  Trần Văn Hiếu 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-185 Biển Đông Địa chính trị, Lợi ích, Chính sách và Hành động của Các bên liên quan Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-186 Biển Đông Hướng tới một Khu vực Hòa bình, An ninh và Hợp tác Đặng Đình Quý 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-187 Biển Đông Quản lý tranh chấp và Định hướng giải pháp Đặng Đình Quý, Nguyễn Minh Ngọc 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-188 Bài giảng hệ thống định vị toàn cầu Huỳnh Văn Chương, Phạm gia Tùng 2011 Bài giảng Xem 
Vn-189 Bài giảng thủy lực môi trường Nguyễn Thị Bảy ? Bài giảng Xem 
Vn-190 Quản lý môi trường cho sự phát triển bền vững Trần Phước Cường ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-191 Kinh tế vận tải biển Vương Toàn Thuyên 1995 Sách, giáo trình Xem 
Vn-192 Vật lý đại dương Iu. P. Đoronhin, Phạm Văn Huấn (biên dịch) 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-193 Quản lý tổng hợp vùng bờ Nguyễn Bá Quỳ 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-194 Đánh giá tài nguyên nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-195 Mô hình toán thủy văn Nguyễn Hữu Khải, Nguyễn Thanh Sơn 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-196 Giáo trình khí tượng radar ? 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-197 Chuẩn đoán và dự báo thống kê các quá trình hải dương học  Smirnov N. P., Vainovsky P. A., Titov Iu. E. (Biên dịch : Phạm Văn Huấn)  2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-198 Cơ sở âm học đại dương Phạm Văn Huấn dịch 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-199 Cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên và ứng dụng trong khí tượng thủy văn Phạm Thanh Tân, Phạm Văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn dịch 1971 Sách, giáo trình Xem 
Vn-200 Động đất Sumatra và Sóng thần Ấn Độ Dương VNGG 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-201 Mô hình số trong động lực học biển Z. Kowalik, T. S. Murty, (Biên dịch: Nguyễn Thọ Sáo)  2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-202 Quan điểm quốc tế về phát triển tổng hợp vùng ven biển Tim Smith ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-203 Vi khí hậu học Lê Văn Mai 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-204 An Nam chí lược Lê Tắc 1961 Sách, giáo trình Xem 
Vn-205 Biến đổi khí hậu và sinh kế ven biển Trần Thọ Đạt, Vũ Thị Hoài Thu 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-206 Nghiên cứu  tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó Phan Văn Tân 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-207 Cẩm nang quy hoạch không gian biển và vùng bờ cấp địa phương Nguyễn Chu Hồi 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-208 Cơ sở phương pháp mô hình hóa trong hải dương học Đinh Văn Ưu  2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-209 Công trình ngăn sông lớn vùng ven biển Trần Đình Hòa 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-210 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng Viện KH KTTV và Môi trường 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-211 Cơ sở địa lý tự nhiên Nguyễn Vi Dân ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-212 Tính toán trong hải dương học Phạm Văn Huấn 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-213 Giáo trình Bản đồ Biển Vũ Bích Vân, Nguyễn Thị Cẩm Vân 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-214 Hóa học biển, năng suất sinh học và các vấn đề môi trường Nguyễn Tác An, Hoàng Trung Du 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-215 TCVN 6259-2A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 2A-Kết Cấu Thân Tàu Và Trang Thiết Bị Tàu TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-216 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Cù Huy Đấu 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-217 Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường Đặng Kim Chi 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-218 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 9 –  Nguyễn Trung Việt 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-219 Quy hoạch và quản lý tổng hợp không gian vùng bờ biển  IUCN ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-220 Thủy văn học và phân tích vùng ngập lụt IMHEN 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-221 Bãi Bồi Ven Biển Cửa Sông Bắc Bộ Việt Nam Nguyễn Văn Cư 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-222 TCVN 6259-8F-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8F-Tàu Khách TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-223 Hệ Thống Thông Tin Môi Trường –  Bùi Tá Long 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-224 Bài giảng môi trường và phát triển Nguyễn Mộng 2009 Bài giảng Xem 
Vn-225 Các phương pháp thống kê trong khí hậu Phan Văn Tân 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-226 Làm Thế Nào Để Ứng Phó Với Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Ở Đô Thị Lê Diệu Ánh 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-227 Cơ sở Hải dương học Nguyễn Kỳ Phùng 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-228 Giáo trình năng lượng tái tạo và giảm thiểu biến đổi khí hậu Lê Hữu Quỳnh Anh, Phan Đình Tuấn 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-229 Chỉnh trị cửa sông ven biển Phạm Văn Giáp – Lương Phương Hậu 1996 Sách, giáo trình Xem 
Vn-230 Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường  Hoàng Hưng 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-231 Đánh giá tác động dòng chảy hạ lưu sông Ba đến sự bồi lấp cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phạm Quốc Sỹ 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-232 Địa Lý Tự Nhiên Biển Đông Nguyễn Văn Âu 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-233 Động lực học sông Nguyễn Thị Nga, Trần Thục 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-234 Động lực học ứng dụng về sóng mặt đại dương. Quyển 1 Chiang C. Mei (Biên dịch: Phùng Đăng Hiếu, Phạm Văn Huấn) 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-235 Nghiên cứu tiến hóa đới ven biển ĐB SCL và vùng thềm lục địa kế cận trong Hologen hiện đại phục vụ phát triển bền vững (2008-2009)  Phùng Văn Phách 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-236 Dự báo thủy văn Nguyễn Văn Tuần, Đoàn Quyết Trung, Bùi Văn Đức 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-237 Giải tích số Phạm Kỳ Anh ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-238 Giáo trình bản đồ học Lê Văn Thơ ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-239 Giáo trình khí tượng động lực Trần Thị Thanh Minh 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-240 Giáo Trình Khoa Học Môi Trường Đại Cương Lê Văn Thăng 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-241 Giáo trình Viễn thám Lê Văn Trung  2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-242 Khí hậu nhiệt đới Trần Công Minh 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-243 Google Earth toàn tập Đào trọng Thơ 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-244 Thời tiết và khí hậu- quyển 2 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-245 Hải dương học vật lý-tập 2 Egorov N. I.Võ Văn Lành dịch 1981 Sách, giáo trình Xem 
Vn-246 Mô hình hoá toán học sóng gió trong đại dương bất đồng nhất không gian   V. Lavrenov, (Biên dịch : Phạm Văn Huấn) 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-247 Hướng dẫn sử dụng Arctoolbox SEM ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-248 Khí tượng nông nghiệp Đặng Thị Hồng Thủy  2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-249 Khí tượng synop nhiệt đới Trần Công Minh 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-250 cơ sở địa lý tự nhiên- tập 1 Lê Bá Thảo 1987 Sách, giáo trình Xem 
Vn-251 Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-252 Một số đặc điểm về thuỷ sinh vật tại vùng biển quảng bình và vùng nước quanh đảo cồn cỏ và cơ sở phát triển nghề cá, Hồ Thanh Hải 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-253 Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu Trương Quang Học- Nguyễn Đức Ngữ 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-254 Nhập môn kỹ thuật dự báo thời tiết số Kiều Thị Xin 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-255 Xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn. Trần Văn Tình 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-256 Nghiên cứu chế độ sóng, dòng chảy và vận chuyển trầm tích vùng nước biển ven bờ Nam Định Vũ Công Hữu 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-257 Giáo trình Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-258 Công Cụ Khoa Học Và Kỹ Thuật Đánh Giá Tác Động Môi Trường Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-259 Phân tích thống kê trong thủy văn Nguyễn Hữu Khải 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-260 Cấu trúc và các quá trình hình thành đại dương Jjoan Brown, Angela Colling Dave Park John Philips Dave Rothery và John Wrighi.  (Biên dịch: Trịnh Lê Hà) 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-261 Thành tạo bờ các hồ chứa nhỏ vùng rừng V.M. Sirokov,  P. S. Lopuk, V. E. Levkevitrs(Biên dịch: Nguyễn Thanh Sơn) 1992 Sách, giáo trình Xem 
Vn-262 Thực hành Viễn thám Lê Văn Trung, Lâm Đạo Nguyên, Phạm Bách Việt  2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-263 Khí hậu đại cương Phạm Minh Tiến 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-264 Viễn thám trong nghiên cứu tài nguyên môi trường Nguyễn Ngọc Thạch  ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-265 Xử lý ảnh kỹ thuật số viễn thám Hồ Đình Duẩn 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-266 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 8 –  Nguyễn Thanh Hồng 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-267 Quản lý tài nguyên Thiên nhiên Báo cáo phát triển VN 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-268 Bài giảng GIS ứng dụng Trần Quốc Bình 2010 Bài giảng Xem 
Vn-269 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 1 Chương Trình Biển Thuận Hải-Minh Hải 1977-1980 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-270 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 2 Chương Trình Biển 1981-1985 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-271 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 3 Chương Trình Biển 48B 1986-1990 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-272 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 4 Chương Trình Biển KT.03  1991-1995 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-273 Báo Cáo Tổng Kết Các Chương Trình Điều Tra Nghiên Cứu Biển Cấp Nhà Nước Tập 5 Chương Trình Biển KHCN-06  1996-2000 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-274 Bảo vệ môi trường biển- vấn đề và giải pháp Nguyễn Hồng Thao 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-275 Biển Đông Tập 2 – Khí Tượng Thuỷ Văn Động Lực Biển  Phạm Văn Ninh 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-276 Biển Đông Tập 3 – Địa Chất – Địa Vật Lý Biển  Mai Thanh Tân 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-277 Biển Đông Tập 4 – Sinh Vật và Sinh Thái Biển  Đặng Ngọc Thanh 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-278 Biên giới trên đất liền Việt Nam- Trung Quốc Vũ Dương Ninh ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-279 Cá biển Việt Nam Nguyễn Nhật Thi 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-280 Các khái niệm quản lý nguồn lợi vùng biển và ven bờ Phạm thược 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-281 Cải tiến kỹ thuật nuôi tôm tại Việt Nam Vũ Thế Trụ 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-282 Căn bản hướng dẫn sử dụng MicrostationSE ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-283 Cảnh Quan Địa Lý Miền Bắc Việt Nam Vũ Tự Lập 1976 Sách, giáo trình Xem 
Vn-284 Chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Monique Chemillier Grendreau, Nguyễn Hồng Thao dịch 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-285 Cỏ biển Việt Nam- thành phần loài, phân bố, sinh thái, sinh học Tô Đăng Hải 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-286 Cơ Sở Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS Trong Quy Hoạch Và Quản Lý Đô Thị  Phạm Trọng Mạnh 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-287 Sổ tay hướng dẫn Công cụ phân tích biến đổi khí hậu GTZ 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-288 Công Ước 1982 Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển (NXB Tổng Hợp) – Nguyễn Xuân Tế 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-289 Công Ước Của Liên Hợp Quốc Về Luật Biển 1982 – Bộ Ngoại Giao ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-290 Công Ước Năm 1999 Của Liên Hợp Quốc Về Bắt Giữ Tàu_bản dịch VN ? 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-291 Cuộc tranh chấp Viet – Trung về hai quần đảo Hoàng sa và Trường sa Lưu văn Lợi 1995 Sách, giáo trình Xem 
Vn-292 Đánh giá hiện trạng, dự báo biến động và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên một số vũng-vịnh chủ yếu ven bờ biển Việt Nam (báo cáo tổng kết Trần Đức Thạnh 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-293 Tài liệu hướng dẫn Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng ? 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-294 Đánh giá tác động môi trường tổng hợp cho các vùng biển và đới bờ, tài liệu tập huấn Cua Thia Eng, CMC và CT khu vực về hợp tác trong quản lý MT các biển Đông Á 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-295 Bài giảng Hệ Thống Thông Tin Hàng Hải Trần Xuân Việt 2010 Bài giảng Xem 
Vn-296 Bài Giảng Hệ Thống Thông Tin Vệ Tinh Nguyễn Ngọc Sơn 2010 Bài giảng Xem 
Vn-297 xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thủy văn Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-298 Giáo Trình Thực Tập Trắc Địa 1  Nguyễn Khắc Thời 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-299 Giáo Trình Trắc Địa Đàm Xuân Hoàn, Nguyễn Khắc Thời, 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-300 Giáo Trình Địa Lí Tự Nhiên Đại Cương  Nguyễn Hữu Xuân 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-301 Đánh giá năng suất sinh học sơ cấp vùng biển Nam Trung Bộ bằng mô hình ROMS Vũ Thị Vui 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-302 Sử dụng mô hình Mike 21 đánh giá quá trình lan truyền nhiệt vùng cửa sông Trà Lý dưới ảnh hưởng của nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Hoàng Thị Hằng Nga 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-303 Mô phỏng quá trình lan truyền vật chất ô nhiễm dưới tác động của các yếu tố động lực tại vịnh Cam Ranh bằng mô hình số Phan Thành Bắc 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-304 Ứng dụng mô hình (VNU/MDEC) tính toán chế độ thủy động lực và vận chuyển trầm tích vùng cửa sông ven biển Hải Phòng. Phạm Văn Tiến 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-305 Nghiên cứu ảnh hưởng của trường gió và áp suất không khí tới quá trình dao động dâng, rút mực nước phi tuần hoàn tại khu vực bờ Tây vịnh Bắc Bộ.  Nguyễn Minh Hải 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-306 Tính toán vận chuyển trầm tích và biến động đáy biển tại vùng lân cận cong trình dưới tác động của sóng và dòng chảy.  Dương Công Điển 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-307 Phân tích xu thế quá trình vận chuyển trầm tích và biến đổi đường bờ, đáy khu vực cửa Sông Đáy bằng mô hình MIKE Dương Ngọc Tiến 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-308 Triển khai ứng dụng mô hình ECOMSED tính toán vận chuyển trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng Phạm Hải An  2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-309 Nghiên cứu đặc điểm vận chuyển trầm tích lơ lửng vùng ven biển Hải Phòng bằng mô hình Delft3d Vũ Duy Vĩnh 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-310 Đánh giá tiềm năng nguồn lợi cá nổi vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Thị Hương Thảo 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-311 Nghiên cứu độ ổn định của nước biển trong vùng biển Nam Trung Bộ. Phạm Trí Thức 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-312 Nghiên cứu chế độ động lực và môi trường vùng biển Đông Nam Bộ Nguyễn Quốc Trinh 2007 Luận văn, luận án Xem 
Vn-313 Sử dụng mô hình ECO LAB đánh giá một số đặc trưng môi trường biển khu vực nuôi trồng thủy sản Phạm Tiến Đạt 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-314 Nghiên cứu các cấu trúc hải dương phục vụ dự báo ngư trường vùng biển khơi miền Trung Việt Nam Bùi Thanh Hùng 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-315 Phân tích số liệu viễn thám nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương vùng biển xa bờ miền Trung Nguyễn Văn Hướng 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-316 Đánh giá quá trình sản xuất sơ cấp và hiệu quả sinh thái ở vùng biển vịnh Bắc Bộ Nguyễn Ngọc Tiến 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-317 Đánh giá đặc trưng trầm tích lơ lửng khu vực cửa sông ven biển Hải Phòng Trần Anh Tú 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-318 Tính toán lan truyền vật chất ô nhiễm khu vực vịnh Nha  Trang bằng mô hình số. Nguyễn Chí Công 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-319 Đánh giá độ rủi ro sóng thần khu vực đô thị thành phố Nha Trang Phạm Thế Truyền 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-320 Dao động tự do và dao động mùa của mực nước Biển Đông Phạm Văn Huấn  1993 Luận văn, luận án Xem 
Vn-321 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán mô phỏng lũ tràn đồng trên hệ thống sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Nam Bình 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-322 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Thạch Hãn tỉnh Quảng Trị Ngô Chí Tuấn 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-323 Khai thác mô hình IQQM tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Kiến Giang – tỉnh Quảng Bình Phan Ngọc Thắng 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-324 Đánh giá tiềm năng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và môi trường bền vững Nguyễn Thu Hiền 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-325 Ứng dụng phương pháp Morris đánh giá độ nhạy các thông số trong mô hình WetSpa  Phạm Thị Phương Chi  2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-326 Nghiên cứu ứng dụng mô hình HEC-HMS tính điều tiết hệ thống hồ chứa thượng nguồn sông Hồng Vũ Mạnh Cường 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-327 Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu hệ thống sông Nhật Lệ Hoàng Thái Bình 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-328 Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển Cửa Tùng tỉnh Quảng Trị Đào Văn Giang 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-329 Mô phỏng các kịch bản điều tiết hệ thống hồ chứa lưu vực sông Ba Dương Thị Thanh Hương  2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-330 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến biến động tài nguyên nước trên lưu vực sông Nhuệ – Đáy thuộc thành phố Hà Nội  Văn Thị Hằng 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-331 Áp dụng phương pháp ước lượng bất định khả năng (GLUE) cho dự báo lũ trên lưu vực sông Vệ Phạm Thu Hiền 2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-332 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến cực trị dòng chảy trên lưu vực sông Nhuệ Đáy phần thuộc thành phố Hà Nội. Nguyễn Ý Như 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-333 Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương do lũ lụt hạ lưu sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Đặng Đình Khá 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-334 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình Athen vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Ba. Thân Văn Đón 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-335 Địa lý Hải Dương nghề Cá Ilmo Hela Taivo  Laevasti. Phạm thị Hải Âu dịch 1974 Sách, giáo trình Xem 
Vn-336 Nghiên cứu đánh giá hạn hán vùng đồng bằng sông Hồng. Lê Thị Hiệu 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-337 Nghiên cứu áp dụng mô hình WEAP tính cân bằng nước lưu vực sông Vệ. Nguyễn Ngọc Hà 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-338 Ảnh hưởng của nước biển dâng đến tài nguyên nước ngầm huyện đảo Phú Quý.  Khương Văn Hải 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-339 Khai thác sử dụng số liệu mưa vệ tinh trong dự báo lũ lưu vực sông Mê Kông (từ Chiang Saen đến  Strung Streng) Nguyễn Quốc Anh 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-340 Nghiên cứu xây dựng bản đồ tính dễ bị tổn thương cho lưu vực sông Nhuệ Đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội.  Đặng Đình Đức 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-341 Nghiên cứu ứng dụng mô hình MIKE từng bước hoàn thiện công nghệ dự báo lũ sông Hồng – Thái Bình Đặng Thị Lan Phương 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-342 Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu lưu vực sông Ba Bùi Minh Hòa 2012  Luận văn, luận án Xem 
Vn-343 Nghiên cứu áp dụng mô hình MIKE FLOOD để khoanh vùng nguy cơ ngập lụt cho địa bàn thành phố Hà Nội Phùng Đức Chính 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-344 Ứng dụng mô hình SWAT khảo sát biến đổi dòng chảy do biến đổi khí hậu và sử dụng đất lưu vực sông Thạch Hãn. Nguyễn Quang Bảo 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-345 Nghiên cứu xây dựng mô hình thủy động lực ba chiều tính toán trường dòng chảy xung quanh các công trình thủy lực phức tạp. Nguyễn Đức Hạnh 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-346 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Thu Bồn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  Đỗ Thị Ngọc Hoa 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-347 Ứng dụng mô hình thủy lực một và hai chiều kết hợp HDM xây dựng bản đồ ngập lụt hạ lưu sông Cái Nha Trang Bùi Văn Chanh 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-348 Đánh giá tác động của BDKH đến dòng chảy trạm Đồng Trăng, sông Cái Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thị Phương  2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-349 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ đến kinh tế xã hội lưu vực sông Bến Hải – Thạch Hãn trong bối cảnh biến đổi khí hậu.  Vũ Thị Hòa 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-350 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến khu vực sông Lô. Nguyễn Hoàng Minh ? Luận văn, luận án Xem 
Vn-351 Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp, sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu Công Thanh  2014  Luận văn, luận án Xem 
Vn-352 Nghiên cứu xác lập cơ sở khoa học đánh giá tính dễ bị tổn thương do lũ lưu vực sông Thu Bồn phục vụ quy hoạch phòng chống thiên tai.  Cấn Thu Văn 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-353 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp thống kê sau mô hình tổ hợp (EMOS) vào dự báo thời tiết ở Việt Nam.  Võ Văn Hòa 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-354 Nghiên cứu mô phỏng một số yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan bằng mô hình khí hậu khu vực.  Đỗ Huy Dương 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-355 Tính toán cân bằng nước hệ thống lưu vực sông Cầu bằng mô hình Mike Basin.  Nguyễn Phương Nhung  2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-356 Sử dụng kỹ thuật viễn thám nghiên cứu biến động đường bờ, bãi biển, cửa sông vùng biển Hải Phòng Phạm Huyền Trang 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-357 Nghiên cứu biến động địa hình đáy cửa Đà Diễn – Phú Yên Đỗ Huy Toàn 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-358 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố hải dương đến phân bố và biến động nguồn lợi nhóm cá nục ở khu vực nước trồi Nam Trung Bộ  Hán Trọng Đạt 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-359 Ứng dụng mô hình SWASH tính toán trường sóng và dòng chảy phát sinh do sóng ven bờ phục vụ tính toán dòng vận chuyển bùn cát do sóng Nguyễn Thị Khang,  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-360 Mô phỏng các kịch bản sóng thần phát sinh trên đới đứt gãy kinh tuyến 109 và đánh giá độ nguy hiểm sóng thần cho dải ven biển Nam Trung Bộ Vũ Văn Phòng,  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-361 Nghiên cứu cơ sở khoa học phân cấp cấp độ rủi ro thiên tai gây ra bởi nước dâng do bão cho khu vực ven biển Bắc Bộ – Việt Nam  Lê Đức Quyền,  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-362 Ứng dụng mô hình chuyển hóa năng lượng đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác nguồn lợi cá nổi nhỏ vùng biển Đông – Tây Nam Bộ Phạm Thị Hoa,  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-363 Tính toán đường bao cực đại của nước dâng do bão Phùng Quốc Trung,  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-364 Đánh giá suất vận chuyển trầm tích dưới tác động tổng cộng của dòng chảy và sóng bằng mô hình số trị  Nguyễn Thị Trang  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-365 Cơ sở địa lý cho quản lý tài nguyên nước lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị. Trịnh Minh Ngọc, (2009) 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-366 Nghiên cứu lan truyền dầu ở Biển Đông phục vụ cảnh báo và tìm kiếm nguồn thải Nguyễn QuốcTrinh 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-367 Khảo sát mối quan hệ giữa kỹ năng mô phỏng quỹ đạo bão và cường độ bão cho khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương bằng hệ thống đồng hóa tổ hợp. Dư Đức Tiến 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-368 Nghiên cứu mô phỏng chế độ thủy văn và hoàn lưu vịnh Bắc Bộ.  Hà Thanh Hương 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-369 Thời tiết và khí hậu- quyển 3 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-370 Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên hệ thống sông chính tỉnh Long An và đề xuất các giải pháp ứng phó Nguyễn Mạnh Hồng 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-371 Đánh giá tài nguyên nước mặt trong mùa khô khu vực tỉnh Hậu Giang Phạm Đức Đoàn  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-372 Ứng dụng mô hình thủy văn đô thị đánh giá mức độ ngập lụt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ trong bối cảnh biến đổi khí hậu  Nguyễn Phước Thọ  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-373 Đánh giá thay đổi chế độ dòng chảy dưới tác động của hệ thống đê bao chống lũ trên hệ thống sông trong địa phận tỉnh Long An và đề xuất giải pháp quản lý  Nguyễn Phước Huy 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-374 Đánh giá hiện trạng sạt lở bờ và bước đầu phân tích cơ chế, nguyên nhân gây sạt lở bờ sông Hậu chảy qua huyện Chợ Mới tỉnh An Giang Hoàng Bá Tiến  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-375 Đánh giá hiện trạng xâm nhập mặn trên các sông chính tỉnh Kiên Giang Lê Xuân Hiền 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-376 Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ngập lụt khu vực Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh Châu Thanh Hải  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-377 Nghiên cứu đánh giá mức độ bồi lắng hồ chứa công trình thủy điện Srepok và đề xuất biện pháp quản lý Lê Sông Hồng  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-378 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp dự báo lũ cho các trạm thủy văn cơ bản tỉnh An Giang phục vụ công tác dự báo nghiệp vụ  Lưu Văn Ninh  2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-379 Nghiên cứu đánh giá bồi xói vùng hạ lưu sông Ba đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cửa Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phan Văn Thành 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-380 Ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo (ANN) dự báo xâm nhập mặn cho lưu vực sông Mã  Đặng Linh Chi  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-381 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ lưu vực sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị  Nguyễn Thị Trinh Nữ 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-382 Thử nghiệm một số công thức tính toán chỉ số đánh giá tính dễ bị tổn thương cho vùng mưa lũ lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị  Đỗ Bình Dương 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-383 Nghiên cứu ứng dụng mô hình phân bổ nước mặt phục vụ quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Cầu  Nguyễn Hùng Anh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-384 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến xu thế ổn định theo mùa vùng cửa sông Đà Diễn Hoàng Thu Thảo  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-385 Ứng dụng mô hình MIKE 11 phục vụ dự báo lũ hệ thống sông Đáy – Hoàng Long Tống Ngọc Công  2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-386 Ứng dụng phương pháp hồi quy đa biến Logistic xây dựng mô hình nhận thức về diễn biễn hình thái khu vực cửa sông Đà Diễn, tỉnh Phú Yên Phạm Huy Duy Bình  2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-387 Nguyên lý thủy văn R.C. Ward and M. Robinson, (Biên dịch: Nguyễn Văn Tuần, Nguyễn Đức Hạnh) 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-388 Phương pháp số dự báo thời tiết Trần Tân Tiến.  2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-389 Thời tiết và khí hậu- quyển 1 Edward Aguado, James E. Burt  (biện dịch: Đặng thị Hồng Thủy, Nguyễn Lan Oanh) ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-390 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 1-Trái Đất & Thạch Quyển,  Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-391 Quy hoạch biển Bothnian Nguyễn Ngọc Hải, Phạm Thị Hiền  2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-392 Bài giảng mô hình hóa môi trường Lê Anh Tuấn 2008 Bài giảng Xem 
Vn-393 Bài giảng tin học ứng dụng về vẽ bản đồ Trần Quốc Vinh 2011 Bài giảng Xem 
Vn-394 Giáo trình luật và chính sách môi trường Pham Thanh Tuấn 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-395 An ninh môi trường, Hiểm họa và biện pháp phòng chống Hoàng Ngọc Kỷ ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-396 Các phân vị địa tầng Việt Nam Tống Duy Thanh, Vũ Khúc ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-397 địa chất và tài nguyên việt nam Phạm Khôi Nguyên ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-398 địa mạo đại cương Đào Đình Bắc 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-399 Giáo trình trắc địa cơ sở Vũ Thị Thanh Thúy 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-400 Viễn thám cơ sở Hà Quang Hải, Trần Tuấn Tú 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-401 Cơ sở năng lượng mới và tái tạo Đặng đình Thống, Lê Danh Liên 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-402 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- tập 2 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-403 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS- tập 1 Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-404 Bản đồ địa hình Nguyễn Thị Xuân ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-405 Cơ Sở Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS (khái niệm, phần mềm, ứng dụng) Nguyễn Thế Thận 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-406 Thường thức bản đồ học A.M. Cuprin 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-407 Trình bày bản đồ Trần Trung Hồng 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-408 Biến đổi khí hậu và tác động ở Việt Nam Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Trọng Hiệu, Trần Thục 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-409 Quản lý hạn hán, sa mạc hóa vùng nam trugn bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu Nguyên Lập Dân, Nguyễn Đình Kỷ, Vũ Thị Thu Lan ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-410 Năng lượng sóng biển khu vực biển Đông và vùng biển Việt Nam  Nguyễn Mạnh Hùng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-411 Giáo trình hóa học biển Phạm hữu Tâm ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-412 Phương pháp xử lý số liệu thống kê trong môi trường Nguyễn kỳ Phùng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-413 Kỷ yếu Hội thảo Áp dụng quy hoạch không gian biển và vùng bờ ở Việt Nam–Cách tiếp cận Quản lý dựa vào hệ sinh thái Nguyễn Chu Hồi 2013 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-414 Cơ sở địa lý tự nhiên- tập 2 Lê Bá Thảo 1987 Sách, giáo trình Xem 
Vn-415 Cơ sở địa lý tự nhiên- tập 3 Lê Bá Thảo 1987 Sách, giáo trình Xem 
Vn-416 Giáo trình khí tượng cơ sở Nguyễn Viết Lành 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-417 Giáo trình thiên văn Phạm Viết Trinh, Nguyễn Đình Noãn 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-418 Khí tượng vật lý Nguyễn Hướng Điền ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-419 Tài nguyên môi trường và phát triển bền vững Lê Huy Bá ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-420 Chiến lược và chính sách môi trường Lê Văn Khoa, Nguyễn Ngọc Sinh, Nguyễn Tiến Dũng 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-421 Đánh giá môi trường chiến lược ? 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-422 Cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý GIS Phạm Hữu Đức 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-423 Bảo tồn đa dạng sinh học dải ven bờ Việt Nam Đỗ Công Thung 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-424 Đinh hướng phát triển kinh tế – sinh thái cụm đảo Hòn Khoai (Huyện Ngọc Hiển – Cà Mau) Lê Đức Tố 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-425 Giáo trình mô hình hóa môi trường Lê Hoàng Nghiêm 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-426 Hóa học và sự ô nhiễm môi trường Vũ Đăng Bộ 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-427 Giáo trình Kinh tế và Quản lý môi trường Nguyễn Thế Chinh 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-428 Bài giảng Kinh tế Thủy sản Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Xem 
Vn-429 Giáo trình Kinh tế môi trường Hoàng Xuân Cơ 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-430 Giáo trình trắc địa biển Trần Viết Tuấn, Phạm Doãn Mậu,   2011.  Sách, giáo trình Xem 
Vn-431 Thông tư 08/2020/TT-BTNMT, Quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn, 2020. BTNMT 2020 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-432 Thông tư 57/2017/TT-BTNMT, Ban hành Quy định kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển BTNMT 2017 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-433 Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn Nguyễn Thanh Sơn, Đặng Quý Phượng.  2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-434 Giáo trình các phương pháp số Hoàng Xuân Huấn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-435 Phương pháp số và toán ứng dụng trong môi trường ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-436 Phương pháp tính Tạ Văn Đỉnh 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-437 Công trình bến cảng Phạm Văn Giáp,  Nguyễn Hữu Đẩu  Nguyễn Ngọc Huệ ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-438 Khí hậu Việt Nam Phạm Ngọc Toàn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-439 100 câu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam Ban tuyên giáo Trung Ương 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-440 Cơ sở lý thuyết xử lý số liệu đo đạc ? 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-441 Khí tượng cơ sở Nguyễn Viết Lành ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-442 Cơ sở viễn thám siêu cao tần Trần Văn Anh 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-443 Mô hình thủy văn lưu vực nhỏ ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-444 Mô hình hóa mưa dòng chảy Keith j. Beven (Biên dịch: Nguyễn Hữu Khải) 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-445 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển ven bờ Việt Nam, Lê Đức Tố  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-446 Cấu trúc địa hình lòng sông Nguyễn Thanh Sơn dịch 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-447 Phương pháp số dự báo thời tiết Trần Tân Tiến 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-448 Sài gòn năm xưa Vương Hồng Sển 1960 Sách, giáo trình Xem 
Vn-449 TCVN 6259-1-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 1-Quy Định Chung TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-450 Hải dương học đại dương. Phần2 các quá trình động lực học Phạm Văn Huấn 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-451 Bảo vệ môi trường Phạm văn Huấn, Nguyễn Thanh Sơn, Dư Văn Toán 1991 Sách, giáo trình Xem 
Vn-452 Bách khoa thủy sản Nguyễn Việt Thắng 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-453 Bạch Thư về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Việt Nam Cộng Hòa
Sài-gòn, 
Bộ Ngoại Giao 1975 Sách, giáo trình Xem 
Vn-454 Hoàng sa lãnh thổ việt nam cộng hòa Bộ Dân dận và chiêu hồi 1974 Sách, giáo trình Xem 
Vn-455 Giáo trình khí tượng hải dương học Trần Công Nam 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-456 Cơ sở địa lý tự nhiên biển và đại dương Vũ Văn Phái ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-457 Sổ tay hàng hải Tập 1 Tiếu Văn Kinh 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-458 Sổ tay hàng hải Tập 2 Tiếu Văn Kinh 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-459 Thời tiết và  khí hậu Đặng Thị Hồng Thủy dịch ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-460 Tiến hóa và động lực hệ đầm phá Tam Giang cầu Hai Trần Đức thạnh ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-461 Xây dựng rừng phòng hộ ngập mặn ven biển thực trạng và giải pháp Ngô Đình Quế, Võ Đại Hải 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-462 Ảnh hưởng của Sức mạnh trên biển đối với lịch sử 1660- 1783 Phạm Nguyên Trường dịch 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-463 Yêu sách về đường cơ sở thẳng Trung Quốc Bộ ngoại giao Mỹ 1996 Sách, giáo trình Xem 
Vn-464 Kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương học phục vụ đề tài xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-465 Xây dựng khả năng phục hồi các chiến lược thích ứng cho sinh kế ven biển chịu nhiều rủi ro nhất do tác động của biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam UNDP 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-466 Vườn Quốc gia Việt Nam Ngô Thiến Dũng, GIZ ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-467 Xứ trầm Hương Quách Tấn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-468 Xếp dỡ và bảo quản hàng hóa Đinh Xuân Mạnh ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-469 Lịch sử quân sự số 6 ? 1988 Sách, giáo trình Xem 
Vn-470 Vấn đề quần đảo trong luật biển quốc tế Amerasighe C. F ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-471 Việt Nam sử lược Trần Trọng Kim ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-472 Việt sử toàn thư từ thời Thượng cổ đến hiện đại Phạm Văn Sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-473 Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển Lê Xuân Tuấn 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-474 Tuyển tập các công trình nghiên cứu Địa lý Viện địa lý 2003 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-475 Cuộc tranh chấp về các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Các vấn đề pháp lý Từ Đặng Minh Thu ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-476 Truyền thông cộng đồng về biến đổi khí hậu Vũ Thị Bích Hợp ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-477 Truyền thống đảo Nam yết anh hùng Cục chính trị hải quân ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-478 Tranh chấp quần đảo Trường Sa. Suy nghĩ lại về tác động qua lại giữa luật, ngoại giao và địa chính trị trong biển Nam Trung Hoa Christopher ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-479 Trồng rừng ngập mặn Nguyễn Ngọc Bình 1999 Sách, giáo trình Xem 
Vn-480 Tập san sử địa số 29- Đặc khảo về Hoàng sa và Trường Sa Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-481 Tập san sử địa số 1 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-482 Tập san sử địa số 11 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-483 Thiên tai lụt, úng ở vùng ven biển miền Trung Đỗ Đình Khôi 1992 Đề tài, dự án Xem 
Vn-484 Tập san sử địa số 12 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-485 Tập san sử địa số 13 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-486 Tập san sử địa số 14-15 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-487 Tập san sử địa số 16 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-488 Tập san sử địa số 17-18 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-489 Tập san sử địa số 19-20 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-490 Tập san sử địa số 2 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-491 Tập san sử địa số 20 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-492 Tập san sử địa số 21 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-493 Tập san sử địa số 22 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-494 Tập san sử địa số 23-24 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-495 Tập san sử địa số 25 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-496 Tập san sử địa số 26 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-497 Tập san sử địa số 27-28 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-498 Tập san sử địa số 3 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-499 Tập san sử địa số 4 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-500 Thông tư số 22 /2010/TT-BTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. quy định kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển BTNMT 2010 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-501 Thiên văn hàng hải tập 2 – phần 2 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-502 Thiên văn hàng hải tập 1- phần 2 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-503 Giáo trình thực tập đánh giá đất đai Nhiều Tác Giả 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-504 Ngân hàng dữ liệu biển, Bùi Văn Long 1989 Đề tài, dự án Xem 
Vn-505 Giáo trình GIS ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-506 GIS căn bản Trần Vĩnh Phước 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-507 Ứng dụng của GIS Nguyễn Hồng Phương, Đinh Văn Hữu 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-508 Giáo trình kỹ thuật bản đồ số ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-509 Tài liệu thực hành tin học chuyên ngành, Phần 2 microstation SE ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-510 TCVN 6259-6-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 6-Hàn TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-511 Hoàng sa lãnh thổ Việt Nam  Nguyễn Quyết Thắng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-512 Hoàng Sa Trường sa là của Việt Nam Nguyễn Nhã & Lê Minh Nghĩa 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-513 Bài Giảng Định Vị & Dẫn Đường Hàng Hải (NXB Hải Phòng ) –  Trần Đức Inh 2010 Bài giảng Xem 
Vn-514 Xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình của quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng Nguyễn Lê Vân ? Luận văn, luận án Xem 
Vn-515 Bài giảng thực hành tin học ứng dụng Trần Quốc Vinh, Phạm Quý Giang 2010 Bài giảng Xem 
Vn-516 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11465:2016 (ISO 16304:2013) về Tàu biển và công nghệ hàng hải – Bảo vệ môi trường biển – Bố trí, quản lý các phương tiện tiếp nhận chất thải của cảng TCVN 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-517 Thông tư 33/2018/TT-BTNMT quy trình khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu trên biển BTNMT 2018 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-518 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm do tàu QCVN 26/2018/BGTVT 2019 Sách, giáo trình Xem 
Vn-519 MARPOL 73/78- Các điều khoản, các nghị định thư, các giải thích thống nhất của công ước tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra năm 1973, được sửa đồi thành Nghi định thư 1978 liên quan. Consolidated edition 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-520 Thông tư 53-Qui chuẩn kỹ thuật QG về hệ thống xử lý nước thải trên tàu TCVN 2018 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-521 Báo cáo hiện trạng lưu vực 2010 MRC 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-522 Đánh giá kết quả tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã thạnh hải, thạnh phong, Thạnh Phú, Bến Tre ? 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-523 Đàm phán trong kinh doanh cạnh tranh hay hợp tác Võ Đắc Khôi 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-524 Tập san sử địa số 5 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-525 Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương và khả năng- Tập 1 Hội chữ thập đỏ 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-526 Bài giảng quản trị marketing thủy sản Nguyễn Minh Đức ? Bài giảng Xem 
Vn-527 Lãnh thổ và biên giới quôc gia trong luật quốc tế ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-528 Biển và cảng biển thế giới Phạm Văn Giáp 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-529 Biển Việt Nam Kỳ vọng phát triển và rủi ro môi trường Con người và thiên nhiên 2018 Sách, giáo trình Xem 
Vn-530 Các quá trình vật lý và hoạt động của hồ Nguyễn Thanh Sơn dịch 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-531 Quản lý tổng hợp vùng ven bờ Nguyễn Mộng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-532 Giáo trình Khoa học Trái đất Lưu Đức Hải, Trần Nghi 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-533 Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông Vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải Tuyến Đường thủy Nội địa và Đường biển ở Việt Nam Ngân hàng Thế giới, 2014 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-534 Bài giảng Môi trường và phát triển bền vững Nguyễn Quốc Thi ? Bài giảng Xem 
Vn-535 Bài giảng kỹ thuật định vị và dẫn đường điện tử Nguyễn Trường Thành 2013 Bài giảng Xem 
Vn-536 La bàn từ hàng Hải Nguyễn Văn Hòa 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-537 Thiên văn hàng hải tập 1- phần 1 ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-538 Xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu phục vụ công tác cảnh báo tư vấn và đánh giá thiệt hại cho sự cố tràn dầu tại tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 1 ? 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-539 Xây dựng hệ thống thông tin địa lý  Đồng Nai Trần Vĩnh Phước 2008 Đề tài, dự án Xem 
Vn-540 Xử lý ảnh nhanh trên cơ sở áp dụng công nghệ Nơron mạng phi tuyến tế bào Phạm Thượng Cát 2007 Đề tài, dự án Xem 
Vn-541 Quy hoạch cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin tỉnh Khánh Hòa VASC 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-542 Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia – Kiểm kê dữ liệu khí tượng biển và hải dương học Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-543 Xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia – Kiểm kê dữ liệu hải dương học đào Thái Bắc 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-544 Thông tin vệ tinh Học viện công nghệ bưu chính viễn thông 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-545 Hệ thống thông tin vệ tinh – tập 1 Thái Hồng Nhi ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-546 Hệ thống thông tin vệ tinh – tập2 Thái Hồng Nhi ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-547 Quản lý nguồn nước ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-548 Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh Hà Văn Hòa 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-549 Bài giảng Khai phá dữ liệu ? 2011 Bài giảng Xem 
Vn-550 Bài giảng phát triển ứng dụng mã nguồn mở ? 2010 Bài giảng Xem 
Vn-551 Tin học phong phòng quốc tế theo tiêu chuần ICDL ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-552 Bài giảng các hệ thống thông tin số ? 2011 Bài giảng Xem 
Vn-553 Soạn thảo văn bản điện tử ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-554 Bài giảng môn trắc đạc Bùi Quang Tuyến 2005 Bài giảng Xem 
Vn-555 Bàì giảng hướng dẫn thực hành SPSS Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Nhung 2010 Bài giảng Xem 
Vn-556 Bài giảng Mạng và truyền số liệu ? 2010 Bài giảng Xem 
Vn-557 Quản trị học và quản trị nguồn nhân lực Dỗ phú Trần Tình ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-558 Bài giảng kinh tế vĩ mô Tôn Thất Đào 2012 Bài giảng Xem 
Vn-559 Bài giảng thực tập chuyên ngành SQL server ? 2011 Bài giảng Xem 
Vn-560 Bài giảng kinh tế đất Trần Văn Nguyện 2010 Bài giảng Xem 
Vn-561 Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Nguyễn Văn Thụy 2006 Bài giảng Xem 
Vn-562 Bài giảng kinh tế phát triển Trịnh Thu Thủy ? Bài giảng Xem 
Vn-563 Biến đổi khí hậu và phát triển con người ở Việt Nam UNDP 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-564 Giáo trình Ứng dụng Công nghệ Địa-Tin học trong Đánh giá Rủi ro do Tai biến   C.J. van Westen (chủ biên) 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-565 Các phương pháp phân tích hóa học nước biển Đoàn Bộ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-566 Cẩm nang Phân tích tình trạng dễ bị tổn thương và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu CARE 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-567 Chính sách biển 10 quốc gia Dư Văn Toán ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-568 Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu ? 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-569 Đảng cộng sản viện Nam lãnh đạo phát triển kinh tế hàng hải từ năm 1996 – 2011 Nguyễn Thị Thơm 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-570 Thư mục chuyên đề luật biển Trung tâm thông tin thư viện 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-571 Công nghệ viễn thám Pham Vong Thanh va Nguyen Truong Xuan 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-572 Bài giảng công trình biển cố định Nguyễn Văn Ngọc 2006 Bài giảng Xem 
Vn-573 Cơ sở dữ thực hiện công ước của LiênHiệp quốc về luật biển năm 1982 Nguyễn Hồng Thao 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-574 Đánh giá đô thị hóa ở Việt Nam- báo cáo hỗ trợ kỹ thuật Ngân hàng Thế giới 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-575 Báo cáo đánh giá  hiệu quả kinh tế sau dự án – Hợp phần 1- Thực hiện dịch vụ tư vấn vận hành và duy trì hệ thống giám sát và đánh giá ? 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-576 Tập san sử địa số 7-8 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-577 Địa chất môi trường Nguyễn Đình Hòe, Nguyễn Thế Thôn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-578 Địa Văn Hàng Hải Phần 1 Nguyễn Thái Dương 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-579 Địa Văn Hàng Hải Phần2 Nguyễn Thái Dương 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-580 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp vệ sinh môi trường khả thi trong và sau lũ tại Đồng bằng sông Cửu Long Phùng Chí Sỹ 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-581 Dự án bảo tồn và phát triển khu dự trữ sinh quyển Kiên Giang Chu Văn Cường, GIZ 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-582 Đánh Giá Tác Động Môi Trường Các Dự Án Phát Triển Trần Văn Ý 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-583 Đường cơ sở trong luật quố ctế hiện đại và đường cơ sở theo quy định của pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Hương Trà 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-584 Giáo trình con người và môi trường Lê Văn Khoa 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-585 Giáo trình Kinh tế tài nguyên đất Đô Thị Lan,  Đô Anh Tài ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-586 Danh mục các Thuật ngữ và Định nghĩa về Biến đổi Khí hậu và Thích ứng với Biến đổi Khí hậu MRC 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-587 Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường  Trần Kim Cương 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-588 Giáo trình kỹ thuật viên thám ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-589 Giáo trình Môi trường và Con người – Võ Văn Minh 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-590 Giáo trình Môi trường và con người-  Nguyễn Văn Thắng 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-591 Giáo trình Môi trường và con người-  Trần Minh Tâm ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-592 Giáo trình Quản lý môi trường  Phan Như Thúc 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-593 Giảm nhẹ Biến đổi Khí hậu- Hỗ trợ Chương trình Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả của Việt Nam  ? 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-594 Tổng quan về đặc điểm môi trường tự nhiên, nguồn lợi sinh vật trong các hệ sinh thái vùng triều cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ Nguyễn Viết Thịnh 1998 Đề tài, dự án Xem 
Vn-595 Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 1) Nguyễn Cảnh sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-596 Giáo trình Thiên văn hàng hải (Tập 2) Nguyễn Cảnh sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-597 Giáo trình xử lý ảnh Đỗ Năng Toàn 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-598 Thế giới lên án Trung cộng xâm lăng Hoàng Sa của VNCH Lê Quan Đạt dịch 1974 Sách, giáo trình Xem 
Vn-599 Viễn Thám căn bản Trần Thống Nhất, Nguyễn Kim Lợi 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-600 Giáo trình kinh tế tài nguyên và Môi trường Vũ Hồng thủy 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-601 Giáo trình kinh tế thủy sản Lê Xuân Sinh 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-602 Gíao trình kinh tế sinh thái biển Nguyển Thanh Toàn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-603 Giáo trình thủy văn môi trường Lê Anh Tuấn 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-604 Giáo trình đất và bảo vệ đất Lê Đức, trần Khắc Tiệp 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-605 Giáo trình kinh tế tài nguyên và Môi trường Nguyễn Văn Song 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-606 Giáo trình kinh tế Môi trường Barry Field, Nancy Olewiler ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-607 Bách Khoa Hàng Hải và Đóng Tàu Đỗ Thái Bình ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-608 Thông tư 29_2016_TT-BTNMT- thiet lap hanh lang bao ve bo bien BTNMT 2016 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-609 Hệ thống đảo ven bờ Việt nam Tài nguyên và phát triển Lê Đức an 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-610 Hiện tượng nước trồi trong vùng biển Việt Nam Bùi Hồng Long ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-611 Đánh giá hiệu quả kinh tế Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào, Khánh Hòa do địa phương quản lý  FLC 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-612 Hình thái bờ biển Trần Thanh tùng 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-613 Thuật ngữ tiếng Anh dùng trong lập Kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu  USAID 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-614 Hệ sinh thái vùng biển Việt nam ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-615 Tập san sử địa số 9-10 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-616 Khung thể chế và pháp lý cho quản lý tổng hợp biển và vùng bờ Nguyễn Hồng Thao ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-617 Kinh tế quản lý khai thác vùng ven biển ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-618 Kinh tế tài nguyên và Môi trường Bùi xuân Hồi ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-619 Đánh Giá Môi Trường Chiến Lược Phương Pháp Luận Và Thử Nghiệm Ở Việt Nam –  Phạm Ngọc Đăng 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-620 Kinh tế việt Nam thăng trầm và đột phá Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-621 Kỷ yếu hội thảo Môi trường  và Phát triển bền vững

VQG Côn Đảo 2010 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-622 Kỷ yếu hội thảo kho ahọc phát triển bền vững kinh tế biển:Từ chiến lược chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay ? 2017 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-623 Kỷ yếu Hội thảo áp dụng quy hoạch không gian biển và vùn gbờ ở Việt Nam- Cách tiếp cận quản lý dựa vào hệ sinh thái IUCN Việt Nam 2013 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-624 La bàn từ hàng Hải Trần Anh Ngân ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-625 Phát triển kinh tế dải ven biển Thanh – Nghệ – Tĩnh Hoàng Phan Hải Yến ? Luận văn, luận án Xem 
Vn-626 Chính sách phát triển kinh tê biển và hải đảo tỉnh BRVT Lê Thanh Sơn 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-627 Kinh tế môi trường Trương Quang Hải 2007 Luận văn, luận án Xem 
Vn-628 Tập san sử địa số 6 Nhiều Tác Giả 1968 Tập san Xem 
Vn-629 Phát triển kinh tế biển của tỉnh quảng Bình trong liên kết vùng BẮC TRUNG BỘ  Trần Thanh Tùng 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-630 Giáo trình Sức Khỏe Môi Trường  Lê Đức 2004 Luận văn, luận án Xem 
Vn-631 Lịch sử vùng biển Việt Nam- Campuchia Phạm thị Hồng Phượng 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-632 Cơ chế giải quyết tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ trên biển theo luật Quốc tế và thực tiễn giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam với các nước Bùi Minh Thùy 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-633 Phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững tại Tỉnh Bình Định Huỳnh Văn Đặng 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-634 Bài giảng Quan Trắc Và Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Nước Và Không Khí Lục Địa Phạm Tiến Dũng 2008 Bài giảng Xem 
Vn-635 Ứng dụng ảnh vệ tinh viện thám Radar trong xác định sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển ĐB Sông hồng Lê Quang Toan 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-636 Luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam Nguyễn Hồng Thao 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-637 Phân tích lợi ích chi phí dự án nâng cấp mở rộng hệ thống cấp nước thị xã cửa Lò, Nghệ An Nguyễn Hải Dương 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-638 Bài giải bài tập mô hình hóa môi trường Lê Hoàng Nghiêm ? Bài giảng Xem 
Vn-639 Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nâng cao độ chính xác của bình đồ ảnh tỷ lệ lớn từ ảnh vệ tinh độ phân giải cao Đỗ Thị Hoài 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-640 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông cửu long và đề xuất giải pháp thích ứng- tập bản đồ kiên Giang UBND Tỉnh Kiên Giang 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-641 Pháp luật đại cương Bùi Ngọc Tuyền, Trần anh Thục Đoan ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-642 Phát triển du lịch biển Đà Nẵng Huỳnh Thị Mỹ Lệ 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-643 Phát triển và đánh đổi: Lựa chọn giữa lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường Trung tâm Con người và Thiên nhiên 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-644 Quản lý bất động sản đô thị Lê Anh vân 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-645 Qui hoạch không gian biển ? 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-646 Bài giảng đánhgiá tác động môi trường Nguyễn Văn Thắng 2010 Bài giảng Xem 
Vn-647 Qui trình chuẩn trong ứng phó thảm họa Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-648 Phương Pháp toán Ứng Dụng Trong Môi Trường Phan Văn Hạp 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-649 Tranh chấp biển Đông Marwyn S. Samuels 1982 Sách, giáo trình Xem 
Vn-650 Sổ tay đánh giá tiến độ và kết quả của công tác quản lý tổng hợp biển và vùng bờ biển Nguyễn Công Minh 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-651 Tài liệu hỏi đáp luật biên giới quốc gia và luật biển Việt Nam UNBD Tân Bình 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-652 Tài liệu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam ? 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-653 Bài giảng ứng dụng viễn thám trong quản lý đất đai Lê Hùng Chiến, Trần Thị Thơm 2018 Bài giảng Xem 
Vn-654 Tài nguyên và môi trường  biển, tập 7 Nhiều Tác Giả ? Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-655 Tài nguyên và môi trường  biển, tập 8 Nhiều Tác Giả ? Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-656 Tài nguyên và môi trường  biển, tập9 Nhiều Tác Giả ? Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-657 Bài giảng Phân Tích Môi Trường Hoàng Văn Hưng ? Bài giảng Xem 
Vn-658 Thiên văn hàng hải tập 2 – phần 1 Nguyễn Cảnh Sơn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-659 Biển Đông Bill Hayton 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-660 Thực thi chính sách pháp luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam nhìn từ khía cạnh tư pháp Nguyễn Hoàng Phượng, Trần Thanh Thủy, Trịnh Lê Nguyên 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-661 Thuyết minh quy hoạch chi tiết không gian du lịch ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sần Sơn, Tỉnh Thanh Hóa ? 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-662 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 10 –  Nguyễn Đinh Tuấn 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-663 Tích hợp GIS và viễn thám hỗ trợ quản lý vùng ven biển Hải Phòng Lê Thanh Bình  2010 Luận văn, luận án Xem 
Vn-664 Tiếng anh chuyên ngành về môi trường ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-665 Anh văn chuyên ngành quản lý tài nguyên biểnđảo ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-666 GPS hệ thống định vị toàn cầu ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-667 Từ điền thuật ngữ nuôi trồn thủy sản của FAO 2018 FAO 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-668 Tuyển tập báo cáo khoa học Hội thảo động vật thâm mềm toàn quốc Nhiều Tác Giả 2003 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-669 Ứng dụng viễn thám và GIS thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế Nguyễn Xuân Trung Hiếu  2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-670 Ứng dụng công nghệ GIS đánh giá chất lượng nước mặt – thực nghiệm tại khu vực Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh Đỗ Đức Thành 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-671 Viễn thám ứng dụng ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-672 Việt Nam: Nghiên cứu NgànhThủy sản   Ronald D. Zweig 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-673 Giáo trình hóa học môi trường Đặng Đình Bạch, Nguyễn Văn Hải ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-674 Xây dựng cơ sở khoa học, pháp lý cho việc đánh giá và đòi bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra trên vùng biển Việt Nam. Tập 1: Xây dựng cơ sở khoa học Đỗ Công Thung 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-675 Chủ quyền Biển Đông Hoàng Sa – Trường Sa ĐH Quốc Gia TP.HCM 2018 Sách, giáo trình Xem 
Vn-676 Tập bản đồ hành chính 64 tỉnh thành Việt Nam Lê Phước Dũng 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-677 Rừng ngập mặn – Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT GIZ 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-678 Nghiên cứu hiệu quả của vis65c áp dụng chính sách chi trả địch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện Quế Phong, Tỉnh Nghệ An Đinh Thị Ngọc Thúy 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-679 Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Nguyễn Minh Quang ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-680 Tiếp cận quản lý tổng hợp vùng bờ biển Việt Nam Nguyễn Chu Hồi 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-681 Quy hoạch phát triển nuôi trồng hải sản trên biển và hải đảo Việt Nam đến năm 2020 Nguyễn Thanh Hải 2015 Đề tài, dự án Xem 
Vn-682 Báo cáo ngành thủy sản 2018 Phòng nghiên cứu phân tích 2018 Sách, giáo trình Xem 
Vn-683 Giới thiệu về lượng giá kinh tế dịch vụ hệ sinh thái GEF 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-684 Bảo tồn đa dạng sinh học biển và đất ngập nước – kinh nghiệm từ một số dự án nhỏ GEF 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-685 Báo cáo ngành cảng biển FPT 2017 Sách, giáo trình Xem 
Vn-686 Nghiên cứu các nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến tổng lượng hàng containner thôgn qua cảng biển Việt Nam Phạm Thị Thu Hằng 2016 Đề tài, dự án Xem 
Vn-687 Nghiên cứu toàn diện về phát triển bền vững hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam JICA 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-688 Đề án phát triển dịch vụ logidstics tình BR-VT giai đoạn 2011-2020 UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2011-2020 Sách, giáo trình Xem 
Vn-689 Dịch vụ cảng biển và phát triển dịch vụ cảng biển ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Bích Diệp 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-690 Quản lý nhà nước đối với dịch vụ Logistics ở cảng Hải phòng Nguyễn Quốc Tuấn 2015 Đề tài, dự án Xem 
Vn-691 Quy hoas5ch chi tiết cơ sở phá dỡ tàu đến năm 2020, định hướng đến 2030 Cục Hàng Hải Việt Nam 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-692 Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp đóng tàu Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Hoàng Thị Trung 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-693 Thúc đẩy Thương mại thông qua Giao thông Vận tải có sức cạnh tranh và ít khí thải Tuyến Đường thủy Nội địa và Đường biển ở Việt Nam  Luis C. Blancas and M. Baher El-Hifnawi 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-694 Bài giảng quản lý hậu cần nghề cá Phạm Văn Thông 2017 Bài giảng Xem 
Vn-695 Thực trạng cảng cá Lạch bạng, tỉnh Thanh Hóa và các giải pháp sử dụng bền vững dựa vào cộng đồng Cao Thị Thanh Tú 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-696 Bộ công cụ Hướng dẫn Giảm nghèo thông qua Du lịch. Tổ chức lao động quốc tế 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-697 Quản lý phát triển du lịch biển Phạm Trung Lương 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-698 Quy hoạch phát triển nhân lực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-699 Du lịch sinh thái, những vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam Phạm Trung Lương chủ biên ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-700 Nghiên cứu hiện trạng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản ở Việt Nam và đề xuất phương pháp xử lý nước thải Trịnh Ngọc Tuấn  2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-701 Báo cáo tóm tắt Qui hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến 2020, tầm nhìn 2030 Viện kinh tế qui hoạch thủy sản 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-702 Hoạch định không gian khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Khánh Hòa Võ Thiên Lăng 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-703 Một số nghề khai thác thủy sản ở Việt nam Trung tâm khuyến ngư quốc gia ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-704 Nghề cá Việt Nam Bùi Đình Chung 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-705 Nghiên cứ nguồn lợi và khai thác cá nổi xa bờ Hồ Thọ 1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-706 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển Tập 2 Viện nghiên cứu hải sản 2001 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-707 Tuyển tập các công trình nghiên cứu nghề cá biển Tập 1 Viện nghiên cứu hải sản 2001 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-708 Giáo trình Kiến thức chugn về sản xuất muối biển Vũ Văn Phái 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-709 Gíao trình module sản xuất muối phơi nước Vũ Văn Phái 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-710 Ngành công nghiệp khai thác khoáng sản ở Việt Nam còn nhiều bất cập Lê Đăng Doanh 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-711 Phát triển bền vững các khu kinh tế ven biển vùng Đồng bằng Sông Hồng Đoàn Hải Yến 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-712 Giáo trình Khoa Học Môi Trường –  Nguyễn Khoa Lân 2007 Luận văn, luận án Xem 
Vn-713 Kinh tế biển ở vùng Tây Nam của Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế Phạm Văn Quang 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-714 Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông ? ? Luận văn, luận án Xem 
Vn-715 Cơ sở khoa học, pháp lý cho việc xác định biên giới và ranh giới biển của Việt nam ở vùng biển Tây Nam Hoàng Trọng Lập 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-716 Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai Bộ giáo dục và đào tạo ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-717 Thực trạng và phương hướng xác định chủ quyền Biển Đông Trần Văn Thương 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-718 Kết quả đánh giá tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng tại xã Trung Bình, Huyện Trần Đề và xã An Thạnh Nam, huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng ? 2012 Đề tài, dự án Xem 
Vn-719 Đánh giá tính dễ bị tổn thương do  biến đổi khí hậu cấp tỉnh, tỉnh Hà Tĩnh GIZ 2016 Sách, giáo trình Xem 
Vn-720          
Vn-721 Báo cáo đặc biệt của Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai và các hiện tương cực đoan nhằm thúc đẩy thích ứng với BĐKH Trần Thục, Koos Neefjes, Tạ Thị Thanh Hương 2015 Sách, giáo trình Xem 
Vn-722 Xây dựng cơ sở khoa học và phươgn pháp luận lượng hóa  giá trị kinh tế các vườn quốc gia phục vụ công tác quản lý và phát triển bền vững Đỗ Nam Thắng 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-723 Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất mô hình, quy trình phù hợp với điều kiện Việt Nam do suy thoái môi trường gây ra Nguyễn Thế Chinh 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-724 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ quản lý và khôi phục môi trường sau thiên tai- nghiên cứu điển hình tại một địa phương Ngô Thị Vân Anh  2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-725 Giáo trình con người và môi trường Võ Văn Minh 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-726 Giáo trình môi trường và con người Nguyễn Xuân Cự 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-727 Giới Thiệu Khoa Học Môi Trường Trong Lưu Vực Sông Mê Công Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-728 Bài giảng Môi trường và Con người trường  Lê Thị Thanh Mai ? Bài giảng Xem 
Vn-729 Tiếp cận hệ thống trong nghiên cứu môi trường và phát triển nguyễn Đình Hòe, Vũ Văn Hiếu ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-730 Vị trí địa sinh vật và phân vùng đa dạng sinh học biển Việt nam Nguyễn Huy Yết 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-731 Bài giảng Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí  Lê Văn Thiện ? Bài giảng Xem 
Vn-732 Hệ thống định vị toàn cầu Huỳnh Văn Chương, Phạm Gia Tùng 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-733 Đánh giá tác động môi trường Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-734 Giáo trình bản đồ địa chính Nguyễn Thị Kim Hiệp 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-735 Giáo trình đo đạc địa chính Nguyễn Trọng san 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-736 Nghiên cứu cơ sở khoa học tổng quát hóa bản đồ tự động và xây dựng phần mềm tổng quát hóa bản đồ từ dữ liệu bản đồ  địa hình tỷ lệ lớn hơn Đồng thị Bích Phương 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-737 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 7 –  Lê Quang Hân 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-738 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 6 –  Lê Gia Kỷ 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-739 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 5 –  Phạm Phố 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-740 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 4 –  Trần Ứng Long 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-741 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 3 –  Lâm Minh Triết 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-742 Cẩm Nang Phổ Biến Kiến Thức Mô Hình Sản Xuất Và Bảo Vệ Môi Trường Công ty Bảo Thắng 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-743 Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước Đông Nam Á Và Bài học cho Việt Nam – Lưu Bách Dũng 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-744 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 2 –  Phạm Tiến Dũng 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-745 Khoa Học Môi Trường –  Lê Văn Khoa 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-746 Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Tập 1 –  Nguyễn Khắc Thanh 1998 Sách, giáo trình Xem 
Vn-747 Sổ Tay Hướng Dẫn Quản Lý Môi Trường Cấp Cơ Sở Nhiều Tác Giả 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-748 Sổ Tay Hướng Dẫn Công Tác Quản Lý Môi Trường Nhiều Tác Giả 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-749 Báo Cáo Khoa Học Thiết Kế Thiết Bị Đo Đa Kênh, Lưu Trữ, Cảnh Báo  Trần Tuấn Anh 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-750 Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Tập 2 Nhiều Tác Giả 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-751 Giáo trình Kỹ Thuật Môi Trường  Hoàng Kim Cơ 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-752 Sổ Tay Đánh giá Tác Động Môi Trường Tập 1 – Nhiều Tác Giả 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-753 Giáo trình Kỹ Thuật Địa Môi Trường Nguyễn Uyên 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-754 Sổ Tay Đánh Giá Tác Động Môi Trường Phạm Văn Khánh 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-755 Giáo trình Kỹ Thuật An Toàn Và Môi Trường  Nguyễn Văn Nghĩa 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-756 Giáo trình Kinh Tế Môi Trường  Trương Quang Hải 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-757 Bài Giảng Các Chất Ô Nhiễm Trong Không Khí – Đất – Nước Nhiều Tác Giả ? Bài giảng Xem 
Vn-758 Giáo trình Sinh Thái Môi Trường Ứng Dụng Lê Huy Bá, Lâm Minh Triết 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-759 Kịch Bản Biến Đổi Khí Hậu, Nước Biển Dâng Cho Việt Nam 2011 Bộ Tài Nguyên 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-760 Giáo trình Cơ Học Môi Trường Liên Tục  Phan Nguyên Di 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-761 Quy Trình Quan Trắc Và Phân Tích Chất Lượng Môi Trường Nguyễn Thị Kim Thái 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-762 Hướng Dẫn Về Việc Xem Xét Tác Động Môi Trường Và Xã Hội  Nhiều Tác Giả ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-763 Hóa Kỹ Thuật Môi Trường  Nhiều Tác Giả ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-764 Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường  Lê Xuân Phương 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-765 Giáo Trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường   Trần Cẩm Vân 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-766 Giáo Trình Vi Sinh Học Môi Trường  Ngô Tự Thành 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-767 Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu Bộ giáo dục và đào tạo ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-768 Giáo trình Quy Hoạch Môi Trường   Vũ Viết Thắng 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-769 Giáo Trình Ô Nhiễm Môi Trường Đất Và Biện Pháp Xử Lý  Lê Văn Khoa 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-770 Tài liệu hỏi đáp về biển đảo Việt Nam- dùng để phổ biến nhân dân Ban Tuyên giáo Thành Ủy TPHCM ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-771 Quản Lý Môi Trường Cho Sự Phát Triển Bền Vững   Lưu Đức Hải,  Nguyễn Ngọc Sinh 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-772 Sự thật về những lần xuất quân của Trung Quốc và quan hệ Việt Trung Nguyễn Huy toàn và nnk 1995 Sách, giáo trình Xem 
Vn-773 Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường  Hoàng Xuân Cơ 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-774         Xem 
Vn-775 Tác động của biến đổi khí hậu tới tăng trưởng và phát triển kinh tế ở Việt Nam đến 2050 CIEM 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-776 Giáo trình hóa môi trường  Huỳnh Ngọc Phương Mai ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-777 Giáo trình Phương Pháp Phân Tích Các Thông Số Môi Trường Nguyễn Trung Thành 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-778 Giáo Trình Hóa Học Môi Trường  Nguyễn Văn Hải 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-779 Giáo Trình Động Lực Học Môi Trường Lớp Biên Khí Quyển   Phạm Ngọc Hồ 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-780 Giáo Trình Độc Học Môi Trường  Nguyễn Thị Phương Anh 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-781 Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường Hoàng Đình Thu 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-782 Giáo Trình Cơ Sở Kỹ Thuật Môi Trường  Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-783 Giáo trình Phát Triển Bền Vững và Nhận Thức Về Môi Trường Ban thư ký ủy hội sông Mêkông 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-784 Giáo Trình Công Nghệ Môi Trường  Trịnh Thị Thanh, Đồng kim Loan 2004 Sách, giáo trình Xem 
Vn-785 Tài liệu Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xác định các giải pháp thích ứng IMHEN 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-786 Giáo trình Độc Học Môi Trường Tập 2-Phần Chuyên Đề   Lê Huy Bá 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-787 Giáo trình Độc Học Môi Trường Cơ Bản   Lê Huy Bá 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-788 Điều Kiện Tự Nhiên Tài Nguyên Thiên Nhiên Và Môi Trường  Đỗ Xuân Sâm 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-789 Giáo trình Địa Hóa Môi Trường  Mai Trọng Nhuận 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-790 Giáo trình Địa Chất Môi Trường  Nguyễn Đình Hòe 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-791 Giáo Trình Môi Trường Học Cơ Bản  Lê Huy Bá ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-792 Bài Giảng Độc Học Môi Trường  Đoàn Thị Thái Yên 2006 Bài giảng Xem 
Vn-793 Giáo trình Hóa Học Môi Trường   Phạm Thị Mai Thảo ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-794 Giáo trình Chiến Lược Và Chính Sách Môi Trường   Lê Văn Khoa 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-795 Giáo trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường  Lưu Đức Hải 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-796 Giáo trình Cơ Sở Hóa Học Môi Trường  Trần Tứ Hiếu 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-797 Cơ Sở Cảnh Quan Học Của Việc Sử Dụng Hợp Lý TNTN, BVMT Lãnh Thổ VN   Phạm Hoàng Hải 1997 Sách, giáo trình Xem 
Vn-798 Các Câu Hỏi Chọn Lọc Và Trả Lời Về Sinh Thái và Môi Trường   Lê Đình Trung 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-799 Tài liệu Biến đổi khí hậu Sổ Tay Hướng Dẫn Cho Giáo Viên THCS & THPT Nguyễn Anh Dũng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-800 Bảo Vệ Môi Trường Và Phát Triển Bền Vững  Nhiều Tác Giả 1994 Sách, giáo trình Xem 
Vn-801 Sổ tay ABC về tổ chức các hoạt động và dự án bảo vệ môi trường The Asia Foundation 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-802 Giáo trình An Toàn Bức Xạ Bảo Vệ Môi Trường  Phùng Văn Duân 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-803 Giáo Trình Cơ Sở Môi Trường Không Khí  Phạm Ngọc Hồ 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-804 Nghiên cứu ứng dụng côgn nghệ thẩm thấu ngược ro trong khử mặn và phục vụ cấp nước cho các vùng duyên hải và hải đảo. Nguyễn Cảnh Dũng 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-805 Sổ tay tra cứu các đặc trưng của khí tượng thủy văn vùng thềm lục địa Việt Nam Nguyêễn Thế Tưởng ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-806 Các quá trình thủy lực Nhiều Tác Giả ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-807 Bài giảng công nghệ đóng mới tàu thủy Nguyễn Văn Hân và Ngô Hồng Quân 2007 Bài giảng Xem 
Vn-808 Gíao trình lý thuyết tàu thủy Đỗ Hùng Chiến 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-809 Giáo Trình Cơ Sở Khoa Học Môi Trường Bùi Thị Nga 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-810 Kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam – BTNMT, 2012 Bộ TNMT 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-811 Kỷ yếu: Hội nghị – Tập huấn Về giáo dục bảo vệ môi trường Vụ khoa học 2001 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-812 Kỷ yếu: Hội nghị Khoa học công nghệ & Môi trường khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long lần thứ 17 tại Đồng Tháp Sở KHCN&MT 2001 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-813 Hỏi và đáp về biến đổi khí hậu Phạm Đức Thi 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-814 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2012 ? 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-815 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2014 ? 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-816 Báo Cáo Hiện Trạng Môi Trường Quốc Gia_2013 ? 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-817 Giáo trình Thoát Nước Tập 2 –  Hoàng Văn Huệ 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-818 Công Nghệ Chống Xói Lở – Bảo Vệ Môi Trường –  Phan Đức Tác ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-819 Rừng Ngập mặn ven biển Viên Ngọc Nam 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-820 Bài giảng Kiểm Soát Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Phạm Tiến Dũng 2008 Bài giảng Xem 
Vn-821 Giáo trình Kỹ Thuật Khai Thác Nước Ngầm  Phạm Ngọc Hải 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-822 Giáo trình Các Phương Pháp Và Thiết Bị Quan Trắc Môi Trường Nước –  Đặng Vũ Minh 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-823 Giáo Trình Tài Nguyên Nước (NXB Hà Nội 2011)   Hoàng Văn Bảy 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-824 Tác Động Của Biến Đổi Khí Hậu Đến Tài Nguyên Nước Việt Nam Trần Thanh Xuân 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-825 Sổ Tay Phổ Biến Kiến Thức Tài Nguyên Nước Việt Nam   Nhiều Tác Giả ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-826 Giáo trình Hoá Nước  Nguyễn Văn Bảo 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-827 Giáo trình Phát Triển Và Quản Lý Tài Nguyên Nước Ngầm   Nguyễn Thu Hiền 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-828 Giáo Trình Tài Nguyên Nước Nguyễn Thị Phương Loan 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-829 Giáo trình Đánh Giá Tài Nguyên Nước Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-830 Qui hoạch và quản lý tổng hợp KHÔNG GIAN VÙNG BỜ BIỂN hướng tới phát triển bền vững ở Việt Nam IUCN ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-831 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 3 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-832 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 2 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-833 TCVN 6259-8D-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 8D-Tàu Chở Xô Khí Hóa Lỏng TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-834 Giáo trình Độc Học, Môi Trường Và Sức Khỏe Con Người Trịnh Thị Thanh 2003 Sách, giáo trình Xem 
Vn-835 Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải tập 1 Trần Ngọc Chấn 2001 Sách, giáo trình Xem 
Vn-836 Giáo trình Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí  Nguyễn Đinh Tuấn 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-837 TCVN 6259-7A-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 7A-Vật Liệu TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-838 Luật Bảo Vệ Môi Trường 2014 ? 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-839 Luật Tài Nguyên Nước 2012 ? 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-840 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế – sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm Lê Đức Tố 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-841 Tổng kết mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp trên dải cát ven biển từ Quảng Bình – Bình Thuận Nguyễn Hữu Tứ 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-842 Tổng quan về nghiên cứu tảo độc hại ở Đầm Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên – Huế Tôn Thấp Pháp  2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-843 Tai biến động đất và sóng thần Cao Đình Triều ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-844 Giải pháp cơ bản nhằm phát triển bền vững và có hiệu quả kinh tế biển thành phố Đà nẵng Huỳnh Văn Thanh 2002 Sách, giáo trình Xem 
Vn-845 Báo cáo quốc gia về đa dạng sinh học Bộ TNMT 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-846 Quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa bộ phận lãnh thổ Việt Nam ? 1982 Sách, giáo trình Xem 
Vn-847 Quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên- Hướng dẫn quy hoạch tổng hợp bảo tồn phát triển đầm Đông Hồ , Việt Nam Lương Thanh Hải 2013 Sách, giáo trình Xem 
Vn-848 TCVN 6259-9-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 9-Phân Khoang TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-849 TCVN 6259-10-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 10-Ổn Định TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-850 TCVN 6259-11-2003 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Tàu Biển Vỏ Thép Phần 11-Mạn Khô TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-851 TCVN 7094-2007 Quy Phạm Phân Cấp Và Đóng Phương Tiện Thủy Nội Địa Vỏ Gỗ TCVN 2003 TT, NĐ,QĐ Xem 
Vn-852 Tài liệu bài giảng kỹ năng GIS cơ bản với phần mềm ARCGIS 10.x. Level 1 Trần Hùng 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-853 Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hạ tầng kỹ thuật thông tin địa lý phục vụ hợp tác giải quyết một số vấn đề cơ bản về khoa học trái đất trên lãnh thổ Việt Nam, khu vực và toàn cầu Đặng Hùng Võ 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-854 Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán, dự báo ô nhiễm và xác định nguồn gây ô nhiễm cho hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai Trần, Hồng Thái 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-855 Đánh giá mức độ suy thoái cá hệ sinh thái vùng ven bờ biển Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý bền vững Nguyễn Huy Yết 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-856 100 Câu Hỏi Đáp Về Gia Định-Sài Gòn-HCM-Địa Lý Gia Định Sài Gòn Nguyễn Đình Đầu 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-857 Giáo Trình Hệ Thống Thông Tin Địa Lý  Trần Thị Băng Tâm 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-858 Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái đảo ngọc Vừng huyện Vân đồn, tỉnh Quảng nam Đặng Văn Bào 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-859 Ứng Dụng Tin Học Trong Nghiên Cứu Và Dạy Địa LÝ Trần Viết Khanh 2008 Sách, giáo trình Xem 
Vn-860 Tuyển Tập Các Công Trình Nghiên Cứu Địa Lý  Nguyễn Văn Cư 2003 Kỷ yếu Hội thảo Xem 
Vn-861 Tổ Chức Hệ Thống Thông Tin Địa Lý GIS & Phần Mềm MapInfo 4.0 Nguyên Thế Thận 2005 Sách, giáo trình Xem 
Vn-862 Bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam -Nghiên cứu đa dạng sinh học tại các vùng tiêu biểu Lê Bá Thảo 1993 Đề tài, dự án Xem 
Vn-863 Giáo Trình Thực Tập Môn Hệ Thống Thông Tin Địa Lý  Võ Quang Minh & Nguyễn Hồng Điệp ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-864 Hướng dẫn phục hồi hệ sinh thái rạn san hô,  Võ Sỹ Tuấn,  2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-865 Giáo Trình Quy Hoạch Quản Trị Đất Đai Lê Quang Trí ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-866 Địa lý và lịch sử Việt Nam Nhiều Tác Giả ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-867 Sài gòn xưa và nay Nhiều Tác Giả 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-868 Nghiên cứu đánh giá quy luật biến động một số trường khí tượng cơ bản biển Đông  Bùi Xuân Thông 2002 Đề tài, dự án Xem 
Vn-869 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 2-Khí Quyển & Thủy Quyển Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-870 Địa Lý Tự Nhiên Đại Cương 3-Thổ Nhưỡng Quyển & Sinh Quyển Nguyễn Trọng Hiếu 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-871 Một số kết quả nghiên cứu sinh học tảo độc biển trong điều kiện phòng thí nghiệm,  Trần Văn Tựa, 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-872 Tóm tắt kết quả nghiên cứu của dự án hợp tác Việt Nam- Thái Lan về đánh giá và quản lý nguồn lợi ở Vịnh Thái Lan Phạm Thược 1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-873 Địa Lý Kinh Tế Xã Hội Việt Nam Phạm Xuân Hậu ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-874 Đặc điểm nguồn lợi cá tầng đáy ở biển Việt Nam Phạm Thược 2000 Đề tài, dự án Xem 
Vn-875 Bến Nghé Xưa Sơn Nam ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-876 Đánh giá hiện trạng công nghệ khai thác hải sản xa bờ ở những vùng biển trọng điểm Nguyễn Long 1997 Đề tài, dự án Xem 
Vn-877 Cách Đo Ruộng Và Cách Lập Bản Đồ A. Bouchet 1925 Sách, giáo trình Xem 
Vn-878 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 1-Các Tỉnh Và Thành Phố Đồng Bằng Sông Hồng Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-879 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 2-Các Tỉnh Vùng Đông Bắc Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-880 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 3-Các Tỉnh Vùng Tây Bắc & Vùng Bắc Trung Bộ Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-881 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 4-Các Tỉnh & Thành Phố Duyên Hải Nam Trung Bộ & Tây Nguyên Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-882 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 5-Các Tỉnh Thành Phố Cực Nam Trung Bộ & Đông Nam Bộ Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-883 Địa Lí Các Tỉnh Và Thành Phố Việt Nam Tập 6-Các Tỉnh Và Thành Phố Đồng Bằng Sông Cửu Long Lê Thông 2006 Sách, giáo trình Xem 
Vn-884 Huyền thoại đường HCM trên biển Thông tấn xã VN 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-885 Những yêu sách đối kháng của VN và TQ ở khu vực bãi ngầm Tư Chính và Thanh Long trong biển Đông M.Claget,Chính trị, 1996 Sách, giáo trình Xem 
Vn-886 Khí quyển và hải dương Nguyễn Đăng Khoa ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-887 Ô nhiễm biển do sông tải ra Phạm Văn Ninh,  1995 Đề tài, dự án Xem 
Vn-888 Đánh giá hiện trạng kinh tế vùng bờ Trương Văn Tuyên 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-889 Đặc khảo về hoàng sa trường sa 1974 Khai Trí 1975 Sách, giáo trình Xem 
Vn-890 Những vấn đề liên quan đến chủ quyền biển đảo của VN trên biển Đông UBBGQG 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-891 Sức mạnh biển Alfred Thayer Mahan, Phạm Nguyên trường dịch 2012 Sách, giáo trình Xem 
Vn-892 Vịnh Bắc Việt- Địa lý và chủ quyền hải quân, Vũ Hữu San Tổng hội hải quân và hàng hải VNCH ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-893 Điều tra nghiên cứu tảo độc hại vùng nuôi trồng thủy sản ven biển Cần Giờ- Tp. Hồ Chí Minh Phạm Thanh Lưu 2006 Đề tài, dự án Xem 
Vn-894 Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn san hô trong việc giảm nhẹ thiên tai và cải thiện cuộc sống ở vùng ven biển ? 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-895 Nghiên cứu cơ sở khoa học quản lý hạn hán và sa mạc hóa để xây dựng hệ thống quản lý, đề xuất các giải pháp chiến lược và tổng thể giảm thiểu tác hại, nghiên cứu điển hình cho vùng Đồng bằng sông Hồng và Nam Trung Bộ Nguyễn Lập Dân 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-896 Nghiên cứu công nghệ viễn thám trong việc giám sát môi trường sinh thái tại các khu vực khai thác mỏ lộ thiên Vũ Đình Thảo 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-897 Hợp tác nghiên cứu kinh nghiệm của Thái Lan ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ công tác quản lý tài nguyên, môi trường và thiên tai Nguyễn Xuân Lâm ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-898 Áp dụng tổ hợp các phương pháp địa chất cấu trúc viễn thám – GIS – Nghiên cứu hiện trạng dự báo lũ quét và trượt lở dọc tuyến quốc lộ 32 thuộc các tỉnh Yên Bái, Lai Châu Hồ Tiến Chung ? Đề tài, dự án Xem 
Vn-899 Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám độ phân giải cao các thời kỳ để đánh giá biến động đường bờ sông Tiền, sông Hậu tại 2 tỉnh An Giang, Đồng Tháp Nguyễn, Ngọc Lâm 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-900 Nghiên cứu thiết lập hệ thống độ cao chuẩn thống nhất cho cả lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam trên cơ sở không sử dụng mặt nước biển trung bình Phạm Hoàng Lân 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-901 Nghiên cứu tác động của môi trường địa từ ở Việt Nam Hà Duyên Châu 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-902 Xây dựng cơ sở khoa học và thực tiễn đánh giá dòng chảy môi trường, ứng dụng cho hạ lưu sông Cầu Phan Thị Anh Đào 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-903 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia Đặng Thanh Mai 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-904 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WETSPA và HECRAS mô phỏng, dự báo quá trình lũ trên hệ thống sông Thu Bồn-Vu Gia- Báo cáo tổng kết các chuyên đề nghiên cứu Đặng Thanh Mai 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-905 Nghiên cứu thử nghiệm dự báo định lượng mưa từ sản phẩm của mô hình HRM và GSM. Bùi Minh Tăng 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-906 Nghiên cứu xây dựng quy trình phát hiện, theo dõi các hiện tượng thời tiết nguy hiểm cục bộ: tố, lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ bằng hệ thống rada thời tiét TRS-2730 Trần Duy Sơn 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-907 Nghiên cứu phương pháp xác định lượng mưa trên cơ sở ảnh mây vệ tinh địa tĩnh MTSAT cho khu vực Việt Nam Nguyễn Vinh Thư 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-908 Hoàn thiện công nghệ dự báo lũ cho hệ thống sông Hồng – sông Thái Bình Hoàng, Văn Lai 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-909 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo ngắn hạn trường các yếu tố thủy văn biển khu vực Biển Đông Nguyễn Minh Huấn 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-910 Xây dựng công nghệ tính toán dự báo lũ lớn hệ thống sông Hồng – Thái Bình Trần Thục 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-911 Đánh giá tiềm năng địa chấn lãnh thổ Việt Nam theo tổ hợp các tài liệu địa chất – địa vật lý và địa chấn Ngô Thị Lư 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-912 Nghiên cứu vùng cửa sông Mê Kông và các quá trình tương tác giữa chúng và vùng nước trồi Nam Trung Bộ Lê Đình Mầu 2010 Đề tài, dự án Xem 
Vn-913 Nghiên cứu xây dựng bộ nhân tố nhiệt động lực cho dự báo sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông Hoàng Phúc Lâm 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-914 Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam Lê Huy Minh 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-915 Ứng dụng công nghệ vũ trụ để nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của tầng điện ly và tầng khí quyển tới độ chính xác khi sử dụng tín hiệu vệ tinh ở khu vực Việt Nam – Code lập trình chương trình xử lý số liệu, mô phỏng và các bài báo, báo cáo hội nghị Lê Huy Minh 2011 Đề tài, dự án Xem 
Vn-916 Nghiên cứu ứng dụng mô hình WRF phục vụ dự báo thời tiết và bão ở Việt Nam Hoàng Đức Cường 2012 Đề tài, dự án Xem 
Vn-917 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-918 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo các trường khí tượng trung bình tháng trên Biển Đông Phạm Văn Huấn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-919 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Các mô hình số dự báo thời tiết biển Đông từ 1-3 ngày Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-920 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo thời tiết vừa (7-10 ngày) trên khu vực Biển Đông bằng mô hình RAMS Nguyễn Minh Trường 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-921 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Tính toán dự báo nước dâng do bão sử dụng kết quả của mô hình khí tượng RAM Nguyễn Thọ Sáo 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-922 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Xây dựng quy trình dự báo trường sóng biển Đông (mô hình WAM và quy trình dự báo sóng vùng bờ) Nguyễn Thọ Sáo 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-923 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Quy trình liên hoàn giữa các mô hình khí tượng – hải dương Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-924 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Hệ thống thông tin tư liệu về khí tượng thuỷ văn biển Đông Công Thanh 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-925 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Dự báo ngắn hạn trường dòng chảy và nhiệt độ biển Đông Dương Hồng Sơn 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-926 Xây dựng mô hình dự báo các trường khí tượng thuỷ văn Biển Đông Việt Nam – Phụ lục Trần Tân Tiến 2004 Đề tài, dự án Xem 
Vn-927 Quan hệ Việt Nam Trung Quốc từ sau khi bình thường hoá quan hệ tới nay Hồ Châu 1999 Đề tài, dự án Xem 
Vn-928 Cơ sở khoa học môi trường- Phần 2 Lưu Đức Hải 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-929 Cơ sở khoa học môi trường- Phần 3 Lưu Đức Hải 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-930 Cơ sở khoa học môi trường- Phần 4 Lưu Đức Hải 2007 Sách, giáo trình Xem 
Vn-931 Dân số định cư môi trường- phần 2 Nguyễn Đình Hòe 2011 Sách, giáo trình Xem 
Vn-932 Tóm tắt lý thuyết và bài tập Cơ lưu chất- Phần 2 Nguyễn Thị Phương, Lê Song Giang 2000 Sách, giáo trình Xem 
Vn-933 Tài liệu hướng dẫn sử dụng Phần mềm MicroStation V8i Nguyễn Thanh Tuấn ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-934 Bài tập tin học đại cương Trần Đình Khang ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-935 Hướng dẫn thực hành sử dụng ARCGIS Trần Hùng 2009 Sách, giáo trình Xem 
Vn-936 Giaó trình cơ sở MATLAB  ? ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-937 Bài giảng Thông tin vệ tinh Nguyễn Trung Tấn (Học viện kỹ thuật quân sự) ? Sách, giáo trình Xem 
Vn-938 Xây dựng website bán hàng bằng WordPress Phạm Tấn Rin 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-939 Giáo trình đánh giá đất đai Lê Quang Trí 2010 Sách, giáo trình Xem 
Vn-940 Áp dụng mô hình AREMOD và kỹ thuật GIS để mô phỏng chất lượng không khí tại sông Thị Vải Nguyễn Thị Hồng Nhung 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-941 Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Kon Tum giai đoạn 2005-2010 ưng Kim Nguyên 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-942 Đánh giá biến động sử dụng đất sử dụng ảnh viễn thám SPOT 5 khu vực dự án hai tỉnh Bến Tre và Trà Vinh Mangroves for the Future 2014 Sách, giáo trình Xem 
Vn-943 Xây dựng WebGIS tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại Thành phố Bến Tre – Tỉnh Bến Tre Huỳnh Thanh Trúc 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-944 Cải tiến thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên mặt phẳng Áp dụng thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Quốc Hoàng 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-945 Đánh giá biến động sử dụng đất tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010- 2014 Đinh Thị Bảo Trâm 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-946 Đánh giá biến động thực phủ tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2009- 2015 Lê Phúc Khánh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-947 Đánh giá hiệu quả đầu tư trong hoạt động khai thác hải sản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Trần Anh Tuấn 2007 Luận văn, luận án Xem 
Vn-948 Đánh giá khả năng ước tính năng suất cà phê của mô hình SWAT trên lưu vực sông Pô Kô, tỉnh Kon Tum Võ Tấn Bảo 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-949 Đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây cao su tại tỉnh Bình Dương Lê Thị Ngọc Liên 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-950 Đánh giá thích nghi tự nhiên cho nhóm cây công nghiệp lâu năm tại tỉnh Kon Tum Trần Thị Mỹ Duyên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-951 Ứng dụng mô hình AERMOD và kỹ thuật GIS mô phỏng chất lƣợng không khí tại khu vực sông Thị Vải Nguyễn Thị Hồng Nhung 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-952 Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá tiềm năng lũ quét tỉnh Khánh Hòa Ngô Thành Sự 2020 Luận văn, luận án Xem 
Vn-953 Ứng dụng phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) vào hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám xác định tiềm năng trượt lở đất tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Xuân Duy 2020 Luận văn, luận án Xem 
Vn-954 Ứng dụng phương trình mất đất phổ dụng (USLE), hệ thống thông tin địa lý (GIS) và công cụ xử lý ảnh Google Earth Engine đánh giá xói mòn đất tỉnh Khánh Hòa. Lê Minh Quang 2020 Luận văn, luận án Xem 
Vn-955 Ứng dụng ảnh viễn thám phát hiện các dấu hiệu khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoài Thanh 2020 Luận văn, luận án Xem 
Vn-956 Sử dụng ảnh Landsat 8 OLI để dự đoán tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ở
hồ Trị An, tỉnh Đồng Nai
Nguyễn Thị Mỹ Lệ 2020 Luận văn, luận án Xem 
Vn-957 Ứng dụng GIS và viễn thám trong phân tích biến động đường bờ biển tỉnh Bạc Liêu Lâm Quốc Huy 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-958 Ứng dụng GIS trong đánh giá mức độ xói mòn đất tại lưu vực sông Đa Tam, tỉnh Lâm Đồng Lê Hoàng Tú 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-959 Khai thác các tính chất cho bài toán tìm đường đi trên mặt phẳng Nguyễn Quốc Hoàng 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-960 Dự báo xu thế biến động sử dụng đất tại huyện Tân Trụ tỉnh Long An giai đoạn 2010- 2020 Trịnh Ngọc Anh Thư 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-961 Nghiên cứu phát triển và ứng dụng sơ đồ ban đầu hóa xoáy ba chiều cho mục đích  dự báo chuyển động bảo ở Việt Nam Bùi Hoàng Hải 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-962 Bài giảng đánh giá đất đai Huỳnh Thanh Hiền 2015 Bài giảng Xem 
Vn-963 Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển dâng đến tài nguyên nước ngầm huyện đảo Phú Quý Khương Văn Hải 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-964 Nghiên cứu khả năng mô phỏng mùa các yếu tố khí tượng trên lãnh thổ Việt Nam bằng phương pháp thủy động và thống kê Hồ Thị Minh Hà 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-965 Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình HRM ở Việt Nam Vũ Thanh Hằng 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-966 Sử dụng ảnh viễn thám MODIS theo dõi ảnh hưởng của khô hạn và ngập lũ đến cơ cấu mùa vụ lúa dưới tác động của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cứu Long Huỳnh Thị Thu Hương 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-967 Ứng dụng GIS và viễn thám đánh giá biến động đất trồng lúa giai đoạn 2010 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang Lê Văn Tiên 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-968 Nghiên cứu mô phỏng quá trình mưa-dòng chảy phục vụ sử dụng hợp lý tài nguyên nước và đất một số lưu vực sông thượng nguồn miền Trung Nguyễn Thanh Sơn 2008 Luận văn, luận án Xem 
Vn-969 Nghiên cứu sử dụng Viễn thám (RS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ Trần Quốc Vinh 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-970 Nghiên cứu phương pháp nâng cao chất lượng và giải đoán ảnh đa phổ dựa trên tính toán mềm Nguyeễn Tu Trung 2018 Luận văn, luận án Xem 
Vn-971 Xây dựng bản tin dự báo chất lượng không khí cho các vùng kinh tế trong điểm tại Việt Nam Dương Hồng Sơn 2009 Đề tài, dự án Xem 
Vn-972 Nghiên cứu đánh giá tác động của đảo nhiệt đô thị đến chất lượng không khí bằng phương pháp viễn thám Nguyễn Thị Tuyết Mai 2015 Luận văn, luận án Xem 
Vn-973 Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và GIS vào dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ Trung bộ Việt Nam Nguyễn Duy Thành 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-974 Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dự báo xói mòn đất vùng Tây Bắc Việt Nam Nguyễn Thị Toan 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-975 Ứng dụng ảnh vệ tinh viễn thám RADAR trong xác định sinh khối rừng ngập mặn khu vực ven biển Đồng bằng Sông Hồng Lê Quang Toan 2011 Luận văn, luận án Xem 
Vn-976 Xây dựng tập bản đồ những đặc trưng cơ bản về điều kiện tự nhiên và môi trường vùng biển Việt Nam và kế cận, Viện địa chất và địa vật lý biển Bùi Công Quế 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-977 Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS nghiên cứu tai biến xói lở – bồi tụ đới ven biển Hải Phòng Vũ Thị Thu Thủy 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-978 khảo sát hiện trạng và hiệu quả khai thac của nghề lưới cào gần bờ ở Kiên Hải-Kiên Giang Nguyen Thành Được 2009 Luận văn, luận án Xem 
Vn-979 Nghiên cứu các giải pháp bảo vệ, phục hồi các hệ sinh thái rạn san hô, cỏ biển và khắc phục ô nhiễm môi trường biển tự sinh Nguyễn Tác An 2005 Đề tài, dự án Xem 
Vn-980 Mô phỏng sự lan truyền của thông số tổng chất rắn lơ lửng trên sông Đồng Nai, đoạn qua tỉnh Đồng Nai năm 2015 Phạm Đình Gia Huy 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-981 Mô phỏng ngập lụt vùng hạ lưu lưu vực sông Đắk Bla sử dụng mô hình HEC-RAS và công cụ HEC-GeoRAS Dương Đặng Minh Phước 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-982 Nghiên cứu luận cứ khoa học cho các giải pháp phòng tránh, hạn chế hậu quả lũ lụt lưu vực Sông Ba Nguyễn Văn Cư 2003 Đề tài, dự án Xem 
Vn-983 Nghiên cứu áp dụng mạng neuron nhân tạo phục vụ bài toán nhận dạng trong GIS Nguyễn Ngọc Minh Tiến 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-984 Nghiên cứu công nghệ WebGIS và xây dựng Website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Phận 2013 Luận văn, luận án Xem 
Vn-985 Ứng dụng GIS hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương Trần Thị Thi Thi 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-986 Phân tích biến đổi sử dụng đất đến lưu lượng dòng chảy tại lưu vực sông La Vĩ tỉnh Bình Định Nguyễn Thành Nghĩa 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-987 Phân tích biến động sử dụng đất tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2010– 2014 Lê Anh Kiệt 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-988 Phân tích biến động sử dụng đất tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010- 2015 Ngô Thị Ngọc Ánh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-989 Phân tích diễn biến nhiệt độ bề mặt đất tại Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2013- 2017 Hồ Nhật Linh 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-990 Phân tích sự thay đổi giá trị sản xuât nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Bạc Liêu trong giai đoạn 2007-2010 Phan Thị Thanh Hằng 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-991 Phân tích sự thay đổi mô hình canh tác lúa tại tỉnh An Giang trong giai đoạn 2007- 2010 Lê Thị Huỳnh Duyên 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-992 Phân tích xu hướng phát triển không gian đô thị của vùng Đông tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2005- 2010 Nguyễn Thu Minh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-993 Phân tích xu thế thay đổi các thành phần cân bằng nước trên lưu vực sông La Vĩ, Bình Định Nguyễn Thị Thêm 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-994 Phân vùng thích nghi tự nhiên theo thời vụ cho cây đậu phộng tại tỉnh Long An Ngô Thị Tuyết Trinh 2016 Luận văn, luận án Xem 
Vn-995 Phân vùng tổn thương ngập lụt do biến đổi khí hậu khu đô thị trung tâm TP.HCM Phạm Thị Thu Huy 2017 Luận văn, luận án Xem 
Vn-996 Phát triển ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý hồ sơ địa chính trên nền GIS tại quận Bình Tân- TP.HCM Lâm Quốc Lợi 2014 Luận văn, luận án Xem 
Vn-997 Nghiên cứu sử dụng Viễn thám (RS) và Hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá xói mòn đất huyện Tam Nông tỉnh Phú Thọ Trần Quốc Vinh 2012 Luận văn, luận án Xem 
Vn-998 Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý cháy rừng thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Bình Nguyễn Phương Văn 2019 Luận văn, luận án Xem 
Vn-999 So sánh phương pháp hạn chế lớn nhất và phân tích thứ bậc trong đánh giá thích nghi tự nhiên cho cây bưởi da xanh tại tỉnh Bến Tre Đoàn Thị Kim Phụng 2016 Luận văn, luận án Xem